Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

Koncert Chóru Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Utworzono: piątek, 30, marzec 2012 20:42

Mazowsze w Koronie
MUZYCZNE WIECZORY W ZABYTKACH ARCHITEKTURY MAZOWIECKIEJ

Edycja IX  Anno Domini 2012

KONCERT DRUGI

OJCZE NASZ

Myszyniec, Kolegiata Myszyniecka
Niedziela, 15 kwietnia 2012 godz. 18.00

Wykonawcy:
Akademicki  Chór Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie
Tomasz Hynek - dyrygent  
Igor Pogorzelski -  słowo o muzyce

Program

Muzyka religijna  dawna i nowa  europejskich kompozytorów:
Wacława z Szamotuł, Johanna S. Bacha, Felixa Mendelssohna- Bartholdiego, Stanisława Moniuszki, Francisa Poulenca,  Arvo Pärta, Pawła Łukaszewskiego,Romualda Twardowskiego  oraz słynne utwory  popularnej muzyki w oryginalnych opracowaniach na głosy: Tolerancja i Bohemian Rhapsody

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet

Utworzono: czwartek, 08, marzec 2012 13:42

Rejestracja pacjentek odbywac sie bedzie telefonicznie pod numerami telefonów:

 • (085) 6760332
 • (085) 6761322.

 w godzinach 8:00-20:00.

Życzenia z okazji dnia kobiet

Utworzono: środa, 08, marzec 2017 14:02

Życzymy z okazji Dnia Kobiet

Utworzono: środa, 08, marzec 2017 13:54

UWAGA ROLNICY!

Utworzono: poniedziałek, 26, marzec 2012 23:46

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.       

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

 Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”

Infolinia ARR  22 661 72 72.

Nowy portal www.zlobki.mpips.gov.pl

Utworzono: poniedziałek, 26, marzec 2012 11:53

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło nowy portal www.zlobki.mpips.gov.pl  zawierający informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Odwiedź  w/w stronę, a znajdziesz tam informacje skierowane do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce, czy też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku) a także ogłoszenia o konkursach m.in. ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH 2012" oraz w ramach Działania 1.5 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

POŚWIĘCENIE "DĘBÓW PAMIĘCI"

Utworzono: czwartek, 22, marzec 2012 13:40

W RAMACH PROGRAMU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”


„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie"

 Jan Paweł II

 

 

POŚWIĘCENIE "DĘBÓW PAMIĘCI"

Burmistrz Myszyńca

Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej

Dyrektor Zespół Szkół w Wykrocie

  zapraszają

na uroczystość poświęcenia

„Dębów Pamięci”,

w 72. rocznicę zbrodni katyńskiej,

która odbędzie się 29 kwietnia 2012 roku o godzinie 1200 
w kościele parafialnym w Myszyńcu.

Program uroczystości:

1145 - koncert pieśni patriotycznej;

1200– msza święta (poświecenie i posadzenie „Dębów Pamięci”).

     
Jabłoński Henryk      
Mularski Jerzy Szpinko Wacław

 

Nowy Dwór Mazowiecki – Myszyniec 29.04.20012 r.

 

Ankieta dot. materiałów zawierających azbest

Utworzono: poniedziałek, 19, marzec 2012 12:09

W związku z koniecznością realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” Gmina Myszyniec przekazuje w załączeniu ankietę dot. materiałów zawierających azbest. Ankieta przeznaczona jest dla właścicieli gospodarstw, w których znajdują się materiały zawierające azbest, w tym także tzw. eternit. Obowiązek zinwentaryzowania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem ustawowym, w związku z czym powinien być dopełniony przez każdego mieszkańca gminy. Zaznaczmy, że w przypadku wprowadzenia programu, który będzie miał za zadanie dofinansowanie działań związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest, tylko właściciele ujęci w tzw. bazie azbestowej będą mogli skorzystać z takiej formy pomocy.

Wypełnione i podpisane przez właścicieli ankiety proszę dostarczyć do sołtysów, bądź bezpośrednio do Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1, Parter) Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, najpóźniej do dnia 23.03.2012r.

Przewiduje się realizację kolejnego etapu inwentaryzacji do końca 2012r., dlatego też osoby które nie zdążą w ww. terminie proszone są o dopełnienie obowiązku złożenia wypełnionej i podpisanej ankiety w terminie późniejszym. Każdy mieszkaniec naszej gminy ma obowiązek złożenia informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. Właściciele, którzy nie są w posiadaniu wyrobów zawierających azbest proszone są także o złożenia ankiet (podpisanych), ale w miejscu ilości proszę wpisać „brak” lub „0”.

{phocadownload view=file|id=45|target=s}

 

Koncert Pasyjny w Kolegiacie Myszynieckiej 25.03.2012 godz.18.00

Utworzono: czwartek, 15, marzec 2012 14:45

 W dniu 25 marca 2012 r. o godz. 18.00 w Kolegiacie Myszynieckiej odbędzie się koncert Pasyjny w którym wystapią Cezary Szyfman (baryton), Sylwester trojanowski (organy).

Zapraszamy Mieszkańców i Gości do przyjścia i wzięcia udziału. Wstęp wolny.

Harmonogram dni targowych na targowisku w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 08, marzec 2012 14:02

Miesiąc marzec 2012 r

 • 1   marzec  /czwartek/
 • 8   marzec  /czwartek/
 • 15 marzec  /czwartek/
 • 22 marzec  /czwartek/
 • 28 marzec /środa – jarmark/

Miesiąc kwiecień 2012 r

 • 5    kwiecień   /czwartek/
 • 12  kwiecień  /czwartek/
 • 19 kwiecień  /czwartek/
 • 26 kwiecień  /czwartek/

Miesiąc maj 2012 r

 • 2    maj  /środa/
 • 10  maj  /czwartek/
 • 17  maj /czwartek/
 • 24  maj  /czwartek/
 • 31 maj   /czwartek/

Aktualności

 1. Wszystko
 2. Kultura i sport
 3. Samorząd
 4. Komunikaty


Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku obchodził Jubileusz XX – lecia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku obchodził Jubileusz XX – lecia

Dnia 30 sierpnia 2017 r Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku obchodził Jubileusz XX – lecia. Uroczystość skupiła licznie przybyłych gości: w tym przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrza Myszyńca - pana Bogdana Glinkę z Radnymi Gminy, ks. Kanonika Zbigniewa Jaroszewskiego, przedstawicieli powiatu ostrołęckiego, dyrektorów i...

Więcej ...

Powrót regularnych godzin pracy Urzędu Miejskiego

Powrót regularnych godzin pracy Urzędu Miejskiego

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na  powrót umiarkowanych temperatur Urząd Miejski w Myszyńcu wraca do normalnych godzin funkcjonowania tj.będzie czynny od godziny 8.00  do godziny 16.00.

Więcej ...

Gdzie jest burza? Sprawdź na żywo! (MAPA BURZOWA ONLINE)

Gdzie jest burza? Sprawdź na żywo! (MAPA BURZOWA ONLINE)

Pomimo zapowiedzi i ostrzeżeń meteorologicznych ostatnie nawałnice zaskakiwały mieszkańców miast i wsi. Teraz, znim przyjdzie burza, możesz sprawdzić na żywo, w którym miejscu występują największe wyładowania atmosferyczne. Sprawdzaj na bieżąco, aby dowiedzieć się, gdzie w danym momencie jest burza. Zobacz radar burzowy na stronie https://burzowo.info/  

Więcej ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - p…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską

Ogłoszenie Nr: 2/2017/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Więcej ...

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!". Spektakl rozpocznie się o godzinie 19.00.  "Zdarzają się spotkania, które okazują się cudem – niosą nadzieję, nowe szanse, poczucie sensu. Bywa, że dwoje nieszczęśliwych ludzi – osamotnionych, uwięzionych w społecznych schematach, nawiązuje relację, która pozwala odzyskać...

Więcej ...

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

15 grudnia 2016 r. odbyła się XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI w kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV. Do konkursu przystąpiło ogółem 40 uczniów z klas IV (drużyna 4 uczestników) ze szkół podstawowych: PSP Białobiel, PSP Dąbrówka, PSP Jazgarka,...

Więcej ...

Mikołajki z RCKK

Mikołajki z RCKK

RCKK zaprasza na przedstawienie teatralne "Mikołaj"  6 grudnia 2016 r. godz. 9.30

Więcej ...

TEATR MAZOWIECKI W MYSZYŃCU

TEATR MAZOWIECKI W MYSZYŃCU

W sierpniu 2016 r. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu nawiązało współpracę z Teatrem Mazowieckim, który jest częścią Mazowieckiego Instytutu Kultury. Teatr Mazowiecki jest teatrem podróżującym, realizującym projekty w wielu przestrzeniach w Warszawie, na Mazowszu, w Polsce i poza granicami kraju. Teatr...

Więcej ...

XXI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

XXI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25...

Więcej ...

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowoś…

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)”

W dniu 16 maja 2017r. dokonano odbioru robót przebudowy drogi gminnej w Krysiakach. Wykonawcą robót była firma Ostrada z Ostrołęki. Wartość wykonanych robót: 1 474 796,36 zł. Wykonano jezdnie asfaltową, zjazdy asfaltowe, nowe pobocza i rowy odwadniające, przepusty oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.  Inwestycja została zrealizowana ze...

Więcej ...

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku obchodził Jubi…

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku obchodził Jubileusz XX – lecia

Dnia 30 sierpnia 2017 r Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku obchodził Jubileusz XX – lecia. Uroczystość skupiła licznie przybyłych gości: w tym przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrza Myszyńca - pana Bogdana Glinkę z Radnymi Gminy, ks. Kanonika Zbigniewa Jaroszewskiego, przedstawicieli powiatu ostrołęckiego, dyrektorów i...

Więcej ...

Szukaj

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   Start
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information