Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Utworzono: czwartek, 30, czerwiec 2011 07:30

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.
Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

UWAGA! Zmiana przepisów dot. wyborów ławników.

Utworzono: poniedziałek, 27, czerwiec 2011 08:44

W związku ze zmianą przepisów - Prawo o ustroju sądów Powszechnych (Dz.U. nr 109, poz.627 z dnia 15.04.2011), które weszły w życie z dniem 14.06.2011r., zawiadamiamy że nastąpiły zmiany w procedurze wyborów na ławników sądowych.

Osoby składające kandydatury po 13.06.2011 powinny stosować się do nowych zasad. Poniżej zamieszczamy nowe dokumenty i treść zmian przepisów do pobrania.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2011 roku.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 9,  - I piętro
w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 16.00,
Informacji związanych z wyborami ławników udziela Mariola Banach
tel. (029) 7721141 wew. 25


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Świtaj


Pobierz:

{phocadownload view=file|id=14}

{phocadownload view=file|id=4}

{phocadownload view=file|id=15}

{phocadownload view=file|id=6}

{phocadownload view=file|id=16}


Noc Świętojańska 2011

Utworzono: środa, 15, czerwiec 2011 08:31

Zapraszamy na XVI Noc Sobótkową która odbędzie się 18 czerwca 2011 na polanie w Zawodziu k/Myszyńca. 


Bezpłatne wydawanie żywności

Utworzono: poniedziałek, 13, czerwiec 2011 13:14


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMUJE

O BEZPŁATNYM WYDAWANIU ŻYWNOŚCI


W DNIACH :


16.06.2011 (czwartek)      i 17.06.2011(piątek)

20.06.2011(poniedziałek)  i 21.06.2011(wtorek)


w godz. 10.00 – 15.00


Poza powyższymi terminami, wydawanie żywności odbywać się będzie


w każdy czwartek w godz. 11.00 -13.00

"Jesień na Kurpiach"

Utworzono: środa, 08, czerwiec 2011 10:26


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. bp Edwarda Samsela informuje, że od 1 lipca 2011r. rozpoczyna cykl zajęć na temat „Jesień na Kurpiach”- nauka gwary kurpiowskiej wg zapisu opracowanego przez prof. Jerzego Rubacha.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 01.07.2011r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60.

Zapraszamy chętnych!

TPZK im. bp Edwarda Samsela
Aktywność drogą do sukcesu – Targi Edukacji i Pracy Myszyniec 2011

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

W związku z organizacją przedsięwzięcia „Aktywność drogą do sukcesu – Targi Edukacji i Pracy Myszyniec 2011”, w dniu 10 maja 2011 r. w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej (dawny MOKSiR) , Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zaprasza do czynnego udziału Państwa szkoły. W trakcie trwania w/w przedsięwzięcia planowane są działania:

 • Prezentacje edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych i policealnych z terenu Myszyńca i okolic.
 • Stoiska promujące produkty, usługi pracodawców z ewentualnymi ofertami pracy.
 • Miasteczko zawodów przyszłości.
 • Stoiska i prezentacje instytucji prowadzących szkolenia zawodowe.
 • Punkty konsultacyjne z zakresu doradztwa zawodowego OHP, PUP, Filia WUP.
 • Punkty pośrednictwa pracy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pionierskiej inicjatywie organizowanej przez CEiPM na terenie Myszyńca, która ma na celu wsparcie miejscowej młodzieży w procesie planowania dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz jak najszersze udostępnienie możliwości skorzystania z usług pośrednictwa pracy.

INFORMACJA dla rolników !!!!!!

Utworzono: piątek, 25, wrzesień 2015 13:20

UWAGA!!!!

Utworzono: piątek, 18, wrzesień 2015 19:58

UWAGA!!!!

19 września 2015 r. (sobota) rolnicy którzy złożyli wniosek o szacowanie szkód, mogą zgłosić się w Urzędzie Miejskim  w Myszyńcu w celu podpisania protokołu.

Urząd będzie czynny dla rolników w godzinach 9.00-14.00.

Informacja dla rolników, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód - susza

Utworzono: piątek, 18, wrzesień 2015 08:25

Rolnicy, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód - susza, proszeni są o pilne zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w terminie do 21 września 2015 roku, celem podpisania protokołów oszacowania szkód.

Urząd Miejski w Myszyńcu w dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek) będzie nieczynny

Utworzono: środa, 05, sierpień 2015 14:06

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., w sprawie o sygnaturze akt K 27/11 w zamian za przypadający w sobotę 15 sierpnia 2015 r. dzień świąteczny, Urząd Miejski w Myszyńcu w dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek)  będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2015r. pełniony będzie dyżur Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie zgłaszania zgonów pod numerem telefonu:  691 471 441.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego

Utworzono: czwartek, 06, sierpień 2015 18:18

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na utrzymujące się od kilku dni upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach Urzędu, od dnia 10 sierpnia do odwołania Urząd Miejski w Myszyńcu będzie czynny od godziny 7.00  do godziny 14.00.

 

XXXV Miodobranie Kurpiowskie

Utworzono: sobota, 25, sierpień 2012 07:04

Sobota - 25 sierpnia 2012r.

W programie:

 • 19.00 - Występ ludowych zespołów kurpiowskich
 • 21.00 - Miodobraniowa Noc Kabaretowa:
 • - Kabaret „Szuje”,
 • - Kabaret "Czwarta Fala”,
 • - Kabaret "Szarpanina”
 • 24.00 - Zakończenie
 
{phocadownload view=youtube|url=http://www.youtube.com/watch?v=8wpKcSAvd8o}
 
{phocadownload view=youtube|url=http://www.youtube.com/watch?v=ue5ZIyvVcqE}
 
{phocadownload view=youtube|url=http://www.youtube.com/watch?v=q94ZyGi53Gk}

Niedziela - 26 sierpnia 2012r.
 
W programie:
 • 10.30 - Msza Św. Miodobraniowa z elementami gwary kurpiowskiej w kolegiacie Myszynieckiej pod przewodnictwem Arcybiskupa Gerharda Ludwiga Müllera Prefekta ds. Kongregacji Nauki Wiary, po mszy korowód furmanek Myszyniec - Zawodzie.
SCENA GŁÓWNA:
 • 11.00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z zawodów strzeleckich i wędkarskich,
 • 12.30 - Uroczyste rozpoczęcie imprezy na Polanie,
 • 13.00 – Widowisko folklorystyczne prezentujące pradawne zwyczaje „Podbierania miodu”,
 • 14.00 – Promocja folderu „Myszyniec i okolice w fotografii”
 • 14.15 - Prezentacje folklorystyczne zespołów Kurpiowskich
 • 15.00 – Widowisko folklorystyczne „Rajby” w wykonaniu zespołu folklorystycznego Kurpiaki
 • 15.40 – Koncert kapel ludowych
 • 16.20 – Koncert - Damian Ukeje z Fat Belly Familly,
 • 18.00 - Gwiazda imprezy - Robert Janowski z Zespołem,
 • 20.00 – Koncert zespołu Ewelmen,
 • 21.00 – Koncert zespołu Rock Bottom,
 • 22.00 – Zakończenie.

{phocadownload view=youtube|url=http://www.youtube.com/watch?v=B-ch5fJQ1Ew}

{phocadownload view=youtube|url=http://www.youtube.com/watch?v=nrL-3tPenSo&feature=related}

 

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

Utworzono: piątek, 20, lipiec 2012 13:13

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

w szkołach na terenie Gminy Myszyniec

 

 Podstawą do przyznania wyprawki szkolnej jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 21 czerwca 2012r. poz. 706).

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - sierpień 2012 r.

Utworzono: czwartek, 26, lipiec 2012 08:42

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Burmistrza Myszyńca w terminie od 1 - 31 SIERPNIA 2012 r.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Koncert Chóru Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Utworzono: piątek, 30, marzec 2012 20:42

Mazowsze w Koronie
MUZYCZNE WIECZORY W ZABYTKACH ARCHITEKTURY MAZOWIECKIEJ

Edycja IX  Anno Domini 2012

KONCERT DRUGI

OJCZE NASZ

Myszyniec, Kolegiata Myszyniecka
Niedziela, 15 kwietnia 2012 godz. 18.00

Wykonawcy:
Akademicki  Chór Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie
Tomasz Hynek - dyrygent  
Igor Pogorzelski -  słowo o muzyce

Program

Muzyka religijna  dawna i nowa  europejskich kompozytorów:
Wacława z Szamotuł, Johanna S. Bacha, Felixa Mendelssohna- Bartholdiego, Stanisława Moniuszki, Francisa Poulenca,  Arvo Pärta, Pawła Łukaszewskiego,Romualda Twardowskiego  oraz słynne utwory  popularnej muzyki w oryginalnych opracowaniach na głosy: Tolerancja i Bohemian Rhapsody

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet

Utworzono: czwartek, 08, marzec 2012 13:42

Rejestracja pacjentek odbywac sie bedzie telefonicznie pod numerami telefonów:

 • (085) 6760332
 • (085) 6761322.

 w godzinach 8:00-20:00.

Życzenia

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:59

Oby nadchodzące Święta
pozwoliły cieszyć się tym, co tak ważne:
domem z pachnącą choinką,
serdecznymi rozmowami z bliskimi

oraz odpoczynkiem od codziennego zgiełku.
Niech w nadchodzącym 2012 roku
szczęście i pomyślność
zagości na stałe w Państwa sercach.

Tego wszystkiego życzą mieszkańcom

Burmistrz Bogdan Glinka, Radni
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu

Życzenia z okazji dnia kobiet

Utworzono: środa, 08, marzec 2017 14:02

Życzymy z okazji Dnia Kobiet

Utworzono: środa, 08, marzec 2017 13:54

Festiwal dzieci i młodzieży MultiSport Wykrot 2015

Utworzono: czwartek, 24, wrzesień 2015 10:46

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza – koordynator programu MultiSport w województwie mazowieckim wraz z Burmistrzem Myszyńca

serdecznie zapraszają na

„Festiwal dzieci i młodzieży MultiSport Wykrot 2015”

w dniu 26.09.2015 r. o godz. 9.30 nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” – kompleks sportowo-rekreacyjny „Kurpiowska Kraina”

 ul. Miodobraniowa 1, 07-430 Wydmusy

 

Program zawodów:

 

 • 8.30 - Konferencja techniczna - w budynku głównym
 • 9.00 – Rejestracja uczestników
 • 9.30 – Otwarcie festiwalu
 • 10.00 – 17.00 Turniej Speedbadmintona
 • 10.00 – 17.00 Turniej  w dwa ognie
 • 10.00 – 17.00 Turniej w mini koszykówka dla dziewcząt
 • 10.00 – 17.00 Turniej w mini piłkę nożną dla chłopców
 • 10.30 –Bieg przełajowy 800 m dziewczęta i chłopcy klasa 4
 • 11.30 - Bieg przełajowy 1200 m  chłopcy klasy 5-6
 • 12.30 – Rywalizacja na Cykloergometrach
 • 12.30 – 14.00 Posiłek regeneracyjny
 • 14.00 – Pokazy ratownictwa wodnego i przeprowadzenie akcji ratunkowej na zbiorniku wodnym
 • 17.00 – 18.00 - Zakończenie festiwalu i nagrodzenie uczestników

 

Przewidywana ilość uczestników 400.

Uczestnicy turnieju: dzieci i młodzież szkolna klasy 4-6

Zgłoszone drużyny: Grupy MultiSport – mazowieckie, podlaskie, warmińsko - mazurskie

 

Czytamy fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa

Utworzono: poniedziałek, 07, wrzesień 2015 13:33

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki
zapraszają na

Czytać będziemy: Fragmenty „Lalki" Bolesława Prusa
Miejsce: Amfiteatr RCKK w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 2
Czas: godz. od 1100 do 1200

Apel organizatorów XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego

Utworzono: czwartek, 27, sierpień 2015 11:34

Trwające od tygodni upały i brak opadów spowodowały, że lasy w naszej gminie jak i w znacznej części kraju są zagrożone pożarem. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia odbędzie się Miodobranie Kurpiowskie, tak jak w ubiegłym roku w kompleksie „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. Kompleks otoczony jest z jednej strony wodą a z drugiej lasami. Większa część lasów to tereny prywatne. Wg prognoz pogody ma być bardzo słonecznie z temperaturą ok. 30 st C. Wszystkie te czynniki będą zachęcać do spędzenia miło czasu na zbliżającej się imprezie. W związku z powyższym organizatorzy 38 Miodobrania Kurpiowskiego kierują prośbę do mieszkańców i przybywających gości o nieparkowanie samochodów w lesie i na skraju lasu oraz do właścicieli prywatnych działek leśnych znajdujących się przy kompleksie o nierozpalanie grillów i ognisk. Jedna iskra może spowodować ogromny pożar i zagrożenie życia i mienia przebywających na imprezie osób. Apelujemy o rozwagę i ostrożność.

 

Organizatorzy

XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego

Ankieta dla mieszkańców Przygotowanie LSR

Utworzono: sobota, 22, sierpień 2015 05:59

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania "Kurpsie razem" rozpoczęła przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Dokument - w którym zapiszemy plany do realizacji na najbliższe 5 lat - musi powstać z aktywnym udziałem mieszkańców. Zapraszamy do współpracy i udziału w spotkaniach, debatach oraz warsztatach strategicznych, a na początek - bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów naszego codziennego życia.

Zarząd LGD

W celu rozpoczęcia ankiety prosimy kliknąć na poniższy baner

 

XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie 29-30 sierpnia 2015r.

Utworzono: czwartek, 20, sierpień 2015 07:58

Godziny pracy Urzędu Miejskiego od 8.00 do 16.00

Utworzono: poniedziałek, 17, sierpień 2015 12:05

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 sierpnia Urząd Miejski w Myszyńcu otwarty jest w godz. od 8.00 do 16.00

Przerwy w dostawie wody

Utworzono: środa, 12, sierpień 2015 11:52

Możliwe przerwy w dostawie wody

ZGKiM w Myszyńcu informuje, ze względu na istniejącą sytuacje pogodową w godz.18:00-22:00 możne być słabsze ciśnienie wody oraz krótkie przerwy w jej dostawie.

 

Ostrzeżenie o upałach

Utworzono: wtorek, 04, sierpień 2015 12:07

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2015 r.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

WBZK-I.7011.3.52.2015

wg rozdzielnika

OSTRZEŻENIE Nr 52

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/3

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 03.08.2015 do godz. 20:00 dnia 08.08.2015

Przebieg: Prognozuje się w poniedziałek (03.08.2015) temperaturę maksymalną około 30°C.

W pozostałych dniach temperatura maksymalna od 30°C do około 35°C, temperatura minimalna od 16°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95% Uwagi: Brak.Dyżurny synoptyk: Michał Jaworski

WCZK  MUW

/-/ Roman Madejski

 

 

 

 

 

Kolonie letnie dla dzieci rolników 08.08-21.08.2015r.

Utworzono: wtorek, 28, lipiec 2015 11:00

Kolonie letnie dla dzieci rolników

         Urząd Miejski w Myszyńcu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras ogłasza nabór na dofinansowane kolonie letnie dla dzieci rolników.

Kolonie letnie przeznaczone są dla dzieci w wieku do 16 lat. W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.  (wymagane zaświadczenie o odprowadzeniu składek do KRUS, przynajmniej przez jednego rodzica).

Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach, w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie, w terminie: 08.08-21.08.2015r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700 zł brutto. Wkład własny pokrycia kosztów kolonii letnich to 350 zł.


W ramach niniejszej oferty zagwarantowane są m.in.:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • atrakcyjny program turystyczny (zapewniamy bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych miejsc
 • transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy – dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu określimy w porozumieniu z Państwem)
 • ubezpieczenie NNW uczestników
 • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej

 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Urzędu miejskiego w Myszyńcu
pok. nr. 3 do 04.08.2015 r.  Ilość miejsc ograniczona.

Program XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego

Utworzono: środa, 13, sierpień 2014 06:42

 

Program XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego

31 sierpnia (niedziela) – Główna część XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego

Miejsce – „KURPIOWSKA KRAINA”  w Wykrocie koło Myszyńca

10.30 – Msza Święta Miodobraniowa z elementami gwary Kurpiowskiej pod przewodnictwem Gerharda kardynała Műllera Prefekta kongregacji Nauki Wiary.

12.00 Uroczysty przejazd – korowód do Wykrotu

1230 – Uroczyste rozpoczęcie – Amfiteatr KURPIOWSKA KRAINA w Wykrocie

1400 – Widowisko obrzędowe  „Zwyczaje bartnicze na Kurpiach”.

1500  - Prezentacje Kurpiowskich Zespołów Folklorystycznych;

1540 – Koncert „Kapeli Brata Zeno” z Czarni

1640 – Prezentacje sceniczne „Zespołu Pieśni i Tańca "KORTOWO” z Olsztyna

1740  - Szymon Kusarek SHOW ”;

1830  - Koncert Zespołu „CZERWONE GITARY’’.

2000 – Szymon Kusarek SHOW ”;

2030 – Koncert Zespołu „RED LIPS”

2130 – Koncert Zespołu „ORŁY FM”

 

  

30 sierpnia (sobota) - Miodobraniowa Noc Kabaretowa –

 Miejsce imprezy -  Amfiteatr RCKK w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 2.

1900 – Uroczyste rozpoczęcie

1910 –  Koncert – BIESIADA POLSKA

2210 – Kabaret z Konopi

2300 – Kabaret „Derkacz”

2400 - Zakończenie

 

 

 

 

Zawody wędkarskie z okazji XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego

Utworzono: poniedziałek, 11, sierpień 2014 09:04 


 

W niedzielę 31 sierpnia na zbiorniku Wykrot odbędą się zawody wędkarskie z okazji XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Puchary i nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zawodach. Zgłoszenia do zawodów prosimy składać w sklepie wędkarskim "Kontrast" do wtorku 26 sierpnia lub pod nr tel. 600-253-196, 602-896-063. Ilość miejsc ograniczona.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014

Utworzono: piątek, 23, maj 2014 09:08

25 maja br. odbędą się wybory posłów do Parlamentu europejskiego ma 5 letnią kadencję.

wyborcy głosują za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Lokale będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

Komisje rozpoczną pracę o godz. 6.00

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o wynikach wyborów uzupełniających

Utworzono: poniedziałek, 13, styczeń 2014 12:43

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu bez głosowania

Utworzono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 14:34

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYSZYŃCU

z dnia 24 grudnia 2013 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających

do Rady Miejskiej w Myszyńcu

bez głosowania

w okręgu nr 10

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Myszyńcu wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
 2. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 10 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 1 KWW KURPUIK

1. CZAJKOWSKI JANUSZ

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariola Banach

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 27, grudzień 2013 08:32

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYSZYŃCU

z dnia 24 grudnia 2013 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Myszyńcu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Wyborczy Nr 10

 

Lista nr 1 – KWW KURPIK

 

1.

CZAJKOWSKI Janusz, lat 51, zam. Krysiaki

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariola Banach

       

Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu w dniach od 11 grudnia do 13 grudnia 2013 roku

Utworzono: piątek, 06, grudzień 2013 07:06

Harmonogram pracy

Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu

w dniach od 11 grudnia do 13 grudnia 2013 roku

 

w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12 stycznia 2014 r.

 

Zgłoszenia list kandydatów na radnych komisja przyjmuje w sali konferencyjnej (pokój nr 8, I piętro) Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 – tel. 029 7721141.

L.P.

Data

W godzinach

Imię i nazwisko osób dyżurujących

1.

11.12.2013

środa

1500 – 1600

Banach Mariola, Małgorzata Pawelczyk

2.

12.12.2013

czwartek

1500 – 1600

Anna Ślubecka, Krzysztof Jędrzejczyk

3.

13.12.2013

piątek

1500 – 2400

Anna Ślubecka, Małgorzata Pawelczyk, Sławomir Kamiński, Krzysztof Jędrzejczyk, Banach Mariola, Marianna Abramczyk, Małgorzata Samsel

 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

                        /-/ Mariola Banach

 

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MYSZYŃCU w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu zarządzonych na dzień 14.01.2014 r.

Utworzono: czwartek, 05, grudzień 2013 09:04

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MYSZYŃCU

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

zarządzonych na dzień 12.01.2014 r.

 

 

1.

Banach Mariola

-

Przewodniczący komisji

2.

Ślubecka Anna

-

Zastępca przewodniczącego

3.

Abramczyk Marianna Halina

-

Członek

4.

Jędrzejczyk Krzysztof

-

Członek

5.

Kamiński Sławomir Krzysztof

-

Członek

6.

Pawelczyk Małgorzata Jolanta

-

Członek

7.

Samsel MałgorzataUrszila

-

Członek

 

ZARZĄDZENIE Nr 530 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 08, listopad 2013 09:12

ZARZĄDZENIE Nr 530
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 16 list. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 i z 2012 r. poz. 1399) w związku z uchwałą Nr XXVI/220/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej zarządza się, co następuje:

§1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Myszyńcu w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10.

§2.

W okręgu wyborczym nr 10 wybierany będzie jeden radny.

§3.

Datę wyborów wyznacza się na dzień 12 stycznia 2014 r.

§4.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, przewidzianych w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Miasta i Gminy Myszyniec.

 

Wojewoda Mazowiecki

Jacek Kozłowski

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 13 listopada 2013 r. — podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu
do dnia 23 listopada 2013 r.

—     podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

—     zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do dnia 25 listopada 2013 r. — zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu
do dnia 28 listopada 2013 r. — powołanie przez Komisarza Wyborczego w Ostrołęce Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu

do dnia 13 grudnia 2013 r.

do godz. 24°°

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu list kandydatów na radnego
do dnia 20 grudnia 2013 r. — zgłaszanie burmistrzowi kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do dnia 22 grudnia 2013 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do dnia 28 grudnia 2013 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającej numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
do dnia 29 grudnia 2013 r.

—     sporządzenie spisu wyborców w urzędzie miasta oraz powiadomienie wyborców o miejscu i czasie jego udostępniania,

—     powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Myszyńcu obwodowej komisji wyborczej

do dnia 2 stycznia 2014 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

dnia 10 stycznia 2014 r.

o godz. 24™

— zakończenie kampanii wyborczej
dnia 11 stycznia 2014 r. — przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
dnia 12 stycznia 2014 r. od godz. 800 do godz. 2200 — głosowanie

 

Pliki do pobrania:

{phocadownload view=file|id=127|target=s}

{phocadownload view=file|id=126|target=s}

{phocadownload view=file|id=125|target=s}

OBWIESZCZENIE w sprawie XX Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: wtorek, 27, listopad 2012 08:39

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

Konsultacje w sprawie przyłączenia Browar do Myszyńca.

Utworzono: poniedziałek, 19, listopad 2012 09:05

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniu 2 grudnia br. odbędą się konsultacje w sprawie przyłączenia Browar do Myszyńca.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Myszyńca oraz sołectw: Myszyniec Stary i Myszyniec –Koryta.

Opinię w tej sprawie będzie można wyrazić, z zachowaniem tajności, na kartach konsultacyjnych wybierając jedną z następujących możliwości: TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

W tym celu należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w godz. od 800 do 1900.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2013

Utworzono: poniedziałek, 05, listopad 2012 10:57

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Rocznego programu współpracy na rok 2013

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Myszyńca ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2013.

 

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Myszyniec, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1.  Termin rozpoczęcia konsultacji: od 05.11.2012 roku.

2.  Termin zakończenia konsultacji: do 16.11. 2012 roku, godz. 16.00.

 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Myszyniec i prowadzącymi działalność na terenie Gminy Myszyniec.

 

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 16 listopada 2012 roku do godz. 16.00:

a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konsultacjach, na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,

b)  elektronicznie na adres e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl ,

c)  osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Myszyniec www.myszyniec.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2013".

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a)  przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b)  złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu  po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 12 oraz pod numerem telefonu: 29 77-21-141 wew. 17 - osoba do kontaktu – Alina Bednarczyk oraz Sekretarz Gminy Sławomir Kamiński.

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ mgr inż. Bogdan Glinka


{phocadownload view=file|id=84|target=s}{phocadownload view=file|id=83|target=s}

OBWIESZCZENIE o XIX Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: środa, 24, październik 2012 11:22

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2012 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 Otwarcie sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  a)     podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Świtaj

Misterium Pasyjne "Lamentacje Kurpiowskie"

Utworzono: środa, 17, październik 2012 08:17

 

Kościół Parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

28 października 2012 roku, godz. 19.00

ZAPRASZAMY

OBWIESZCZENIE o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 12, październik 2012 12:36

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2012 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec,
 2.  wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Myszyniec projektu: „Kurpsianecki i Kurpsiaki – myszynieckie przedszkolaki”,
 3. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Myszyniec projektu: „Lamentacje kurpiowskie”,
 4. podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 5. zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Myszyniec u uznanie lasów za ochronne,
 6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 7. utworzenia punktu przedszkolnego w Myszyńcu,
 8. zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 rok,
 9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

9. Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Świtaj

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW O NABORZE WNIOSKÓW

Utworzono: czwartek, 27, wrzesień 2012 09:50

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, o pozyskaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy, z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na realizację następujących programów:

 1. dla bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości  681.000,00 zł, w tym:

 • - staże (4 – miesięczne), 
 • - prace interwencyjne (4-miesięczne),
 • - rooboty publiczne (4 – miesięczne)
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy,

 

2. dla 55 bezrobotnych powyżej 50 roku życia w wysokości 622.600,00 zł (całkowita wartość programu wynosi 708.700,00 zł), w tym:

 • - staże (4 – miesięczne) dla 5 osób,
 • - prace interwencyjne (4 - miesięczne) dla 5 osób,
 • - roboty publiczne (4 – miesięczne) dla 15 osób.
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy dla 10 osób,

3.  dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy  (osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego lub bezrobotnych bez wykształcenia średniego) w wysokości 444.800,00 zł, w tym:

 • - staże (4 – miesięczne),
 • - prace interwencyjne (4 - miesięczne),
 • - roboty publiczne (4 – miesięczne).
 • - dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,
 • - refundacja doposażenia stanowiska pracy.

 

Z uwagi na wymaganą efektywność zatrudnieniową, do realizacji będą kwalifikowane wnioski zapewniające co najmniej 4 miesięczne zatrudnienie po odbytym stażu, po zakończeniu finansowania prac interwencyjnych czy robót publicznych. W przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, umowa o pracę z osobą bezrobotną skierowaną do prac interwencyjnych musi zostać  zawarta na okres min. 12 miesięcy (refundacja 4 miesiące).

Wnioski oraz wszelkie informacje są dostępne w siedzibie urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68) i na stronie internetowej: www.pup-ostroleka.samorzady.pl.

Informacja o zakończeniu projektu

Utworzono: środa, 26, wrzesień 2012 21:22

Informujemy, iż z dniem 30.09.2012r. Gminna Administracja Placówek Oświatowych  w Myszyńcu Starym kończy  realizację projektu pt. „Innowacyjny program rozwojowy –szansą na wyrównane umiejętności matematycznych uczniów”, którego wsparcie skierowane było do uczniów/uczennic z 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Myszyniec.

W związku z powyższym z tym dniem przestaje też funkcjonować biuro projektu. W dalszym ciągu dostępna jest strona internetowa projektu www.gapomyszyniec.pl/pokl na której znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu,  pozostałe  wiadomości  można uzyskać w  siedzibie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym.

e-mail: gapo@myszyniec.pl

tel./fax  29/77 21 131

Projekt pt. ’’Innowacyjny program rozwojowy –szansą na wyrównane umiejętności matematycznych uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjny

RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2012 10:20

POD PATRONATEM:

 • Burmistrza Myszyńca
 • Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich odbywać się będzie w dniu 5 października 2012 r.

Piątek 5.10.2012 r.

 • Trasa rajdu piesza

  Trasa  Myszyniec –- Pełty - Świdwiborek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r. – Myszyniec

 • Trasa rajdu rowerowa

Myszyniec – Stary Myszyniec (Szkoła) – Wujaki – Klon – Pełty - Świdwiborek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r. – Myszyniec

845 –   Odprawa opiekunów grup – Plac przed Kościołem

900  -   Wymarsz z Myszyńca (parking przed Kościołem)

1000 – 1130   – Odpoczynek, Prezentacje grup, Konkursy Rajdowe, Posiłek - Boisko Szkoły w Pełtach

1130  - 1230   –  Wymarsz w kierunku Świdwiborek – Leśniczówka Białusny Lasek – Pomnik i mogiła powstańców z 1863 r.

13.30 – Msza Święta – poświęcenie krzyża na mogile powstańczej.

1430 – Wymarsz do Myszyńca

15.00 –. Zakończenie Rajdu - Myszyniec

 

ORGANIZATOR:

 • Regionalne Centrum Kultury    Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego

 WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w Myszyńcu
 •  Nadleśnictwo Myszyniec

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych -"Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec"

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2012 08:13

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. Nr XII/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1. Edukacyjnej opieki wychowawczej – zadania:

„Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 „Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

 

6.000,00 zł

Od

15.10.2012r. do 30.11.2012r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 120 godzin  zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec.

Sprawdzenie efektów prowadzonych zajęć: poprzez prowadzenie obserwacji dzieci i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz zaopatrzenie dzieci w pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536),
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
 2. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 3. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 4. W przypadku powierzenia finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 5. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 7. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 8. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
  - Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,
  - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,
  - Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych  np. wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,
  - Inne koszty ( określić jakie).
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2012 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 10 października 2012r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

 • - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia),
 • - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,
 • - oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do innych podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy.

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 12 października 2012r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu

10

liczba punktów ogółem

50

 

4. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).

6. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

7. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 7 grudnia 2010. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012r. i roku poprzedzając zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. W roku 2012 zrealizowano jedno zadanie z edukacyjnej opieki wychowawczej – dotacja wynosiła 15.000,00 zł.  Dotacje przeznaczone były na: organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Sławomir Kamiński – sekretarz gminy, tel. (029) 7721141, e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

 

                                                                                                           Burmistrz

 mgr inż. Bogdan Glinka

 

OGŁOSZENIE - Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Utworzono: piątek, 07, wrzesień 2012 13:15


OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. Nr XII/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie:

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

 

4 600,00 zł

Od

01.10.2012r. do 31.12.2012r.

Warsztaty rzeźbiarskie tj. zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźby ludowej dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenu Gminy Myszyniec. Warsztaty  powinny być wykonywane pod okiem doświadczonych rzeźbiarzy, którzy pomogą zgłębić tajniki rzeźbienia oraz instruktorów, którzy czuwać będą nad bezpieczeństwem uczestników.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

-  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia  finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania z wyłączeniem zadań o charakterze inwestycyjnym oraz zakupu środków trwałych.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane  w 2012 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie  opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą zlecającego.

 
IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 27 września 2012r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do innych podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 września 2012r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w  realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania   publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu

10

  liczba punktów ogółem

50

 
4.    Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

 1. Wyniki konkursu  zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta  www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 2. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 7 grudnia 2010. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012r. i roku poprzedzając zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, środki finansowe w wysokości 13 600,00zł. W roku 2012 jest w trakcie realizacji jedno zadanie z zakresu wspierania i promocji kultury – dotacja wynosiła 6 495,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na: przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii” prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Sławomir Kamiński – sekretarz gminy, tel. (029) 7721141, e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl  .

 

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

 

Burmistrz  

mgr inż. Bogdan Glinka

 

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie: „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

Utworzono: czwartek, 06, wrzesień 2012 16:21

Na  podstawie art. 15 ust. 2 lit j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, o wynikach ogłoszonego  w dniu 07 sierpnia 2012r.  otwartego konkursu ofert.

 

W otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego: „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”, po zaopiniowaniu złożonej oferty przez Komisję Konkursową w składzie:

 1. Sławomir Kamiński – sekretarz Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – przewodniczący komisji
 2. Anna Kaczkowska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji
 3. Mariola Banach – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – członek komisji

 

Wyłoniono następującą ofertę i przyznano poniższą kwotę dotacji:

 1. WSPIERANIE, UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA KULTURY – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa i zakres przedmiotowy zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58

07-430 Myszyniec

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań literacko – teatralnych rozbudzających wrażliwość na piękno literatury i poezji kurpiowskiej.

3 630,60

 

W otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 3 630,60 zł, komisja przyznała 3 630,60 zł dotacji na w/w zadanie.

Burmistrz  

mgr inż. Bogdan Glinka

 

 

KOMUNIKAT - w sprawie jesiennej akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2012 r.

Utworzono: środa, 05, wrzesień 2012 12:21

W dniach 24 wrzesień- 7 października 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką. Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów zabudowanych.

Szczepionka umieszczona jest w przynęcie w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm x 4,5 cm i grubości 1 cm, koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym. Lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka.

Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.

Każdy przypadek zetknięcia się człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej.

Przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty w zamkniętych pomieszczeniach.

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Utworzono: wtorek, 28, sierpień 2012 12:45

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki

są BEZPŁATNE.


Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.


Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.


Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.


Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.Zespół CEIDG.


Ministerstwo Gospodarki

XXXV Miodobranie Kurpiowskie

Utworzono: poniedziałek, 27, sierpień 2012 09:08

Już po raz kolejny była to dwudniowa impreza.

25 sierpnia 2012 w amfiteatrze  w Myszyńcu odbyło się otwarcie tegorocznego Miodobrania. Dokonali go Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Mariusz Popielarz i Zdzisław Ścibek  dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Publiczność bawiły zespoły ludowe i kabarety.

Obwieszczenie XVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 16, sierpień 2012 11:52

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MYSZYŃCU

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2012 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 
Otwarcie sesji.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”,

b) przystąpienia  Gminy Myszyniec do realizacji projektu: „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”,

c) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Myszyniec projektu: „Doskonalimy się od podstawówki”,

d) zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 rok,

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 /-/   Sławomir Świtaj

 

 

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu " i " Organizacja Przyjazna Wolontariuszom "

Utworzono: czwartek, 16, sierpień 2012 09:48

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu " i " Organizacja Przyjazna Wolontariuszom ". Zgłoszenia kandydatów do dnia 15.10.2012 r.

Pobierz:

{phocadownload view=file|id=68|target=s}

{phocadownload view=file|id=69|target=s}

 

 

Bezpłatna mammografia kolejny raz w powiecie ostrołęckim

Utworzono: czwartek, 16, sierpień 2012 07:30

Między 27 a 30 sierpnia można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat ostrołęcki. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

 Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem skierowania na badanie.

Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

 • Myszyniec  – 27 sierpnia przy Zespole Szkół w Myszyńcu

 

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także  przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Myszyniec

Utworzono: piątek, 10, sierpień 2012 09:55

 Dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Myszyniec zajmuje się Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przejazdu w dni nauki szkolnej.

Dowóz przysługuje uczniom, których droga z domu do szkoły przekracza:

 • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych
  i oddziałów przedszkolnych
 • 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum

Dowozy uczniów ustalane są na każdy rok szkolny z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • rano jako pierwsi zabierani są uczniowie starsi, później uczniowie młodsi,
 • odwozy odwrotnie, tzn. najpierw uczniowie młodsi, później starsi,
 • przystanki są ustalone z uwzględnieniem odległości z domu do przystanku
  w ten sposób, aby dzieci młodsze miały bliżej niż dzieci starsze. Odległość między przystankami nie może być krótsza niż 500 m.
 • uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego o godzinach wyznaczonych rozkładem jazdy oraz w miejscach wyznaczonych przez organizatora dowozów. Powrót z zajęć szkolnych odbywa się na tych samych zasadach.

Wystawa "Kurpiowska wieś w okresie miedzywojennym"

Utworzono: czwartek, 09, sierpień 2012 10:47

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

zaprasza do obejrzenia wystawy

 

"Kurpiowska wieś w okresie międzywojennym"

 

do sali wystaw czasowych

Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

 

( wstęp wolny )

 

{joomplucat:31 limit=30|columns=3}

 

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Utworzono: wtorek, 07, sierpień 2012 11:21

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. Nr XII/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie:

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury"

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

Rodzaj zadania

   Wysokość
     środków

       Termin
     realizacji

                   Zakres zadania

 „Wspieranie,  upowszechnianie i promocja  kultury ”

 

4 000,00 zł

od

01.09.2012r.
do
30.11.2012r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań literacko – teatralnych rozbudzających wrażliwość na piękno literatury i poezji kurpiowskiej.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

-  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia  finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania z wyłączeniem zadań o charakterze inwestycyjnym oraz zakupu środków trwałych.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane  w 2012 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie  opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą zlecającego.

 
IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 27 sierpnia 2012r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do innych podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 29 sierpnia 2012r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w  realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania   publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu

10

  liczba punktów ogółem

50

 

4.    Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

 1. Wyniki konkursu  zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta  www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 2. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 7 grudnia 2010. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

 

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012r. i roku poprzedzając zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, środki finansowe w wysokości 13 600,00zł. W roku 2012 jest w trakcie realizacji jedno zadanie z zakresu wspierania i promocji kultury – dotacja wynosiła 6 495,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na: przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii” prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Sławomir Kamiński – sekretarz gminy, tel. (029) 7721141, e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl  .

 

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

 

 

Burmistrz  

mgr inż. Bogdan Glinka

 

Nowa warstwa...

SPOTKANIA LITERACKO - TEATRALNE

Utworzono: wtorek, 07, sierpień 2012 07:09

   

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu

zapraszają wszystkich na

SPOTKANIA LITERACKO - TEATRALNE

W ramach programu organizowane będą  wieczory poezji, spotkania z prelegentami i poetami oraz wyjazd edukacyjno – poznawczy

Spotkania odbywać się będą od 1 sierpnia do 30 listopada 2012 r. w każdą środę  w czytelni Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu.

 

 

Świadczenia Rodzinne

Utworzono: piątek, 03, sierpień 2012 09:59

 Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego niniejszym informuje, że od  01  sierpnia 2012 roku  można pobierać i jednocześnie składać  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013. Wnioski są dostępne są w pokoju  nr 23 (II piętro).

Natomiast druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy 2012/2013 będą wydawane i przyjmowane od  dnia 22 sierpnia  2012 roku w pokoju  nr 22( II piętro).

Zawody w wędkarstwie spławikowym o Puchar Burmistrza (juniorzy)

Utworzono: piątek, 03, sierpień 2012 08:25

 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM W KATEGORII

JUNIORÓW I KADETÓW  O PUCHAR BURMISTRZA MYSZYŃCA

Z OKAZJI XXXVI MIODOBRANIA KURPIOWSKIEGO

 

 

1. Miejsce i termin  zawodów

Zbiornik ZAWODZIE – dnia 26.08.2012r.

2. Organizator

 • Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie
 • Koło PZW Nr 40 w Myszyńcu
 • Koło PZW Nr 72 „ENERGOPAP” w Ostrołęce
 • Koło PZW Nr 73 „ODRODZENIE” w Szczytnie

3. Patronat medialny

Redakcja „Moja Ostrołęka”  

4. Informacje organizacyjne

 • 4.1. W zawodach mają prawo startu wszyscy młodzi wędkarze zgłoszeni przez koła PZW.
 • 4.2. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z nowymi zasadami organizacji sportu wędkarskiego na żywej rybie.
 • 4.3. Zawody zostaną rozegrane w jednej turze.
 • 4.4. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • 4.5. Puchary i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości finałowej XXXVI MIODOBRANIA KURPIOWSKIEGO w Myszyńcu – Zawodziu.

5. Skrócony program zawodów

26.08.2012r. (niedziela)                    

 • godz.   6:30 – zbiórka, informacje i losowanie sektorów
 • godz.   7:30 – rozpoczęcie zawodów
 • godz. 10:30 – zakończenie  zawodów
 • około   godz. 12:00 – uroczyste wręczenie pucharów i nagród w Myszyńcu - Zawodziu

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów – prosimy składać w sklepie wędkarskim „KONTRAST”

do dnia 21.08.2012r. (wtorek), tel. 600 253 196 lub 602 896 063.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 Organizatorzy

Zawody w wędkarstwie spławikowym o Puchar Burmistrza (seniorzy)

Utworzono: piątek, 03, sierpień 2012 08:25

 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM W KATEGORII

SENIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA MYSZYŃCA

Z OKAZJI XXXVI MIODOBRANIA KURPIOWSKIEGO

                       

1. Miejsce i termin  zawodów

Zbiornik WYKROT – dnia 19.08.2012r.

2. Organizator

 • Koło PZW Nr 72 „ENERGOPAP” w Ostrołęce
 • Koło PZW Nr 40 w Myszyńcu
 • Koło PZW Nr 73 „ODRODZENIE” w Szczytnie

3. Patronat medialny

Redakcja „Moja Ostrołęka”

4. Informacje organizacyjne

 • 4.1. W zawodach mają prawo startu wszyscy czynni wędkarze seniorzy zgłoszeni przez koła PZW.
 • 4.2. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z nowymi zasadami organizacji sportu wędkarskiego na żywej rybie.
 • 4.3. Zawody zostaną rozegrane w jednej turze.
 • 4.4. Opłata startowa 10,00 PLN od zawodnika wpłacona po zgłoszeniu.
 • 4.5. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • 4.6. Puchary i nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zawodach

5. Skrócony program zawodów

19.08.2012r. (niedziela)                    

 • godz.   6:00 – zbiórka, informacje i losowanie sektorów
 • godz.   6:30 – wejście na stanowiska
 • godz.   8:30 – rozpoczęcie zawodów
 • godz. 12:30 – zakończenie  zawodów
 • około  godz. 14:00 – uroczyste wręczenie pucharów i nagród                                                                                          

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów – prosimy składać w sklepie wędkarskim „KONTRAST”

do dnia 14.08.2012r. (wtorek), tel. 600 253 196 lub 602 896 063.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

 

Organizatorzy

Zawody w wędkarstwie spiningowym o Puchar Starosty Ostrołęckiego

Utworzono: piątek, 03, sierpień 2012 08:25

 KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM W KATEGORII

JUNIORÓW I SENIORÓW O PUCHAR STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

Z OKAZJI XXXVI MIODOBRANIA KURPIOWSKIEGO

 

 

1. Miejsce i termin  zawodów

Zbiornik WYKROT – dnia 26.08.2012r.

2. Organizator

Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie

Koło PZW Nr 72 „ENERGOPAP” w Ostrołęce

Koło PZW Nr 40 w Myszyńcu

Koło PZW Nr 73 „ODRODZENIE” w Szczytnie

3. Patronat medialny

Redakcja „Moja Ostrołęka”

4. Informacje organizacyjne

 • 4.1. W zawodach mają prawo startu wszyscy czynni wędkarze seniorzy zgłoszeni przez koła PZW.
 • 4.2. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z nowymi zasadami organizacji sportu wędkarskiego na żywej rybie.
 • 4.3. Zawody zostaną rozegrane w jednej turze.
 • 4.4. Opłata startowa 10,00 PLN od zawodnika wpłacona po zgłoszeniu.
 • 4.5. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • 4.6. Puchary i nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zawodach.

5. Skrócony program zawodów

26.08.2012r. (niedziela)                    

 • godz.   5:15 – zbiórka, informacje i losowanie sektorów
 • godz.   6:00 – rozpoczęcie zawodów
 • godz. 10:00 – zakończenie  zawodów
 • około  godz. 12:00 – uroczyste wręczenie pucharów i nagród w Myszyńcu - Zawodziu                                                                               

                                                                              

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów – prosimy składać w sklepie wędkarskim „KONTRAST”

do dnia 21.08.2012r. (wtorek), tel. 600 253 196 lub 602 896 063.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

 

Organizatorzy

Myszyniec wśród najoszczędniejszych

Utworzono: piątek, 03, sierpień 2012 06:27


Myszyniec wśród najoszczędniejszych

       Tygodnik „Wspólnota” opublikował ogólnopolski „Ranking – wydatki bieżące na administrację w 2011r”. Myszyniec znalazł się na 14 miejscu wśród gmin (10 -15 tys. mieszkańców)  mających najniższe wydatki na administrację. Nasza gmina w ubiegłym roku przeznaczyła na utrzymanie administracji 208,43 zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Poniatowa (woj. lubelskie), dla porównania, to gmina  z pierwszego miejsca w rankingu – 172, 51 zł, a  z kolei Tarczyn (woj. mazowieckie), to gmina która najwięcej wydaje na administrację – 461, 36 zł na jednego mieszkańca. Tworząc ranking brano po uwagę między innymi: wydatki na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów (energia, opał), wydatki na telefony i materiały biurowe. Myszyniec nie pierwszy raz został sklasyfikowany tak wysoko w tym rankingu. W 2004 roku zajął także 14 miejsce, w 2006 - 5 miejsce, w 2007- 4 miejsce.

Mecz Bartnik Myszyniec - Huragan Lipniki

Utworzono: czwartek, 02, sierpień 2012 13:12

Kibice Bartnika Myszyniec będą mogli na własne oczy zobaczyć jak ich drużyna pod wodzą nowego trenera przygotowuje się do sezonu 2012/2013. Okazję do tego będą mieli w najbliższy piątek 3 sierpnia. Tego dnia myszyniecka drużyna podejmować będzie lokalnego rywala - Huragan Lipniki.

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy Stadion Miejski w Myszyńcu, 03.08.2012 o godz. 18:30 !!

Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów

Utworzono: czwartek, 02, sierpień 2012 11:40

Człowiek - najlepsza inwestycja

Gmina Myszyniec w imieniu, której działa Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym realizuje Projekt pt. „Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 • Całkowita wartość projektu: 905 280,00 zł.
 • Kwota dofinansowania: 866 880,00zł, z czego 769 488,00 zł to środki europejskie, a 97 392,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa.
 • Wkład własny Gminy Myszyniec to 38 400,00 zł (wkład niepieniężny – nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych w szkołach do prowadzenia zajęć.
 • Projekt rozpoczął się 01.08.2011r. i trwa do 30.09.2012r., lecz zajęcia dodatkowe realizowane były w szkołach od 01 listopada 2011r. do 29 czerwca 2012r.

Celem Projektu było podniesienie o 10% poziomu wiedzy uczniów/ uczennic z zakresu nauk matematycznych, poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane były do uczniów/uczennic, którzy odbiegają poziomem wiedzy od rówieśników, zamieszkują na terenach wiejskich i mają utrudniony dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Program „RÓWNAĆ SZANSE 2012- REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

Utworzono: czwartek, 02, sierpień 2012 09:42

RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY

Program „RÓWNAĆ SZANSE 2012- REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2012”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

 

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

Termin składania wniosków: 10 października 2012 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

 

 

 

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO 02.08.2012

Utworzono: czwartek, 02, sierpień 2012 09:08

Warszawa, dnia 02 sierpnia 2012 r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO
 

Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.08.2012 do godz. 07:30 dnia 03.08.2012

W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C.

Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.08.2012 do godz. 07:30 dnia 04.08.2012

W dzień zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz od 5 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, od zachodu stopniowo skręcający na kierunki zachodnie. W czasie burz wiatr dość silny i silny, w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Zanikające
od zachodu przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz lokalnie do 15mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny i porywisty, porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

 

Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

Godzina i data wydania: godz. 04:14 dnia 02.08.2012

 

 

                                                                                                                                                                    WCZK MUW 

       Roman Madejski

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu "

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 14:07

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu– koordynator projektu

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

Myszyniec Stary 105

07- 430 Myszyniec

 

Oferta pracy Nr 2/12

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wpłynęło dwie oferty. Niżej wymieniona  kandydatka spełnia wymogi formalne:

 1. Marlena Mierzejek zam. Wolkowe

 

Myszyniec Stary, dn. 31.07.2012 r.

Dyrektor

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/

Małgorzata Kamińska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu "

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 14:06

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu– koordynator projektu

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

Myszyniec Stary 105

07- 430 Myszyniec

 

Oferta pracy Nr 2/12

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko kierownik zespołu- koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wpłynęło dwie oferty. Niżej wymieniona  kandydatka spełnia wymogi formalne:

 1. Marlena Mierzejek zam. Wolkowe

 

Myszyniec Stary, dn. 31.07.2012 r.

Dyrektor

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/

Małgorzata Kamińska

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO 31.07.2012

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 10:58

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07.30 dnia 31.07.2012 r. do godz. 07.30 dnia 01.08.2012 r.

W dzień:
zachmurzenie małe lub umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy:
zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zmienny. PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07.30 dnia 01.08.2012 r. do godz. 07.30 dnia 02.08.2012 r.

 

 

Publikacja "Myszyniec i okolice w fotografii"

Utworzono: wtorek, 31, lipiec 2012 10:22

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca realizuje projekt pt.:

„Promocja obszaru kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem "Myszyniec i okolice w fotografii" prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego”


Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach Osi 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt jest również współfinansowany ze środków Gminy Myszyniec.

Celem projektu jest promocja kultury kurpiowskiej, rozpowszechnienie informacji o walorach turystycznych Kurpiowszczyzny i ukazanie regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie a także kultywowanie i rozpowszechnienie gwary kurpiowskiej poprzez zamieszczenie w publikacji tekstów zarówno w literackim języku polskim jak i w gwarze kurpiowskiej.

W publikacji zostaną zamieszczone fotografie ukazujące kurpiowską przyrodę, architekturę, kulturę. Ponadto w publikacji znajdą się opisy tematyczne dotyczące obszaru kurpiowszczyzny, m.in.: opis warunków naturalnych, zarys historyczny, kultura materialna, kalendarium imprez kulturalnych, a także informacje o bazie gastronomicznej i noclegowej okolic Myszyńca i miejscowości z powiatu ostrołęckiego. Interesującą formą promocji Kurpiowszczyzny proponowaną w publikacji będzie przedstawienie tekstów w literackim języku polskim i w gwarze kurpiowskiej, według zapisu fonetycznego opracowanego przez profesora Rubacha.

 

Główna akcja promocyjna związana z rozpowszechnieniem folderu „Myszyniec i okolice w fotografii” odbędzie się podczas  XXXV Miodobrania Kurpiowskiego w dniu 26 sierpnia 2012 r. Folder będzie dostępny w punkcie informacyjnym znajdującym się przy scenie.

Po 26 sierpnia 2012 r. folder będzie rozpowszechniany w sekretariacie RCKK, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Publikacja opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartnik” na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie.

Utworzono: piątek, 20, lipiec 2012 12:19

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartnik” na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 27 lipca 2012r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:, urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Kamiński – Sekretarz Gminy

Oferta realizacji zadania publicznego:

{phocadownload view=file|id=56|target=s}

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce

Utworzono: czwartek, 19, lipiec 2012 09:55

 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce w sprawie podstawowych wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (RMRiRW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Dz.U. Nr 207, póz. 1370).

Podstawowe zasady dokonywania uboju zwierząt na użytek własny:

 1. Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na co najmniej 24 godziny przed zamiarem dokonania uboju.
 2. Uboju na terenie gospodarstwa może dokonywać osoba posiadająca uprawnienia.
 3. W przypadku trzody chlewnej obowiązkowe jest badanie w kierunku włośni.
 4. W przypadku cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz powiadomienie musi zawierać oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału SRM ( w przypadku cieląt- migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka, inne odpady mające kontakt z SRM). Wymagany jest dokument handlowy z zakładu utylizacyjnego potwierdzający odbiór materiału SRM.


Za dokonanie uboju zwierząt bez powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na co najmniej 24 godziny przed zamiarem dokonania uboju grozi kara w wysokości od 100 zł do 2000 zł zgodnie z § l, pkt. 34 RMRiRW z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 93, póz. 600).Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce
Józef Białowąs Do pobrania:
{phocadownload view=file|id=53|target=s}
{phocadownload view=file|id=54|target=s}

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Utworzono: czwartek, 19, lipiec 2012 09:30OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownik zespołu – koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy- szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”

Oferta pracy:              Nr 2/ 12

Miejsce pracy: Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym

Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec

Stanowisko:                kierownik zespołu – koordynator projektu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia - kierunek zarządzanie,
 7. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych,
 8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 9. umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zespołem,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. terminowość,
 4. komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynowanie działań związanych z realizacją projektu,
 2. kierowanie zespołem projektowym,
 3. utrzymywanie stałych kontaktów w sprawie realizacji projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
 4. nadzór nad finansową realizacją dotacji,
 5. nadzór nad merytoryczną realizacją projektu,
 6. przygotowywanie wniosków o płatność,
 7. nadzorowanie promocji projektu,
 8. monitorowanie i ewaluacja projektu.

 

Warunki pracy:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Istnieją jednak bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy, ponieważ mimo iż są podjazdy dla niepełnosprawnych do budynku i odpowiedniej szerokości drzwi, to biuro projektu mieści się na drugim piętrze a w budynku nie ma windy.

Umowa będzie zawarta po przeprowadzeniu naboru na czas określony do 30.09.2012 r. tj. na czas realizacji projektu „Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),
 6. ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w  Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec lub przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy nr 2/12” w terminie: do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 1600 (decyduje data wpływu oferty do jednostki).

 


Dalsze etapy naboru:

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mailem w ciągu 7 dni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogólne zasady rekrutacji na stanowiska urzędnicze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

Myszyniec Stary, dnia. 19.07.2012 r.

 

Dyrektor                

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

/-/                     

  Małgorzata Kamińska      

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Do pobrania:

{phocadownload view=file|id=55|target=s} 

   

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Utworzono: czwartek, 19, lipiec 2012 09:24

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym  na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) unieważnia nabór Nr 1/12 na stanowisko urzędnicze kierownik zespołu – koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy- szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” ogłoszony w dniu 10.07.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz na stronie internetowej jednostki http://gapomyszyniec.pl

Przyczyną unieważnienia jest błąd w ogłoszeniu o naborze.

Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary 105, 07-430 Myszyniec od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia unieważnienia.  

 

Myszyniec Stary, dnia. 19.07.2012 r.

 

Dyrektor          

Gminnej Administracji Placówek

Oświatowych w Myszyńcu Starym

                                                                                                           /-/               

                                                                                         Małgorzata Kamińska   

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OBWIESZCZENIE o XVI Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: środa, 18, lipiec 2012 13:29

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2012 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 1. powołania i ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej
 2. udzielenia dotacji celowej Miastu Ostrołęka na zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo – ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce
 3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 4. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata,
 5. nadania nazwy ulicy na terenie wsi Myszyniec Stary,
 6. zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 rok,
 7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Sławomir Świtaj

STYPENDIA SOCJALNE

Utworzono: środa, 18, lipiec 2012 11:14

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje zainteresowanych, że od 20 sierpnia 2012 roku można pobierać druki WNIOSKÓW O PRZYZNANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013.

Wnioski będą dostępne w pokoju nr 12 na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Termin składania wniosków o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego:

- od 01 do 15 września 2012r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- do 15 października 2012 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Załóż firmę z WUP III

Utworzono: czwartek, 12, lipiec 2012 09:56

 

 

 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
FILIA W OSTROŁĘCE
informuje

o przystąpieniu do realizacji do projektu "Załóż firmę z WUP III"
dla mieszkańców miasta Ostrołęka i powiatu: ostrołęckiego, makowskiego lub przasnyskiego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach VI Priorytetu "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiDziałanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego,
przasnyskiego lub miasta Ostrołęka; Nie miałeś/aś zarejestrowanej działalności
gospodarczej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
(nie dotyczy działalności gospodarczej zarejestrowanej poza granicami polski)

Pomyśl o własnej firmie, skorzystaj z bezzwrotnej dotacji Unii Europejskiej, która można otrzymać uczestnicząc w projekcie:

"Załóż firmę z WUP II"

realizowanym przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Ostrołęce

Zatwierdzony do realizacji projekt jest skierowany do osób fizycznych, które:
1) są osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo oraz zamieszkują (wg definicji Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, makowskiego oraz miasta Ostrołęki,
2) przystępując do projektu zobowiążą się do zarejestrowania planowanej działalności gospodarczej na terenie woj. mazowieckiego zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.


Zapraszamy na spotkanie informacyjne o godzinie 10.00
do Filii WUP w Ostrołęce, ul. Poznańska 17, I piętro, pokój 25
tel. (029) 760 30 60, (29) 760 52 48
w wybranym terminie: 16, 17, 18, 19 i 20 lipca 2012 r., oraz
17 lipca 2012 r. godzina 10.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66
18 lipca 2012 r. godzina 10.00 w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim przy ul. Rynek 1
19 lipca 2012 r. godzina 10.00 w Starostwie powiatowym w Przasnyszu przy ul. św. St. Kostki 5
Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:
www.wup.mazowsze.pl / zakładka Filia w Ostrołęce 

 

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet

Utworzono: czwartek, 12, lipiec 2012 08:17

Zapraszamy na badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.
Badania będą wykonywane bezpłatnie w dniu 3 sierpnia 2012 roku przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (przy Szkole Podstawowej)

Rejestracja i informacje:
w godz. 8.00 - 20:00
nr tel. 85 6760332, 85 6761322

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- kierownik zespołu – koordynator projektu

Utworzono: wtorek, 10, lipiec 2012 13:17

   

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownik zespołu – koordynator projektu „Innowacyjny program rozwojowy- szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”

Oferta pracy:              Nr 1/ 12

Miejsce pracy: Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym

Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec

Stanowisko:                kierownik zespołu – koordynator projektu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia - kierunek zarządzanie,
 7. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych,
 8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 9. umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zespołem,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. terminowość,
 4. komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynowanie działań związanych z realizacją projektu,
 2. kierowanie zespołem projektowym,
 3. utrzymywanie stałych kontaktów w sprawie realizacji projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
 4. nadzór nad finansową realizacją dotacji,
 5. nadzór nad merytoryczną realizacją projektu,
 6. przygotowywanie wniosków o płatność,
 7. nadzorowanie promocji projektu,
 8. monitorowanie i ewaluacja projektu.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),
 6. ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

11. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w  Myszyńcu Starym, Myszyniec Stary 105, 07- 430 Myszyniec lub przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/12” w terminie: do dnia 20 lipca 2012 r. do godz. 1600 (decyduje data wpływu oferty do jednostki).

Dalsze etapy naboru:

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mailem w ciągu 7 dni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

Ogólne zasady rekrutacji na stanowiska urzędnicze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

                                                                                                                                                             Dyrektor

Gminnej Administracji

Placówek Oświatowych

                                                                                                                                                                           /-/                                                                                                                                                  

Małgorzata Kamińska

 

Myszyniec, dn. 10.07.2012 r.

 

Projekt współfinansowany se środków Unii Europejskiej, w ranach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostrzeżenie o upałach

Utworzono: piątek, 06, lipiec 2012 13:15

Ostrzegamy mieszkańców Gminy Myszyniec przed zbliżającą się falą upałów. Wychodząc z domu warto zadbać o nakrycie głowy i wzięcie czegoś do picia. Wysokie temperatury stwarzają ryzyku udaru słonecznego. Powodują również wzrost zagrożenia pożarowego oraz często uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, związane z ich roztapianiem.


Mazowieckie Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych wydało ostrzeżenie o upałach, które trwać będą do niedzielnego wieczora (do godz. 20).

 

Ostrzeżenie Nr 60 i 61

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1

Obszar: Województwo Mazowieckie- subregion zachodni i północny

Ważność: od godz. 12:00 dnia 06.07.2012 do godz. 20:00 dnia 08.07.2012

Przebieg: Przewiduje ię temperaturę maksymalną 30 do 33°C. Temperatura minimalna około 20°C

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

 

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego

Utworzono: piątek, 06, lipiec 2012 09:11

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Promocja obszaru kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii" prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 13 lipca 2012r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:, urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Sławomir Kamiński – Sekretarz Gminy

{phocadownload view=file|id=51|target=s}

{phocadownload view=file|id=52|target=s}

Apel KRUS - "Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa"

Utworzono: środa, 04, lipiec 2012 12:57

Rolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami.
Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.

W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego wypadkom podczas prac polowych z maszynami, polowych prac ręcznych i podczas transportu płodów rolnych uległo 367 osób w tym 83 kobiety i 284 mężczyzn.

Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich w czasie żniw i nie tylko ma miejsce w wyniku nieprawidłowego przewożenia osób i niezgodnej z zasadami bezpiecznej pracy obsługi maszyn rolniczych.

W kwietniu 2011 na polu w gm. Sitno (woj. lubelskie) na ostrzach wałka rozrzutnika zginął 55-letni rolnik. W sierpniu 2011 roku w województwie lubelskim przyglądający się pracy kombajnisty, stojący obok mężczyzna, niezauważony przez kombajnistę podszedł do maszyny i z niewiadomych przyczyn włożył rękę do sieczkarki. 47-letni rolnik stracił dłoń.
W maju 2012 roku w województwie podlaskim doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci. Dwaj chłopcy pracowali na polu. Jeden kierował ciągnikiem, drugi, 10-letni siedział na przyczepie. W pewnym momencie chłopiec spadł z przyczepy wprost pod koła. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
A wiadomym jest; co zwykli powtarzać inspektorzy ds. prewencji KRUS, że przyczepa ciągnikowa, wóz, wykorzystywane do przewozu ludzi, powinny być do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie siedzeń, podwyższenie burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie. Wiadomo również, że niektórych prac nie należy powierzać dzieciom.
Do tragicznego wypadku doszło również w kwietniu 2012 na polu w powiecie kartuskim (woj. zachodnio pomorskie). 71-letni mężczyzna podszedł zbyt blisko do jednego z wałów młocarni, został szarpnięty przez urządzenie i kilkakrotnie obrócony, uderzając o maszynę i podłoże. Poniósł śmierć.

Przed rolnikami kolejne żniwa. Warto więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej pracy podczas prac polowych.

Podczas usuwania awarii, gromadzących się materiałów, np. zapchań słomy, nawlekania sznurka (snopowiązałki), wymiany części, zmiany położenia lub nastawienia elementów roboczych, regulacji czy napraw maszyn rolniczych, należy najpierw zgasić silnik, wyłączyć napęd i odczekać momentu, aż wszystkie części ruchome przestaną pracować – apelują podczas szkoleń inspektorzy ds. prewencji KRUS. Takie manipulowanie najczęściej kończy się kalectwem, apelują.

Duże zagrożenie stanowi również obsługa ciągników i maszyn rolniczych bez osłon przekładni napędowych, zwłaszcza osłon na wałach przegubowo-teleskopowych oraz na częściach ruchomych, jak również w wyniku operowania kończynami w strefie bezpośredniego zagrożenia pochwyceniem. Dochodzi tu nieraz do wypadków skutkujących utratą rąk, dłoni, palcy, a nawet nóg.
Do makabrycznego w skutkach wypadku doszło w 2010 w gminie Stanin województwa lubelskiego. 55-latka pracowała na polu przy zbiorze kukurydzy. Gdy kombajn się zatrzymywał, kobieta wrzucała do sieczkarni nieskoszone pędy kukurydzy. Stojąc zbyt blisko urządzenia, niespodziewanie maszyna razem z pędami wciągnęła nogi 55-latki pod tarczę z nożami. Obie kończyny uległy częściowej amputacji. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła. Z kolei w roku 2011 w powiecie mławskim województwa mazowieckiego rolnik wypompowywał gnojowicę z szamba przy pomocy naczepy asenizacyjnej. W chwili zdarzenia manipulował przy pompie próżniowej, kiedy nagle został pochwycony przez wał przegubowo-teleskopowy pozbawiony osłon, który go przerzucił. W wyniku doznanych obrażeń rolnik zmarł.

Najwięcej wypadków zdarzających się podczas żniw dotyczy jednak upadków z wysokości. W powiecie ostrowskim województwa mazowieckiego w lipcu 2011 roku rolnik zrzucał rękoma belę siana z przyczepy na siedlisko. Popychając belę stracił równowagę i spadł za nią z wysokości uderzając głową o otwartą burtę, następnie upadając na powierzchnię łąki. W wyniku tego upadku rolnik doznał urazu kręgosłupa.
Co roku obserwuje się załadowane sprasowaną słomą przyczepy, na których przewożone są osoby, w tym często dzieci. W powiecie płockim w 2011 roku rolniczka pracowała na własnym polu przy zwózce siana. Kobieta stojąc na przyczepie układała kostki siana, jej mąż podjeżdżał po następne. Ruch przyczepy spowodował zachwianie i upadek poszkodowanej stojącej na luźno ułożonych kostkach przez tylną burtę, na ziemię. Rolniczka odniosła poważne obrażenia ciała.
Należy pamiętać, że przyczepy do przewożenia sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty lub specjalną obudowę siatkową. Do schodzenia z załadowanego wozu lub przyczepy używać należy odpowiednio długiej i dobrze ustawionej drabiny. Podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu powinien być wyłączony, a jeśli pojazd stoi na pochyłości, powinien być zabezpieczony przed staczaniem się; wskazują inspektorzy KRUS.
Niebezpieczne może być również sprzęganie ciągnika z przyczepami czy maszynami rolniczymi. W czasie podłączania i rozprzęgania przyczep najczęściej urazom ulegają dłonie poszkodowanych. W lipcu 2011 w powiecie ostrołęckim rolnik rozprzęgał kosiarkę rotacyjną z ciągnikiem przy niezaciągniętym hamulcu w ciągniku stojącym na nierówności. Zsuwające się na nierównym terenie maszyny spowodowały przyciśnięcie kciuka rolnika do zaczepu i jego uraz.

Rolniku! Od ciebie zależy bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny.

Powinieneś pamiętać, że dzieciom do lat 15 nie można powierzać samodzielnej obsługi ciągników i maszyn rolniczych; nie pozwalaj również osobom bez uprawnień kierować ciągnikiem lub kombajnem; zanim rozpoczniesz pracę przeczytaj instrukcję bezpiecznej obsługi maszyny, pracuj tylko maszynami sprawnymi technicznie; pamiętaj, że załadunek i rozładunek słomy lub siana należy powierzać osobom dorosłym, sprawnym fizycznie, a nie dzieciom i osobom starszym; podczas prac w polu zapewnij opiekę swoim dzieciom.

PT KRUS Myszyniec

Misterium Nocy Świętojańskiej

Utworzono: poniedziałek, 02, lipiec 2012 09:19

24 czerwca 2012 roku w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

wystawiono

Misterium Nocy Świętojańskiej

„Tam na góre ogień gore” w wykonaniu ostrowskiej grupy teatralnej    „Rzeczpospolita Apostolska”

 • Scenariusz, reżyseria i choreografia: Sławomir Konarzewski
 • Układy taneczne i choreograficzne- Bożena Jakubczyk
 • Teksty: Teresa Kołakowska, Sławomir Konarzewski
 • Muzyka: Paweł Andruszkiewicz
 • Kostiumy i charakteryzacja - Agata Szpakowska
 • Efekty rytmiczne - Łukasz Kotwica
 • Kwartet wokalny - ad alta voce
 • Efekty pirotechniczne - firma agama team Andrzej Robert Janusiewicz
 • Nagłośnienie - Combo Art
 • Oświetlenie -   Andrzej Groda

Wianki na wodzie

Widowisko artystyczne, przedstawione w formie spektaklu teatralnego, ukazuje zwyczaje świętojańskie wsi mazowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji chłopskiej ziemi kurpiowskiej. Odtwarza nieistniejące już w oryginalnej i pełnej postaci tradycje nocy świętojańskiej. Ogromne bogactwo duchowe i niebywały artyzm dawnych tradycji nocy świętojańskiej wsi mazowieckiej stanowią unikalny element polskiej kultury narodowej, który chcemy uchronić od niepamięci. Jest to prekursorski projekt łączący teatr obrzędowy i kulturę ludową z całego regionu Mazowsza.

Przygotowane misterium: „Tam na góre ogień gore”, ukazuje wszystkie zdarzenia jak i całe piękno słowiańskiej obrzędowości oraz przenikanie w nią elementów chrześcijańskich. Widowisko przedstawia zatem folklor w najczystszej postaci, sięga bowiem do najgłębszych korzeni kultury ludowej.

„Rzeczpospolita Apostolska”

Ostrowska grupa teatralna „Rzeczpospolita Apostolska” powstała w 2010 roku. Wtedy to została podjęta  pierwsza udana  próba wystawienia misterium religijnego: „i widzę niebo otwarte..”. W skład „Rzeczypospolitej Apostolskiej” wchodzą mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i okolic (około 50 osób). Uczestnicy: to grupy śpiewacze i taneczne  należące do  zespołów ludowych, chórów kościelnych, a także młodzież szkół średnich i gimnazjalnych.

 

Tradycja i nowoczesność razem

Misterium Nocy Świętojańskiejzostało wystawione z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych i artystycznych: laserowe oświetlenie, efekty pirotechniczne, dynamiczne układy taneczne, autorskie kostiumy i charakteryzacja postaci, a przede wszystkim niesłychanie sugestywna i ekspresyjna, nowoczesna muzyka, inspirowana pieśniami ludowymi.

Reżyser widowiska Sławomir Konarzewskijest autorem wielu scenariuszy i widowisk obrzędowych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Kurpiów Puszczy Zielonej. Jest twórcą widowisk obrzędowych, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzmocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców Kurpiowszczyzny i wypromowały kurpiowską kulturę na terenie Mazowsza i kraju.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

 Organizator:Gmina Myszyniec, Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

 

Galeria:

{joomplucat:30 limit=40|columns=3}

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS

Utworzono: piątek, 29, czerwiec 2012 07:09

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2 Rozwój e-usług

w zakresie:

 • tworzenia i wdrażania systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie egovernment oraz zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office),
 • elektronicznych usług i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowych platform usług, rozwoju zasobów cyfrowych realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im jednostki organizacyjne,
 • e-usług w administracji publicznej,
 • elektronicznego obiegu dokumentów i systemu elektronicznych tożsamości (eID),
 • e-usług świadczonych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe na rzecz mieszkańców regionu,
 • tworzenia i rozwoju platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką, e-konsultacjami, w tym systemów umożliwiających jednostkom służby zdrowia bezpieczną wymianę danych o pacjentach.

15.06.2012 - uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Utworzono: środa, 27, czerwiec 2012 12:22

Dnia 15 czerwca 2012r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 13:00 w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka w imieniu Prezydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami 11 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 1 para została odznaczona medalami w miejscu ich zamieszkania.

Uroczystość wręczenia medali uświetnił tańcem i śpiewem dziecięcy Zespół Kurpiowski z Myszyńca pod przewodnictwem Pani Danuty Gnozy.

{joomplucat:29 limit=100|columns=3}

Nowy Radny

Utworzono: środa, 27, czerwiec 2012 05:05

W dniu 20 czerwca br. odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu, podczas której został zaprzysiężony nowy radny Radosław Ścibek.

Zdobył mandat bez głosowania  (był jedynym kandydatem) w wyborach uzupełniających w okręgu nr 6 obejmującym sołectwa: Wykrot, Gadomskie i Cięćk. Wybory uzupełniające odbyły się ze względu na wygaśnięcie mandatu radnego Mieczysława Kulasa.

Przywracamy pamięć ,,Wyklętych”.

Utworzono: poniedziałek, 25, czerwiec 2012 06:26

Od 13 do 16 czerwca odbył się V Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Cztery grupy młodzieży (patrole) miały za patrona lokalnego bohatera i podążały wcześniej ustalonymi trasami. Każda z nich pokonała w sumie ok. 70 km, co jest sporym wyczynem, biorąc pod uwagę pełen ekwipunek niesiony przez uczestników oraz zadania, przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Jednak szczytny cel tego przedsięwzięcia oraz chęć zachowania pamięci o ludziach, którzy ginęli w nierównej walce z nowym okupantem, dodawały uczestnikom marszu sił.

Patrol myszyniecki, złożony z 13 uczniów (myszynieckie gimnazjum i Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu), przyjął kryptonim ,,Lufa” (taki pseudonim nosił Henryk Wieliczko i działający m.in. na terenie południowych Mazur), miał za zadanie przejście trasą z Pidunia k. Jedwabna do Myszyńca. Grupę prowadziło dwóch opiekunów: pp. Dariusz Wróblewski I Jarosław Luma – historycy miejscowych szkół. Pierwszy odcinek zaczął się przy pomniku poległych milicjantów, którzy zginęli podczas obławy oddziału partyzanckiego. Uczniowie dowiedzieli się, że pomnik powstał za czasów minionej władzy i miał za zadanie gloryfikowanie członków aparatu terroru, i że sama obława miała miejsce z drugiej strony wsi Piduń. Następnie lasami przeszliśmy do Papierni – miejsca, gdzie kiedyś (XVII w.) wytapiano żelazo a następnie produkowano papier. Tam wysłuchaliśmy krótkiego wykładu miejscowego leśniczego o ciekawostkach przyrodniczych okolicznych lasów. Nocleg zaplanowaliśmy nad rzeką Sawicą, w namiotach. Przeżyliśmy tam obławę partyzantów z grupy rekonstrukcyjnej. Po krótkiej strzelaninie część patrolu zdołała uciec do lasu.

Drugiego dnia przeszliśmy przez Jesionowiec (przygotowanie apelu do ludności), Zabiele (rozdanie ulotek mieszkańcom) i dotarliśmy do Lipowca. Trochę nas zmoczył deszcz ale przynajmniej poczuliśmy się jak oddział partyzancki. Zlokalizowaliśmy i sfotografowaliśmy dawny budynek MO, obecnie mieści się tam przedszkole.

Trzeci etap liczył prawie 20 km. Przez Klon dotarliśmy do Rozóg. Nocowaliśmy w miejscowej szkole. Mając pod ręką salę gimnastyczną mimo zmęczenia rozegraliśmy mecz piłki nożnej z miejscowymi uczniami. Na drugi dzień zrobiliśmy dokumentację zdjęciową dawnego budynku MO.

Etap ostatni, mimo, że najkrótszy, to obfitował w niespodziankę w okolicach wsi Zawojki. Cała grupa szła rozluźniona, dziewczyny śpiewały konkursową pieśń patriotyczną i dostała się w doskonale zorganizowaną obławę MO i NKWD. Huk granatów, strzały a karabinów i kilkudziesięciu żołnierzy robi wrażenie. Mimo ucieczki patrol dostał się do niewoli, a następnie pod groźbą rozstrzelania, wyciągano informacje nt. ,,Lufy”. Uczniowie po raz pierwszy tak dosłownie poznali smak i zapach ziemi, niemalże wbici w nią lufami karabinów. Okazało się jednak, że najwięcej strachu narobiło nie NKWD ale… żaba na plecach niektórych dziewczyn.

Na temat żołnierzy wyklętych ukazuje się coraz więcej opracowań, książek i albumów. Wynika to z tego, że od niedawna możemy odkłamywać tę część naszej historii. Do tej pory wiedzieliśmy, że patriotami są żołnierze walczący o wolną Polskę w okresie I wojny światowej i tuż po niej (Legiony Piłsudskiego, Błękitna Armia J. Hallera i inne), wojsko polskie z Kampanii Wrześniowej, Armia Krajowa i inne organizację, walczące przede wszystkim z okupantem niemieckim, powstańcy warszawscy, członkowie Solidarności i innych organizacji antykomunistycznych, których nazw nie wymienię z powodu braku miejsca w tym artykule. Zabrakło jednak miejsca w tej grupie dla ludzi podziemia antykomunistycznego z lat 1944 – 1956. Kim oni byli? Dlaczego podjęli walkę, nierówną dodajmy, z wrogiem zdecydowanie silniejszym, mającym poparcie Armii Radzieckiej i całego aparatu terroru z NKWD na czele? Dlaczego nie złożyli broni i nie przystąpili do odbudowy zrujnowanej Ojczyzny? Przecież po pokonaniu Niemiec teoretycznie można było wrócić do domów, do rodzin i zacząć nowe życie. Postawmy się jednak na ich miejscu.

W l. 1944 i 1945 przetaczają się przez ziemie polskie armie niemiecka i radziecka. W styczniu 1945 r. Komendant Główny Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej i tym samym zwolnił żołnierzy z przysięgi. Część żołnierzy pozostała jednak w konspiracji, bojąc się ujawnienia, bo często groziło to więzieniem i śmiercią. Równocześnie istniały Narodowe Siły Zbrojne, wchłonięte później przez Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. W skład NZW weszły struktury Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, a także niektóre lokalne struktury AK, szczególnie w Białostockiem i na Mazowszu. Skąd decyzja o reorganizacji podziemia oraz o kontynuowaniu walki? Otóż ludzie ci mieli poważny dylemat: czy złożyć broń, poddać się nowej władzy i zapewne trafić do więzień i katowni UB, co doprowadzi do wykrycia całych siatek konspiracji, a w konsekwencji do śmierci wielu wartościowych ludzi, czy walczyć dalej i, raczej, zginąć w nierównej walce. Ta walka to nie była bezpośrednia konfrontacja z całym aparatem sowieckim i jego ramieniem w postaci UB i MO. Większość akcji to była samoobrona czyli uwalnianie więźniów-patriotów, wyroki śmierci na szczególnie gorliwych funkcjonariuszach nowej władzy, na pozyskiwaniu środków na bieżącą działalność (napady na konwoje pocztowe). I tu mamy odpowiedź, skąd się biorą takie krzywdzące opinie części naszego społeczeństwa o tamtych żołnierzach. Dla wielu ludzi pokonanie Niemiec to koniec wojny, to czas, w którym trzeba zacząć odbudowywać kraj po zniszczeniach, a że wchodzi Armia Radziecka, instalowana jest nowa władza, to trzeba się do tej sytuacji przystosować. Jakaś starsza już pani, świadek zdarzenia z np. 1946 r. pamięta, że jacyś partyzanci przyprowadzili do wsi jakąś dziewczynę i ją rozstrzelali. W jej oczach byli to bandyci. Nie wiedziała jednak, że owa dziewczyna wcześniej zadenuncjowała kilka osób, które w jakiś tam sposób szkodziły nowemu okupantowi. Nie bez znaczenia była tutaj propaganda władzy komunistycznej, nazywająca wprost członków organizacji zbrojnych bandami. Powoli zaciskała się pętla cenzury i do społeczeństwa przedostawały się informacje tylko z kronik filmowych, oficjalnych gazet i książek. Plakaty o ,,bandytach” wisiały w każdej wsi.

Dodam jeszcze, że o ile byli żołnierze Armii Krajowej czy Batalionów Chłopskich po zweryfikowaniu, mogli w miarę normalnie żyć, będąc nawet członkami ZBOWiD, o tyle władza ludowa nigdy nie wybaczyła żołnierzom związanym z ruchem narodowym, zrzeszonym w NOW, NSZ i NZW. Zwykle czekał ich smutny koniec, czasami do dzisiaj nie znamy miejsca pochówku. Wynikało to z tego, że to byli integralni wrogowie nowego ustroju, nie znosili kompromisów. Ale czy prawda zna kompromis? Nawet w czasach III RP istnieją pewne trudności w uczczeniu pamięci tych zapomnianych bohaterów.

Rolą Instytutu Pamięci Narodowej jest dokładne zbadanie każdego przypadku, opisanie i wydanie w formie np. książki dla Polaków. Jedną z form ukazania prawdy o tamtych czasach była inscenizacja zorganizowana w Myszyńcu przy kościele. Kilka grup rekonstrukcyjnych z Gdańska, Lublina, Warszawy wykonało pokaz aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD kilku partyzantów oraz mieszkańca wsi, który służył im pomocą. Niestety prawie większość zginęła w strzelaninie, a pozostałych doraźny sąd NKWD skazał na śmierć. Wyrok wykonano na miejscu. O całym zdarzeniu dowiedział się najbliższy oddział partyzancki (powiadomił jeden z partyzantów, który uciekł przed obławą) i uderzył na grupę UB i NKWD. W wyniku strzelaniny część funkcjonariuszy zabito, a na reszcie wykonano wyrok śmierci za zdradę Ojczyzny. Całe widowisko wyraźnie podobało się mieszkańcom. Na koniec mogli zobaczyć żołnierzy z bliska, podziwiać broń i sfotografować się, bo pewnie już tak szybko okazji po temu nie będzie.

Za całość należy szczególnie podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej z p. dr Tomaszem Łabuszewskim na czele, Burmistrzowi Miasta Myszyniec, Proboszczowi Zbigniewowi Jaroszewskiemu, Prezydentowi Miasta Ostrołęka i innym samorządowcom. Gorące podziękowanie także dla uczniów ww. szkół za dzielność, za poświęcenie.  Pamiętajmy o historii, o prawdzie, jeżeli chcemy, żeby o nas pamiętano.

 

Jarosław Luma

 Galeria:

{joomplucat:28 limit=50|columns=3}

OFERTA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Utworzono: wtorek, 05, czerwiec 2012 11:26

OFERTA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 (KTÓRE UTRACIŁY PRACĘ NIE DŁUŻEJ NIŻ PÓŁ ROKU WSTECZ)

1.Wykładowca na kursach (edukator, trener) - 1 grupa stacjonarnie (12dni), 2 grupy na odległość (4dni z czego 2 dni obowiązkowe-stacjonarne),

2.Specalista do spraw programów unijnych (osoba pisząca wnioski unijne) - 1 grupa na odległość (4dni z czego 2 dni obowiązkowe-stacjonarne),

3.Szef kuchni (kuchmistrz) - 1 grupa na odległość (4dni z czego 2 dni   obowiązkowe-stacjonarne),

4. Magazynier z obsługą wózka jezdnego - 1 grupa stacjonarnie (12dni) 

ZASADY KWALIFIKACJI  KANDYDATA

1

Zameldowana na terenie powiatu ostrołęckiego?

Obowiązuje zameldowanie na stałe i tymczasowe (tymczasowe wymaga zaświadczenia)

 

2

Osoba bezrobotna nie dłużej niż pół roku?

Zgodnie ze świadectwem pracy od utraty pracy do chwili obecnej nie upłynęło 6 mc

 

3

Jest zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna?

Przedstawienie przez kandydata zaświadczenia z PUP 

 

4

Została zwolniona z pracy?

-UMOWA ZOSTAŁA ROZWIĄZANA – LIKWIDACJA STANOWISKA, REDUKCJA ETATU, WYPOWIEDZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ.

POROZUMIENIE STRON, WYGAŚNIĘCIE UMOWY (Z DODATKOWYM ZAŚWIADCZENIEM, IŻ UMOWA ZOSTAŁA ROZWIĄZANA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA)

Kandydat zatrudniony był na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

 

 

 

 

 

INFORMACJE POD NR TELEFONU 505 006 302 LUB W KLIKU, PLAC WOLNOŚCI 38

 

-SZKOLENIA STACJONARNE  ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA TERENIE MYSZYŃCA

 

-SZKOLENIA NA ODLEGŁOŚĆ W FORMIE TELEFONICZNEJ

V Rajd Szlakiem „Żołnierzy Wyklętych” – Kadzidło–Ostrołęka–Pułtusk–Myszyniec – 13–17 czerwca 2012

Utworzono: wtorek, 05, czerwiec 2012 10:09

W dniach 13-17 czerwca 2012 roku odbędzie się V Rajd Szlakiem „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Powiatu Ostrołęckiego we współpracy z Prezydentem Miasta Ostrołęka, Burmistrzem Miasta Myszyniec, Burmistrzem Miasta Pułtusk, Starostą Powiatu Pułtuskiego, Wójtem Gminy Kadzidło, Nadleśnictwem Myszyniec, Nadleśnictwem Ostrołęka i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Sponsorem projektu jest PSS Społem.

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się w na terenie powiatu ostrołęckiego.

Ze względu na edukacyjny charakter Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych stanowi atrakcyjną i przystępną formę rozpowszechnienia wśród młodych ludzi wiedzy na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego z lat 40. i 50. ubiegłego stulecia oraz upamiętnienia trudu i poświęcenia członków powojennej konspiracji.

Młodzież będzie mogła poznać miejsca i postacie związane z walkami i działalnością antykomunistycznej partyzantki niepodległościowej swoich małych ojczyzn, spotkać się ze świadkami historii i zebrać od nich relacje.

 

Uczestnicy podzieleni zostaną na cztery patrole, które wyruszą 13 czerwca (środa) o godzinie 8.00 z czterech różnych miejsc.

Każdy patrol otrzyma swojego patrona (grupa z Myszyńca – patrol im. ppor. cz.w. Henryka Wieliczko „Lufy”, grupa z Kadzidła – patrol im. Stefana Pabisia „Stefana”,  grupa z Pułtuska – patrol im. Eugeniusza Lipińskiego „Mrówki”,  grupa z Ostrołęki – patrol im. Aleksandra Bednarczyka „Adama”).

 

Rajd zakończy się w Myszyńcu, gdzie młodzież dotrze 16 czerwca (sobota) wieczorem. Przy ognisku zorganizowanym przed Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poszczególne patrole podzielą się przeżyciami i doświadczeniami z trasy oraz odśpiewają piosenki partyzanckie, których nauczą się na szlaku. Gwoździem programu będzie występ Pawła Piekarczyka. 

17 czerwca (niedziela) o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Plac Kardynała Wyszyńskiego 1) odprawiona zostanie msza św. Po niej odbędzie się inscenizacja odbicia aresztowanych przez NKWD partyzantów polskiego podziemia antykomunistycznego w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

Kontakt

W związku z przedsięwzięciem zostanie wydrukowana okolicznościowa broszura dotycząca działalności powojennej konspiracji niepodległościowej na terenie Mazowsza i Mazur oraz pocztówki z wizerunkami i biogramami patronów patroli. Uczestnicy marszu otrzymają specjalnie zaprojektowane koszulki zawierające m.in. ryngraf z Matką Boską Częstochowską.

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Utworzono: piątek, 25, maj 2012 11:51

   

     Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem ogólnym projektu, jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego poprzez pomoc stypendialną.


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Utworzono: piątek, 25, maj 2012 08:02

Rada Ministrów w dniu 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r. poz. 551/

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka,  mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

       Pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego  mogą składać wnioski o ww. pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych ( II piętro pok. nr 22) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTYCH PRYWATNYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Utworzono: środa, 23, maj 2012 11:48

 

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTYCH PRYWATNYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:

- GABINET NEUROLOGICZNY- lek.Krzysztof Bączek

Leczenie: bóle głowy, bóle kręgosłupa, padaczka, zaburzenia snu, nerwica.

- GABINET CHIRURGICZNY – lek. Jarosław Nowagiel

Zabiegi: wycięcie zmian skórnych, szycie ran, zmiany opatrunków, założenie gipsu, cewników

- GABINET USG – lek. Jarosław Nowagiel

Badania USG jamy brzusznej, tarczycy, układu moczowego, stawów biodrowych, jąder, tkanek podskórnych

- SKLEP MEDYCZNY

Sprzęt rehabilitacyjny –rowery, piłki, drabinki

Przedmioty Ortopedyczne – wózki, balkoniki, stabilizatory, materace przeciwodleżynowe

Środki Pomocnicze – pieluchy dla dorosłych, cewniki, worki

 

Dane kontaktowe:

Przychodnia Lekarska ELMED w Myszyńcu ul. Pawłowskiego 15.

Informacje i rejestracja do Gabinetu Chirurgicznego, Neurologicznego i USG: tel. 89 623 25 55

Informacje i rejestracja do Sklepu Medycznego: tel. 29 760 25 49

Już wkrótce ...

Utworzono: wtorek, 22, maj 2012 06:18
 • 25 maj 2012 - Objazdowe Kino Orange, sala widowiskowa RCKK, godz 17:00 - Poliss, godz. 19:30 - W ciemności
 • 26 maj 2012 - majówka z atrakcjami dla młodzieży - Amfiteatr RCKK, ul. Dzieci Polskich, godz.20:00
 • 1-2 czerwiec 2012 - PARAFIADA, Amfiteatr RCKK - ul.Dzieci Polskich, godz.:10:00-20:00,Organizator: Parafia w Myszyńcu we współpracy z RCKK
 • 3 czerwiec 2012 - Festiwal Piosenki Dziecięcej, Amfiteatr RCKK - ul. Dzieci Polskich, godz:14:00-18:00, Organizator: RCKK. W programie Festiwal Piosenki Dziecięcej oraz "Strefa szaleństwa" interaktywne gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez clownów i szczudlarza.
 • 13-17 czerwiec 2012 - Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych (w programie m.in.:konkurs historyczny, pokaz filmów historycznych, widowisko grup rekonstrukcyjnych), Organizator: IPN we współpracy z RCKK.
 • 23 czerwiec 2012 - Noc Sobótkowa, Amfiteatr RCKK - ulica Dzieci Polskich, godz:20:00-3:00, Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz RCKK.
 • 24 czerwiec 2012 - widowisko "Misterium Nocy Sobótkowej na Kurpiach", Amfiteatr RCKK - ul. Dzieci Polskich, godz:22:00-24:00, RCKK-współorganizator.

Najaktywniejsze sołectwo 2012

Utworzono: poniedziałek, 14, maj 2012 13:48

 Wojewoda Mazowiecki wspólnie z Województwem Mazowieckim, Związkiem Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz Gazetą Sołecką, mam przyjemność ogłosić konkurs na najaktywniejsze sołectwo.

 

    Mija rok od wyborów sołtysów i pracy jednostek pomocniczych samorządów w kolejnej kadencji. Często z perspektywy dużych miast zapomina się o roli sołectw i o sołtysie, który to zazwyczaj jest liderem tej naszej najmniejszej społeczności.
    Wojewoda Mazowiecki, wspólnie z Województwem Mazowieckim, Związkiem Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz Gazetą Sołecką, ogłosił konkurs na najaktywniejsze sołectwo.
    Konkurs to okazja do promocji ciekawych inicjatyw w społeczności wiejskiej. Podczas oceny projektu będzie brany pod uwagę m.in. jego wpływ na integrację społeczności lokalnej, zasięg oraz innowacyjność przedsięwzięcia. Istotne będzie również podjęcie uchwał o utworzeniu funduszu sołeckiego.
W załączeniu regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mazowieckie.pl lub można je uzyskać pod numerem telefonu 22 659 69 80 lub 22 695 62 16 lub ngo@mazowieckie.pl.

Regulamin i Karta zgłoszeniowa.

VI Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

Utworzono: poniedziałek, 14, maj 2012 09:04


Naczelna Rada Adwokacka organizuje w sobotę, 19 maja 2012 roku VI Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Parad Adwokackich.

 

 

 

 Akcja skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

W Myszyńcu bezpłatne porady będą udzielane w kancelarii adwokackiej na Placu Rynarzewskiego 1, naprzeciwko kościoła.

Bezpłatne porady dędą udzielane w sobotę 19 maja w godzinach 9:00-15:00.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 509-93-92-26.

Numer telefonu znajduje się również na tablicy na budynku kancelarii.

I Festiwal Muzyki Kościelnej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Kolegiacie Myszynieckiej

Utworzono: środa, 09, maj 2012 10:19

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. bpa Edwarda Samsela oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Myszyniec i okolic do wzięcia udziału w I Festiwalu Muzyki Kościelnej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Kolegiacie Myszynieckiej.Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach 27 maja – 10 czerwca 2012 r. Pragnieniem organizatorów festiwalu jest przybliżenie słuchaczom bogactwa muzyki kościelnej, przede wszystkim w jej szczególnym aspekcie jakim jest muzyka chóralna i organowa, a także prezentacja wybranych utworów zebranych przez ks. Władysława Skierkowskiego – etnografa kultury kurpiowskiej.

W czasie trwania festiwalu wystąpią znane i doceniane w Polsce i za granicą zespoły wokalne oraz chóry mieszane. Za stołem gry niedawno gruntownie wyremontowanych organów myszynieckich zasiądą także znakomici muzycy – organiści, którzy swoją grą ukażą nam w pełni walory brzmieniowe instrumentu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na to ważne wydarzenie kulturalne.

KONKURS DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW

Utworzono: środa, 09, maj 2012 06:18

 

Rusza III edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

 

 


   Rusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie.

W tym roku rozpoczyna się już III edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów promującego bezpieczeństwo pracy na roli, organizowanego przez KRUS we współudziale instytucji samorządowych i lokalnych mediów.

     Do udziału w tym Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 3 etapach (gminnym, powiatowym i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie. Laureaci I miejsca w poszczególnych etapach przechodzą do następnej tury Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS, Urzędach Gmin (bądź na stronie internetowej gminy).

Termin zgłoszeń upływa 15 czerwca b.r.

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Regulamin konkursu.

BEZPŁATNE SZKOLENIE OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Utworzono: poniedziałek, 07, maj 2012 11:30

 

„Każdy pracownik jest ważny - podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BEZPŁATNE SZKOLENIE

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

OFERTA JEST SKIEROWANA DO OSÓB PRACUJĄCYCH

 

Kontakt pod. nr telefonu 505 006 302

 

Szkolenia odbywać się będą na terenie Myszyńca

przez  21 dni w weekendy

 

ZAPISY TRWAJĄ OD 07 MAJA DO  20 MAJA 2012 ROKU

KURS ROZPOCZNIE SIĘ NATYCHMIAST PO ZREKRUTOWANIU GRUPY 16 OSOBOWEJ

XXIII Jarmark Kurpiowski 20.05.2012

Utworzono: poniedziałek, 23, kwiecień 2012 07:59

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im.Ks.Wł. Skierkowskiego
Towarzystwo  Przyjaciół  Myszyńca
zapraszają do udziału

w XXIII JARMARKU  KURPIOWSKIM

TERMIN i  MIEJSCE  KONKURSU  :
Konkurs odbędzie się w dniu  20 maja 2012 r.    od godz. 10.00 w  Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich

 Celem konkursu jest  

 • - konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno-wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej       
 • - kultywowanie kurpiowskiej muzyki , pieśni i tańców
 • - uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki,pieśni i tańca
 • - promocja twórczości taneczno-wokalnej

Kategorie zespołów

Grupy  śpiewacze do 8 osób  w kategoriach:

 • - dzieci do lat 15 
 • - młodzież od lat 16  do 26
 • - dorośli – powyżej 27 lat

 prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o dowolnej  tematyce   ( po 2 zwrotki )      

Soliści  śpiewacy  w kategoriach:

 • -  dzieci do lat 15
 • -  młodzież od lat 16  do 26
 • -  dorośli – powyżej 27 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o dowolnej  tematyce    ( po 2 zwrotki)                                                                                                                            

Kapele  kurpiowskie   
 - w składzie tradycyjnym - ( minimum 2 osoby ) prezentują trzy melodie tańców kurpiowskich (oberek, olender oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu).

Zespoły  taneczne w kategoriach:

 • -  dzieci do lat 15
 • -  młodzież od lat 16  do 26
 • -  dorośli – powyżej 27 lat

prezentują  trzy tańce kurpiowskie Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min

Uczestnik Konkursu może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej      

OCENA i NAGRODY  

 1. Komisja oceniać będzie :
  dobór repertuaru , opracowanie choreograficzne , technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego
 2. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu
 3. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III  
 4. Jury może przyznać wyróżnienie                                                            
 5. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc ( od I do III )            
 6. Nie spełnienie warunków regulaminu XXIII Jarmarku Kurpiowskiego  eliminuje uczestników z Konkursu.
 7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu.
 8. Instytucje i osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Konkursu winny ich ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 40 minut po ostatniej prezentacji.
 10. Kartę zgłoszenia należy przesłać do  Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 maja 2012 r. 


 

Koncert „Ojcze Nasz”, Kolegiata Myszyniecka, 15.04.2012 r.

Utworzono: piątek, 20, kwiecień 2012 13:55

W niedzielę15 kwietnia 2012 r. w Kolegiacie Myszynieckiej koncertował Chór Akademicki warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej pod dyrekcją Tomasza Hynka. Koncert „Ojcze Nasz" odbył się w ramach cyklu "Mazowsze w Koronie". Projekt „Mazowsze w Koronie" to w istocie wędrująca, mazowiecka filharmonia. Organizowane od 2001 roku koncerty tego festiwalu przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, wraz z zapraszanymi do współpracy lokalnymi partnerami, odbywają się w zabytkach architektury świeckiej
i sakralnej Mazowsza.

Koncert podzielony był na dwie części. Najpierw wykonano dzieła muzyki religijnej od renesansu do współczesności m.in. kompozycje Wacława z Szamotuł, Johanna Sebastiana Bacha, Stanisława Moniuszki. W części drugiej chór zaprezentował utwory czołowych wykonawców muzyki pop. Zespół wykonał aranżacje kompozycji  S. Soyki i F. Mercury.

 

 

OFERTA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW

Utworzono: wtorek, 17, kwiecień 2012 10:20

  Projekt „Kuźnia kadr” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
PPOR Zdzisław Kochanowicz

Szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia

Kucharz małej gastronomii

- nowa technologia w kuchni jako element zwiększający efektywność pracy (m.in. piec konwekcyjno-parowy, roll gril)

- wybór oferty atrakcyjnej dla klienta

- zasady prawidłowego żywienia,

- projektowanie menu,  układanie jadłospisów,

Fryzjer

- nowe trendy w koloryzacji

- znajomość produktów do profesjonalnej obsługi klientów

- technologia koloryzacji INOA

- techniki obsługo klienta

- upięcia i stylizacja

Rolnik

Pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia

Domownik - osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,

Kontakt pod. nr telefonu 505 006 302

Szkolenia odbywać się będą na terenie Myszyńca

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Utworzono: piątek, 13, kwiecień 2012 12:58

1. Wstęp

Program Współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w 2011 (zwany dalej Programem) został uchwalony dnia 8 listopada 2010r. Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu nr XXXII/233/10. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Program był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą partnerstwa. W październiku 2010r. odbyło się, organizowane przez Urząd Miejski spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Wszystkie uwagi merytoryczne zgłoszone przez organizacje znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu. Uwagi i propozycje można było zgłaszać pisemnie, w formie elektronicznej przez wypełnienie zamieszczonego formularza na stronie internetowej urzędu oraz w formie tradycyjnej w siedzibie urzędu.

Zapisy Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy pod adresem: www.myszyniec.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Obwieszczenia, ogłoszenia". Mieściły się w nim następujące zadania: wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy, wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, wspieranie organizowanego przez organizacje wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspieranie inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.

2. Współpraca finansowa i pozafinansowa.

W 2011 roku współpraca organów samorządu Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

 

2.1. Współpraca finansowa – współfinansowanie i finansowanie zadań publicznych.

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec pod adresem: www.myszyniec.pl oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

W celu wyboru najlepszych ofert Burmistrz powoływał komisje konkursowe. Z prac Komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Burmistrzowi, celem zatwierdzenia przyznanych dotacji.

W 2011 roku przeprowadzono trzy otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

 • z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Okres realizacji

1.

Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie i drużyny trampkarzy w lidze okręgowej

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

16.000 zł

10.01.2011r.- 30.06.2011r.

2.

Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie i drużyny trampkarzy w lidze okręgowej

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

24.000 zł

01.07.2011r.- 15.12.2011r.

 

Realizacja ww. zadań obejmowała prowadzenie zajęć treningowych trzy razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny seniorów oraz dwa razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny trampkarzy. Liczba adresatów zadania to ok. 50 zawodników + kibice. Reprezentacje brały udział w rozgrywkach B klasy seniorów i Ligi Trampkarzy. W drugim półroczu 2011 roku drużyna seniorów awansowała do A klasy.

Zakupiono również sprzęt i stroje sportowe oraz uregulowano koszty związane z udziałem w lidze. Ponadto przeprowadzone zostały okresowe badania lekarskie oraz zorganizowano transport na zawody do miejscowości: Baranowo, Lipniki, Jednorożec, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Sypniewo, Pułtusk, Kraszewo, Chorzele.

 

 • z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Okres realizacji

1.

Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec

1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

12.000 zł

01.09.2011r.- 15.12.2011r.

 

Realizacja zadania została wykonana w ciągu 350 godzin zajęć edukacyjnych. Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywały się przez 70 dni po 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych z rodzicami. W zajęciach uczestniczyło 23-oje dzieci w wieku 3-5 lat. Zostały one zaopatrzone w pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

W grupie realizowane były zadania, które wynikały z obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej. Dzieci uczestniczące w projekcie poszerzyły swoją wiedzę, wzbogaciły słownik, rozwijały różne sprawności i umiejętności podczas zabaw i zajęć edukacyjnych. Przedszkolaki przebywające w grupie przedszkolnej rozwinęły umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach między nimi i dorosłymi. Mobilizowano również rodziców do czynnego i aktywnego udziału w życiu przedszkola poprzez codzienny kontakt z wychowawcami oraz udział w uroczystościach organizowanych na terenie placówki m. in. zabawa andrzejkowa, wizyta Mikołaja.

 

Łączna kwota przyznanych dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2011 roku wyniosła 52.000 zł. Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych organizacjom nienależącym do sektora finansów publicznych realizujących powyższe zadania po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wyniosła 48.884,60 zł.

 

W 2011 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyły z własnej inicjatywy dwa wnioski na realizacje zadań publicznych.

 

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Okres realizacji

1.

Jesień na Kurpiach – prawidłowy zapis gwary kurpiowskiej”

1

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej

im. Bp. Edwarda Samsela

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

3.600 zł

06.09.2011r.- 30.09.2011r.

2.

Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

10.000 zł

20.10.2011r.- 01.12.2011r.

 

Dzięki realizacja zadania „Jesień na Kurpiach – prawidłowy zapis gwary kurpiowskiej” wydano folder dotyczący zwyczajów i obrzędów ludowych na Kurpiach w okresie jesieni. Folkloryści i wolontariusze biorący udział w projekcie opracowali 10 tematów zgodnych z tradycją panującą w Myszynieckiej Puszczy Zielonej, opierając się na przekazach ojców i dziadków. W folderze po każdym temacie znajdują się ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w dialekcie kurpiowskim. Wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej folder ma za zadanie ocalić od zapomnienia piękno kultury i języka kurpiowskiego oraz uczyć przywiązania do naszej małej ojczyzny.

Folder wydano dzięki zaangażowaniu i pracy wolontariuszy, pomocy finansowej Samorządu Mazowieckiego z Funduszy UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Gminy Myszyniec. Koszt całkowity zadania stanowił kwotę 12 000,00 zł. Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego przeznaczył na realizację zadania kwotę 8 400,00 zł stanowiącą 70% kosztów, brakujące 30% zapewniła Gmina Myszyniec w kwocie 3 600,00 zł.

 

Zadanie pt. Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna” zostało zrealizowane zgodnie z założeniami Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca. Dzięki nagraniu płyty z w ilości 1000 sztuk z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi muzyka kurpiowska dotrze do szerokiego grona ludzi. Zakupiono także brakujące elementy regionalnych strojów kurpiowskich dzięki czemu Wielopokoleniowy Zespół Kurpiowszczyzna będzie mógł dumnie reprezentować nasz region w kraju i za granicą. Wyposażona została także garderoba - zamontowano szafę wnękową, lustra, przenośne wieszaki.

Zadanie zostało sfinansowane w 70% ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) stanowiących kwotę 24 990,00 zł, 1,99% stanowiły środki własne Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca w kwocie 710,00 zł i dotacji Gminy Myszyniec w kwocie 10 000,00 zł, która stanowiła 28,01% pokrycia całego zadania. Koszt całkowity zadania zrealizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca wyniósł 35 700,00 zł.

 

Łączna kwota przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku wyniosła 13.600 zł. Organizacje nienależące do sektora finansów publicznych realizujących powyższe zadania wykorzystały całkowicie przyznane środki.

 

Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na wsparcie realizacji zadań publicznych nie rozwiązano. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na powierzenie realizacji i wsparcie zadania publicznego w 2011r., nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

 

2.2. Współpraca pozafinansowa.

Gmina Myszyniec współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują zadania własne gminy, jak i tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. Organizacje uzyskują potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań, zgłaszają propozycje realizacji przyszłych zadań.

W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych funkcjonowała na stronie internetowej gminy zakładka z informacjami o organizacjach pozarządowych z terenu Gminy.

Zamieszczono również roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Użyczono organizacjom pozarządowym – na spotkania i posiedzenia – salę konferencyjną Urzędu Miejskiego oraz umożliwiono bezpłatne korzystanie ze stadionu miejskiego.

 

PODSUMOWANIE

Organizacje pozarządowe brały czynny udział w realizacji poszczególnych projektów. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego funkcjonujące na terenie naszej gminy nie opierają swojej działalności wyłącznie na środkach finansowych pozyskanych od Gminy Myszyniec, pozyskują je również ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego, władz powiatu ostrołęckiego oraz sponsorów. Prężnie również rozwija się współpraca Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy, jak i gmin sąsiednich.

Inicjatywy własne organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego stanowiły 20,7% dofinansowanych projektów, 79,3% zrealizowanych projektów stanowiły zadania na które Gmina Myszyniec ogłosiła otwarte konkursy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu współpracy na rok 2011 wynosiła 85.000,00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykorzystały łącznie kwotę 62.484,60 zł.

 

 

 

Opracowała:

Joanna Bałdyga

Posterunek zawodowej straży pożarnej

Utworzono: czwartek, 05, kwiecień 2012 09:55

Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce a Burmistrzem Myszyńca  w sprawie utworzenia w Myszyńcu posterunku straży zawodowej. Taki  posterunek, liczący dwa etaty: kierowcy i dowódcy drużyny wyjazdowej, będzie funkcjonował okresie od  kwietnia 2012r. do września 2012r. (czas, w których jest najwięcej zagrożeń) przez całą dobę. Do różnych zdarzeń (pożary, wypadki) strażacy zawodowi będą wyjeżdżali razem ze strażakami ochotnikami. Taki posterunek funkcjonuje już od kilku lat. Dzięki temu strażacy wyjeżdżają do akcji niezwłocznie.

 

Docierają do nas oczekiwania mieszkańców, aby taki posterunek istniał przez cały rok.

 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Utworzono: czwartek, 05, kwiecień 2012 06:55

 W dniu 29.03.2012 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jest to już XXXV Turniej w Polsce, który ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zachowań podnoszących ich bezpieczeństwo oraz kultury w ruchu drogowym, a także popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej ma charakter wieloetapowy, przeprowadzono go w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja.

Do turnieju zostały zgłoszone trzyosobowe drużyny danych szkół, tj. Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Szkoła Podstawowa w Myszyńcu, Szkoła Podstawowa w Wydmusach, Szkoła Podstawowa w Krysiakach, Szkoła Podstawowa w Olszynach i Szkoła Podstawowa w Wolkowych oraz Publiczne Gimnazjum w Myszyńcu i w Wolkowych.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych stanowili oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją. Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 25 pytań oraz wykonywał zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po torze sprawnościowym.Ponadto jeden wylosowany uczestnik z każdej drużyny wykonywał zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Drużyna Szkoły Podstawowej w Wolkowych: Beata Dziczek, Eliza Kalinowska, Wiktor Dziczek oraz drużyna Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu: Alicja Weydmann, Hubert Weydmann i Rafał Jachimczyk zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach i zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w Zespole Szkół w Łysych w dniu 16 kwietnia 2012r. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w etapie gminnym, a za zwycięzców trzymamy kciuki w dalszych eliminacjach.

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Utworzono: czwartek, 05, kwiecień 2012 00:00

                                                                                                                                      Myszyniec, 2012-04-05

Gmina Myszyniec

07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60

 

IN.DR.271.2.2012

INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 j.t. ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa mebli, sprzętu multimedialnego i urządzeń gastronomicznych na potrzeby wyposażenia budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu”

została wybrana oferta Wykonawcy:

DIGTRON S.C. Chyla Stanisław, Chudy Roman

47-200 Kędzierzyn-Koźle  ul. Krasińskiego 20

z ceną ofertową 152 613,48 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście zł  zł 48/100).

Uzasadnienie wyboru:  Oferta najkorzystniejsza.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

( w zł brutto)

1

Raptor

10-691 Olsztyn ul. Herdera 17/15

200 640,06

2

Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa ul. 3-go Maja 1/3

204 116,61

3

SAS Spółka z o.o. Sp.k.

65-261 Zielona Góra ul. Chmielna 15

199 309,20

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REST” Andrzej Winnicki

76-251 Kobylnica ul. Młyńska 55A

178 982,22

5

DIGTRON s.c. Chyla Stanisław, Chudy Roman

47-200 Kędzieżyn-Koźle ul. Krasińskiego 20

152 613,48

6

GAMA Plawgo & Zawisza Spółka jawna

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 25A

223 472,55

7

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. 15-751 Białystok Aleja Solidarności 15

238 494,54

8

Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński

61-616 Poznań Os. Łokietka 11/30

195 017,73

9

Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart-Cezas Artur Suchocki 66-400 Gorzów Wielkopolski Al. 11 Listopada 156

153 505,23

10

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak

Gorzeszów 19  58-405 Krzeszów

231 412,20

11

Sklep ogólnoprzemysłowy MEBLE Adam Andrzejczyk

07-430 Myszyniec ul. Stacha Konwy 1

171 726,45

 

W niniejszym postępowaniu nie wystąpił przypadek odrzucenia oferty ani wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                         mgr inż. Bogdan Glinka

Otrzymują:  

 1. Raptor 10-691 Olsztyn ul. Herdera 17/15
 2. Elmar Anna Karnas 36-030 Błażowa ul. 3-go Maja 1/3
 3. SAS Spółka z o.o. Sp.k. 65-261 Zielona Góra ul. Chmielna 15
 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REST” Andrzej Winnicki  76-251 Kobylnica ul. Młyńska 55A
 5. DIGTRON s.c. Chyla Stanisław, Chudy Roman  47-200 Kędzieżyn-Koźle ul. Krasińskiego 20
 6. Gama Plawgo & Zawisza Spółka jawna  75-122 Koszalin ul. Szczecińska 25A
 7. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.  15-751 Białystok Aleja Solidarności 15
 8. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński 61-616 Poznań Os. Łokietka 11/30
 9. Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart-Cezas Artur Suchocki 66-400 Gorzów Wielkopolski Al. 11 Listopada 156
 10. Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19  58-405 Krzeszów
 11. Sklep ogólnoprzemysłowy MEBLE Adam Andrzejczyk  07-430 Myszyniec ul. Stacha Konwy 1

{phocadownload view=file|id=48|target=s}  

Kurpik nr 63 (kwiecień 2012) - Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Utworzono: środa, 04, kwiecień 2012 13:49

{phocadownload view=file|id=46|target=s}

UWAGA ROLNICY!

Utworzono: poniedziałek, 26, marzec 2012 23:46

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.       

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

 Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”

Infolinia ARR  22 661 72 72.

Nowy portal www.zlobki.mpips.gov.pl

Utworzono: poniedziałek, 26, marzec 2012 11:53

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło nowy portal www.zlobki.mpips.gov.pl  zawierający informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Odwiedź  w/w stronę, a znajdziesz tam informacje skierowane do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce, czy też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku) a także ogłoszenia o konkursach m.in. ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH 2012" oraz w ramach Działania 1.5 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

POŚWIĘCENIE "DĘBÓW PAMIĘCI"

Utworzono: czwartek, 22, marzec 2012 13:40

W RAMACH PROGRAMU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”


„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie"

 Jan Paweł II

 

 

POŚWIĘCENIE "DĘBÓW PAMIĘCI"

Burmistrz Myszyńca

Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej

Dyrektor Zespół Szkół w Wykrocie

  zapraszają

na uroczystość poświęcenia

„Dębów Pamięci”,

w 72. rocznicę zbrodni katyńskiej,

która odbędzie się 29 kwietnia 2012 roku o godzinie 1200 
w kościele parafialnym w Myszyńcu.

Program uroczystości:

1145 - koncert pieśni patriotycznej;

1200– msza święta (poświecenie i posadzenie „Dębów Pamięci”).

     
Jabłoński Henryk      
Mularski Jerzy Szpinko Wacław

 

Nowy Dwór Mazowiecki – Myszyniec 29.04.20012 r.

 

Ankieta dot. materiałów zawierających azbest

Utworzono: poniedziałek, 19, marzec 2012 12:09

W związku z koniecznością realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” Gmina Myszyniec przekazuje w załączeniu ankietę dot. materiałów zawierających azbest. Ankieta przeznaczona jest dla właścicieli gospodarstw, w których znajdują się materiały zawierające azbest, w tym także tzw. eternit. Obowiązek zinwentaryzowania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem ustawowym, w związku z czym powinien być dopełniony przez każdego mieszkańca gminy. Zaznaczmy, że w przypadku wprowadzenia programu, który będzie miał za zadanie dofinansowanie działań związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest, tylko właściciele ujęci w tzw. bazie azbestowej będą mogli skorzystać z takiej formy pomocy.

Wypełnione i podpisane przez właścicieli ankiety proszę dostarczyć do sołtysów, bądź bezpośrednio do Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1, Parter) Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, najpóźniej do dnia 23.03.2012r.

Przewiduje się realizację kolejnego etapu inwentaryzacji do końca 2012r., dlatego też osoby które nie zdążą w ww. terminie proszone są o dopełnienie obowiązku złożenia wypełnionej i podpisanej ankiety w terminie późniejszym. Każdy mieszkaniec naszej gminy ma obowiązek złożenia informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. Właściciele, którzy nie są w posiadaniu wyrobów zawierających azbest proszone są także o złożenia ankiet (podpisanych), ale w miejscu ilości proszę wpisać „brak” lub „0”.

{phocadownload view=file|id=45|target=s}

 

Koncert Pasyjny w Kolegiacie Myszynieckiej 25.03.2012 godz.18.00

Utworzono: czwartek, 15, marzec 2012 14:45

 W dniu 25 marca 2012 r. o godz. 18.00 w Kolegiacie Myszynieckiej odbędzie się koncert Pasyjny w którym wystapią Cezary Szyfman (baryton), Sylwester trojanowski (organy).

Zapraszamy Mieszkańców i Gości do przyjścia i wzięcia udziału. Wstęp wolny.

Harmonogram dni targowych na targowisku w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 08, marzec 2012 14:02

Miesiąc marzec 2012 r

 • 1   marzec  /czwartek/
 • 8   marzec  /czwartek/
 • 15 marzec  /czwartek/
 • 22 marzec  /czwartek/
 • 28 marzec /środa – jarmark/

Miesiąc kwiecień 2012 r

 • 5    kwiecień   /czwartek/
 • 12  kwiecień  /czwartek/
 • 19 kwiecień  /czwartek/
 • 26 kwiecień  /czwartek/

Miesiąc maj 2012 r

 • 2    maj  /środa/
 • 10  maj  /czwartek/
 • 17  maj /czwartek/
 • 24  maj  /czwartek/
 • 31 maj   /czwartek/

Ogłoszenie o ,,Akcji PIT-2011."

Utworzono: piątek, 24, luty 2012 14:11

Burmistrz Miasta Myszyniec wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce wzorem lat ubiegłych zapraszają Państwa do wzięcia udziału w ,,Akcji PIT-2011."

W ramach tej akcji w siedzibie Urzędu Miasta w każdy czwartek marca i kwietnia 2012 r. w godzinie 9.00 – 14.00 w pokoju nr 27 pracownik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce będzie przyjmował od Mieszkańców Gminy Myszyniec zeznania podatkowe za 2011 rok. Ponadto celem ułatwienia Państwu prawidłowego rozliczenia będą wydawane właściwe formularze i objaśnienia do nich.

 • Pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania podatkowe za 2011 rok,
 • udzielał wskazówek i pomocy w ich wypełnieniu, informował o sposobach i możliwościach skorzystania z ulg, odliczeń oraz przekazania 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej dogodnej okazji złożenia zeznania podatkowego za 2011 rok.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje o możliwości elektronicznego przesłania zeznania podatkowego.

Polecamy Państwu korzystanie z tej prostej, wygodnej , a przede wszystkim taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych poprzez portal

www.e-deklaracje.gov.pl

System e-Deklaracje umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi.

Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania.

I Turniej Piłki Siatkowej w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu

Utworzono: sobota, 18, luty 2012 09:16


17 lutego w turnieju siatkówki dla grup aktywnych zawodowo i społecznie w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu wzięło  udział osiem drużyn: Nauczyciele z powiatu ostrołęckiego,

Uczniowie ZSP w Myszyńcu, Rycerze Kolumba, Księża, Strażacy z OSP w Czarni, Kapela Brata Zeno z Czarni, Samorządowcy z powiatu ostrołęckiego oraz Samorządowcy z UM w Myszyńcu.

Zapraszamy do zobaczenia Galerii zdjęć.

{joomplucat:26 limit=60|columns=3}

Uwaga!!! Zawieje/zamiecie śnieżne

Utworzono: wtorek, 14, luty 2012 13:14

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 23:00 dnia 14.02.2012 do godz. 18:00 dnia 15.02.2012

Przebieg: Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 20 do 35 km/h oraz porywami wiatru od 60 do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Występować będą opady śniegu, na zachodzie i w centrum województwa miejscami o natężeniu umiarkowanym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Rekrutacja do służby w Policji

Utworzono: wtorek, 14, luty 2012 12:36

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego

Planowane przyjęcia do służby w terminie:

 • 8 maja 2012 roku – 63 miejsca
 • 17 lipca 2012 roku – 116 miejsc
 • 4 września 2012 roku – 32 miejsca
 • 6 listopad 2012 roku – 66 miejsc

w następujących jednostkach:

 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:

 • Ostrołęce,  Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

 • Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach,  Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze,  Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

Konkurs ,,Bezpiecznie na wsi- czy upadek to przypadek ? ”

Utworzono: poniedziałek, 06, luty 2012 11:19


Pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczna II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


     Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, Urzędami Gmin przy udziale lokalnych mediów, a także z instytucjami, organizacjami i przedsiebiorstwami, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu. 
     W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 5 tys. najmłodszych artystów z 368 szkół podstawowych usytuowanych w 158 gminach Mazowsza. 
    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi różnorodne działania, które mają sprawić, by praca i zabawa w gospodarstwie rolnym była bezpieczniejsza. Edukację w tym zakresie zaczyna więc od najmłodszych.

Celem konkursu jest: 

 • promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków przy pracy rolniczej,
 • rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówkach Terenowych, Konkurs przebiega w 3 etapach: gminnym, PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami organizowanego konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 
0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zgłoszenia do Konkursu dokonuje szkoła do dnia 22 lutego 2012.

Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze formatu A3 w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym.

Nagrody rzeczowe otrzymają laureaci trzech etapów. Prace plastyczne laureatów szczebla wojewódzkiego wezmą udział w finałowym etapie centralnym, którego rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu czerwcu. 

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w OR KRUS w Warszawie oraz w poszczególnych Placówkach Terenowych KRUS na Mazowszu.

                                                                                                 PT KRUS w Myszyńcu

{phocadownload view=file|id=41|target=s}

Myszyniec liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Utworzono: czwartek, 02, luty 2012 14:39

31 stycznia 2012 roku odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie wręczenie wyróżnień LIDER RPO MW dla samorządów województwa mazowieckiego za skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych. Wśród nagrodzonych znalazła się gmina Myszyniec. Wyróżnienie dla naszej gminy odebrał burmistrz Bogdan Glinka.

Oceniono efektywność pozyskiwania przez samorządy funduszy unijnych od 2007 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jest to największy program unijny realizowany w województwie mazowieckim o wartości 1.86 mld euro. Program będzie trwał formalnie do 2013 roku, ale zdecydowana większość środków z niego została już rozdysponowana. Przygotowane zatem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego rankingi pokazują efektywność korzystania przez samorządy z funduszy unijnych na przestrzeni lat 2007-2013.

 

Myszyniec znalazł się na trzecim miejscu w kategorii: liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania wśród gmin wiejsko-miejskich. Otrzymaliśmy dofinansowanie siedmiu projektów na kwotę 62 mln zł. oraz na drugim miejscu w kategorii: łączne dofinansowanie zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wśród gmin wiejsko- miejskich – 5005 zł na mieszkańca. Ta druga kategoria jest najbardziej miarodajną oceną efektywności samorządów w sięganiu po środki unijne. Myszyniec z kwotą 5005 zł pozyskanych środków na mieszkańca uplasował się na drugim miejscu w województwie mazowieckim wśród wszystkich 250 jednostek samorządu terytorialnego: miast na prawach powiatu, powiatów, gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin wiejskich. Myszyniec wyprzedziła tylko gmina Glinojeck – 7264 zł na mieszkańca.

Myszyniec okazał się lepszy od np. Radomia – 628 zł na mieszkańca czy Płocka – 459 zł na mieszkańca.


Liderzy RPO WM

LIDER RPO WM
- liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania

Samorząd

1. miejsce

2. miejsce

3. miejsce

miasto na prawach powiatu

Warszawa (23 projekty na kwotę 853,6 mln zł)

Radom (17 projektów na kwotę ok.309,3 mln zł)

Siedlce (11 projektów na kwotę 155,6 mln zł)

powiat

przasnyski (10 projektów na kwotę 98,4 mln zł)

płoński (9 projektów na kwotę 51,3 mln zł)

miński (6 projektów na kwotę 15,8 mln zł)/radomski (6 projektów na kwotę 19 mln zł)

gmina miejska

Przasnysz (8 projektów na kwotę 34,4 mln zł)

Legionowo (6 projektów na kwotę 60,2 mln zł)/Ząbki (6 projektów na kwotę 77,1 mln zł)

Węgrów (5 projektów na kwotę 43,4 mln zł)

gmina miejsko-wiejska

Łochów (9 projektów na kwotę ok. 44,3 mln zł)

Grodzisk Mazowiecki (8 projektów na kwotę 63,2 mln zł)

Myszyniec (7 projektów na kwotę 62 mln zł)

gmina wiejska

Olszewo-Borki (6 projektów na kwotę 24,3 mln zł)

Strzegowo (5 projektów na kwotę ok. 32,6 mln zł)/Grudusk (5 projektów na kwotę 16,5 mln zł)/Sterdyń (5 projektów na kwotę 9,16 mln zł)

Słupno (4 projekty na kwotę 37,1 mln zł)/Kadzidło (4 projekty na kwotę ok. 34,3 mln zł)/Płońsk (4 projekty na kwotę 17,58 mln zł)/Czerwińsk nad Wisłą (4 projekty na kwotę ok. 17,2 mln zł)/Jedlnia-Letnisko (4 projekty na kwotę 14 mln zł)

 

Najbardziej skuteczne samorządy

SKUTECZNOŚĆ
- łączne dofinansowanie zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Samorząd

1. miejsce

2. miejsce

3. miejsce

miasto na prawach powiatu

Siedlce (ok. 1 549 zł)

Radom (ok. 628 zł)

Płock (459 zł)

powiat

przasnyski (1 584 zł)

białobrzeski (ok. 627 zł)

przysuski (ok. 471 zł)

gmina miejska

Węgrów (ok. 2 741 zł)

Ciechanów (ok. 2 546 zł)

Ząbki (2 122 zł)

gmina miejsko-wiejska

Glinojeck (7 264 zł)

Myszyniec (5 050 zł)

Białobrzegi (3 967 zł)

gmina wiejska

Sabnie (5 007 zł)

Przesmyki (4 576 zł)

Słupno (4 438 zł)

 

Apel !!!

Utworzono: wtorek, 31, styczeń 2012 08:40

W związku falą niskich temperatur Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu apeluje do Mieszkańców o reakcję w stosunku do osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu.  

Informacje dotyczące osób potrzebujących pomocy można zgłaszać pod numerem  tel. 29 7721398  w  godzinach od 8.00 – 16.00
lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu -
Plac Wolności 60, natomiast w sytuacjach nagłych należy informować Policję  - tel. 997 lub 112.

V Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Utworzono: czwartek, 26, styczeń 2012 11:13

W dniach 22-28 stycznia 2012 roku odbywa się V Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Celem akcji jest zwiększenie wśród dziewcząt i kobiet świadomości na temat raka szyjki macicy i wirusa HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) – czynnika inicjującego tę chorobę. Rak szyjki macicy jest nazywany tzw. „cichym zabójcą”. Choroba może się rozwijać nawet kilka lat, nie dając żadnych dolegliwości. Natomiast gdy pojawiają się pierwsze objawy: krwawienie, upławy, ból – najczęściej nawet specjalistyczna terapia nie doprowadza do całkowitego wyleczenia.

 

Badanie mogą wykonać kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. Lekarz ginekolog pobiera od kobiety materiał do badania cytologicznego. Jeśli wynik badania jest nieprawidłowy, zlecana jest dalsza diagnostyka.
By badanie cytologiczne było skuteczne musi zostać wykonane prawidłowo. Pacjentka musi pamiętać, że na 24 godziny przed badaniem nie powinna stosować leków dopochwowych ani irygacji.
Na badanie nie trzeba mieć skierowania, jest bezbolesne i trzeba na nie poświęcić jedynie kilka minut.
Na raka szyjki macicy, co roku w Polsce choruje 4 tys. kobiet.
Połowa z nich – u których wykryto chorobę zbyt późno – umiera! Wczesne zmiany przedrakowe, które można wykryć systematycznie wykonując cytologię, są wyleczalne w 100%. Rak szyjki macicy może nie dawać wyraźnych objawów. Nie czekaj aż się pojawią.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:

 • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego,
 • wiek (szczyt zachorowań: między 45 a 55 r.ż.),
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
 • duża liczba partnerów seksualnych,
 • duża liczba porodów,
 • niski status społeczny i ekonomiczny,
 • palenie papierosów,
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – Gdzie można wykonać badania?

Od 1 stycznia 2008 roku badanie cytologiczne w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2012 do 31.01.2015”

Utworzono: środa, 25, styczeń 2012 15:01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2012 do 31.01.2015”

Myszyniec, dnia 25.01.2012 r.

Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

 

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst  jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian./ informuję, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2012 do 31.01.2015”

za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Oddział Ostrołęka

ul. Sienkiewicza 5

07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wymagane ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ warunki,
a oferta została sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ otrzymała największą liczbę punktów. Kryterium wyboru były cena, klauzule, franszyzy.

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. – cena oferty 171 943,00 zł
 Oddział Ostrołęka

             ul. Sienkiewicza 5

             07-410 Ostrołęka

2.      Powszechny Zakład Ubezpieczeń – cena oferty 235 573,00 zł

             Spółka Akcyjna

             Oddział w Pułtusku

             ul. Świętojańska 19

             06-100 Pułtusk

  Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nazwa kryterium

Nazwa zakładu ubezpieczeń

PTU S.A

PZU S.A

Cena łączna

65,00

47,44

Klauzule

11,50

17,50

Franszyzy

8,60

10,00

Łącznie punktów:

85,10

74,94

 

                                                              Burmistrz Myszyńca
  Bogdan Glinka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki 2012

Utworzono: wtorek, 24, styczeń 2012 13:39

Zmianie ulegają stawki podatków lokalnych w gminie Myszyniec w roku 2012. O ich podwyższeniu zdecydowali radni na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.11.2011r. Minister Finansów ustala maksymalne stawki podatków od nieruchomości, a radni, na wniosek Burmistrza, ustalają stawki obowiązujące w danej gminie i nie mogą być one wyższe niż te maksymalne. Podatki od nieruchomości wzrosną o 5%. I tak.

 • podatek od gruntów wyniesie 0,08 zł. za 1 m2 powierzchni (maksymalna stawka 0,43 zł.),
 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,55 zł. za 1 m2 powierzchni (max. stawka 0,84 zł.),
 • podatek od budynków mieszkalnych – 0,39 zł.  za 1 m2 powierzchni użytkowej (max. stawka 0,70 zł.),
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 12,18 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej (max. stawka 21.94 zł.).

Te najważniejsze stawki podatku są sporo niższe od stawek maksymalnych i nie były podwyższane od  2004 roku (w 2004 roku obniżono stawkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 13.60 na 11.60 zł za 1m2  powierzchni). Szacowne wpływy do budżetu gminy z podatku od nieruchomości w 2011r. wyniosą 1.100.000 zł.

Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku - ZMIANA TERMINU

Utworzono: wtorek, 24, styczeń 2012 07:29
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2012 r. są dostępne na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (adres: www.minrol.gov.pl).

Pobierz:

{phocadownload view=file|id=39|target=s}

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Utworzono: piątek, 20, styczeń 2012 12:06

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 16 marca 2012r. zgłoszą chęć uczestnictwa na formularzu dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz w siedzibach Współorganizatorów.

Budowa kanalizacji sanit. z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec-Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanit. wraz z przebudową przepomp. i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50"

Utworzono: piątek, 20, styczeń 2012 08:45

Myszyniec: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe ( zlewnia I -V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK MUa50 w Myszyńcu
data zamieszczenia: 19.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszyniec , Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie, tel. 029 7721141, faks 029 7721141.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe ( zlewnia I -V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK MUa50 w Myszyńcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe ( zlewnia I -V) oraz budowie kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK MUa50.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza część w msc. Myszyniec dotyczy wybudowania 370 m kolektora sanitarnego tłocznego PE HD fi 110 mm, przebudowania istniejącej przepompowni ścieków i rozbiórki starej, awaryjnej oczyszczalni ścieków BIOBLOK MUa50 zbudowanej w części z płyt azbestowo - cementowych zlokalizowanej przy budynku ZGKiM w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 10. Do zakresu rzeczowego należy również budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego PVC (rury w klasie sztywności SN 8 o ściance litej) fi 200 mm o długości 146 m, który umożliwi przetłoczenie ścieków odbieranych do tej pory przez oczyszczalnię BIOBLOK do istniejącego systemu kanalizacyjnego połączonego z oczyszczalnią ścieków BIONIP ( do przepompowni przy ul. Sienkiewicza).

Druga część projektu dotyczy budowy 17,7 kilometrów sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystać 174 gospodarstwa domowe w miejscowościach Myszyniec Stary, Wolkowe i Myszyniec-Koryta. Nowa sieć zostanie połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną (ul. Most Kopański) oraz z oczyszczalnią ścieków BIONIP o przepustowości 400 m3/dobę ( ul. Św. Franciszka) w Myszyńcu.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) sieć kanalizacji grawitacyjnej: PVC fi 315mm - 9 m, PVC fi 250 mm - 2301 m, PVC fi 200 mm - 8058 m, PVC fi 160 mm - 4020 m;

2) sieć kanalizacji ciśnieniowej PVC fi 110 mm - 1268 m, PVC fi 90 mm - 1601 m ;

3) przepompownie ścieków wraz z robotami elektrycznymi - 4 szt. ;

4) przyłącza kanalizacyjne PVC fi 160 - 2390m/ 174 szt.

Wymienione w projekcie budowlanym rury w klasie sztywności obwodowej SN 4 mają być zastąpione przez rury w klasie sztywności obwodowej SN 8 o ściance litej.

Po zakończeniu prac związanych z budową kanałów sanitarnych o śr. 315 mm, 250 mm, 200 mm Wykonawca przeprowadzi badanie kanałów tzw. inspekcję TV za pomocą kamer, mającą na celu kontrolę prawidłowości ułożenia i połączenia rur oraz zauważenie ewentualnego rozszczelnienia kanalizacji.

Do zakresu rzeczowego będzie też należało włączenie nowo wybudowanych 4 przepompowni ścieków, 1 przepompowni przebudowanej i 1 przepompowni przy ul. Sienkiewicza w istniejący system monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni opartego na pakietowej transmisji danych GPRS w sieci komórkowej.

Przepompownia ścieków (obiekt zdalny) powinna być wyposażona w moduł telemetryczny, który pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego ze stacją monitorującą. Informacje o stanach obiektów przesyłane będą za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Skrzynki sterownicze przepompowni muszą być kompatybilne z istniejącym systemem telemetrycznym funkcjonującym na terenie gminy Myszyniec. ( MeproGPRS).

Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w:projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.Użyte w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego (gwarancja tego samego efektu użytkowego, technicznego oraz identyczna trwałość i bezpieczeństwo użytkowania). Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Po dokonaniu wizji lokalnej i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności przedmiaru robót z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej, oczywistych pomyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nie wniesienie zastrzeżeń w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną, zgodnie z art. 647 K.C. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót. Przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. Określona przez Wykonawcę cena w ofercie jest ceną ryczałtową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 100.000,00 PLN, (słownie: sto tysięcy PLN 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Bank / oddział: Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nr rachunku: 25 8920 0001 0000 1720 2000 0060 z adnotacją: wadium na przetarg - kanalizacja w Myszyńcu Starym.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień w zakresie prowadzenia prac związanych z odpadami niebezpiecznymi. W celu spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzy roboty budowlane o wartości co najmniej 6.000.000,00 PLN brutto łącznie, polegające na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; b konstrukcyjno - budowlanej; c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającymi doświadczenie w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. mających co najmniej 3 letnie doświadczenie, liczone od dnia uzyskania uprawnień (w tym kierownik budowy). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion PLN 00/100) oraz posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion PLN 00/100) spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1, Harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzględniający poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe oraz wartościowe w ujęciu miesięcznym z wyodrębnieniem zakresów powierzonych podwykonawcom. Harmonogram winien zostać przygotowany z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 4. Pełnomocnictwo osoby / osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (jeśli dotyczy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia całości robót objętych przedmiotem umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencję:1) okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, niezależnych od Wykonawcy,2)przyczyn zależnych od Zamawiającego,3)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),4) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został potwierdzony przez inspektora nadzoru.. Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Jakiekolwiek zmiany w zakresie umów z podwykonawcami lub zmiany podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca może wystąpić z takim żądaniem nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl.Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl.Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 7- sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV, działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

{phocadownload view=file|id=27|target=s}

{phocadownload view=file|id=28|target=s}

{phocadownload view=file|id=29|target=s}

{phocadownload view=file|id=30|target=s}

{phocadownload view=file|id=31|target=s}

{phocadownload view=file|id=32|target=s}

{phocadownload view=file|id=33|target=s}

{phocadownload view=file|id=34|target=s}

{phocadownload view=file|id=35|target=s}

{phocadownload view=file|id=36|target=s}

{phocadownload view=file|id=37|target=s}

{phocadownload view=file|id=38|target=s}

{phocadownload view=file|id=40|target=s}

Ogłoszenie o przetargu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie 01.02.2012 do 31.01.2015

Utworzono: środa, 18, styczeń 2012 15:01


Myszyniec: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie 01.02.2012 do 31.01.2015

Numer ogłoszenia: 17216 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszyniec , Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie, tel. 029 7721141, faks 029 7721141.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.myszyniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie 01.02.2012 do 31.01.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych ( OC, NNW, AC/KR, ASS) Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Miejski w Myszyńcu, 07 - 430 Myszyniec, Plac Wolności 60, 2. Zespół Szkół w Wykrocie, 07 - 430 Myszyniec, Wykrot 21c, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach, 07 - 430 Myszyniec, Krysiaki 29, 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 07 - 430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 10, 5. Zespół Szkół w Myszyńcu, 07 - 430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 1, 6. Środowiskowy Dom Samopomocy, 07 - 430 Myszyniec, ul. Sienkiewicza 1, 7. Gminna Administracja Placówek Oświatowych, 07 - 430 Myszyniec, Myszyniec Stary 105, 8. Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu, 07 - 430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 1, 9. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu im. Ks. Władysława Skierkowskiego, 07 - 430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 56. 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach, 07 - 430 Myszyniec, Olszyny 34A, 11. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego, 07 - 430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 58, 12. Zespół Szkół Wolkowe, 07 - 430 Myszyniec, Wolkowe 1, 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, 07 - 430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 60, 14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku, 07 - 430 Myszyniec, Białusny Lasek 19, 15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach, 07 - 430 Myszyniec, Wydmusy 117k, 16. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu, 07 - 430 Myszyniec, Zalasie 36A, Miejsca ubezpieczenia: Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz inne lokalizacje wskazane w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki). Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie (Program ubezpieczenia).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia usług objętych umową w okresie trwania umowy o udzielnie zamówienia publicznego. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7.

Nowy wzór wniosku o przynanie dopłaty

Utworzono: poniedziałek, 16, styczeń 2012 11:26

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. producenci rolni będą mogli ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty dotyczą materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”.

UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.


Szczegółowe informacje oraz formularz Wniosku, załączniki (Oświadczenia) i instrukcja wypełniania Wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl . Informacji udzielają również pracownicy Telefonicznego Punktu Informacyjnego ARR pod numerem telefonu: 22/661-72-72 oraz Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie ul. J. Waszyngtona 146, tel. 22/515-81-32.

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie

100 lat jubilatki z Myszyńca Starego!

Utworzono: czwartek, 12, styczeń 2012 12:16

Jedna z mieszkanek naszej gminy, Pani Leokadia z Myszyńca Starego  20 stycznia 2012r. obchodzi wyjątkowy jubileusz - 100 lat.

Niech dzień tak zacnego jubileuszu będzie dla Pani okazją do spotkań w miłej atmosferze, niech będzie okazją do wspomnień i niech sprawi Pani radość. Szanowna Jubilatko, życzymy Pani wszelkiej pomyślności, niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu.

Deklaracje podatkowe przez internet

Utworzono: środa, 11, styczeń 2012 13:41

W związku ze zbliżającą się kolejną akcją rozliczeń podatkowych, polecamy Państwu możliwość skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną - poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.
 
System e-Deklaracje umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi.
 
Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, możliwe jest wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną bezpośrednio z Państwa systemów finansowo-księgowych. W przypadku posiadania odpowiedniej aplikacji (odpowiedniego modułu oprogramowania), istnieje możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji. 

Zawiadomienie o spotkaniu informacyjnym

Utworzono: środa, 11, styczeń 2012 08:21

Urząd Miejski w Myszyńcu  informuje, że w dniu  20.01.2012 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława  Skierkowskiego w Myszyńcu (były MOKSIR) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych dla mieszkańców - uczestników Projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”.
 
Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych ze względu na możliwość podpisania umowy dotyczących finansowania montażu kolektorów słonecznych.

Zmiany w gospodarce odpadami

Utworzono: środa, 11, styczeń 2012 07:52

01.01.2012 roku weszła  w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897), która wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami.

Wśród zmian wprowadzanych powyższą ustawą, najbardziej istotną dla mieszkańca jest przejecie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych. Znaczy to, że każdy mieszkaniec gminy, każde gospodarstwo domowe będzie miało zapewniony odbiór odpadów komunalnych, bez konieczności zawierania umowy z firmą odbierającą odpady, tak jak to funkcjonuje obecnie. Należy jednak pamiętać, że umowy, na podstawie których obecnie od właścicieli nieruchomości są odbierane odpady komunalne będą obowiązywać co najmniej do momentu wprowadzenia przez gminę nowego systemu odbioru odpadów.

UWAGA ROLNICY

Utworzono: środa, 04, styczeń 2012 14:01

ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM ZAWARTYM W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO.
W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zmianie uległy terminy składania wniosków, obowiązują dwa nowe terminy. Wnioski w pierwszym i drugim terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, pokój nr 16:

 • - od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. (pierwszy termin)
 • - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012r. (drugi termin)

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na rok 2012 od oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.

BEZPŁATNEJ PREZENTACJI FIRMY

Utworzono: środa, 04, styczeń 2012 13:46

Informujemy przedsiębiorców z terenu naszej Gminy o możliwości BEZPŁATNEJ PREZENTACJI SWOJEJ FIRMY, ciekawego przedsięwzięcia lub ważnego wydarzenia, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą na łamach gazety „Wiadomości Gospodarcze”, która jest jednym z elementów projektu pn. Promocja gospodarcza Mazowsza Północno- Wschodniego Ostrołęka na Kurpiach – Miasto przyjazne przedsiębiorczości.
Działania w ramach projektu służą promocji i rozwoju przedsiębiorstw z terenu Ostrołęki i powiatu.
Informacje będą zamieszczane w „Wiadomościach Gospodarczych” według kolejności zgłoszeń, prosimy przesyłać je na

e-mail: rgprojekt@um.ostrołęka.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział RG, Pl. Gen. J Bema 1, 07-410 Ostrołęka.

Wybory uzupełniające Ławników Sądowych na lata 2012-2015

Utworzono: poniedziałek, 02, styczeń 2012 08:03

Działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. nr 98 poz. 1070 z późn. zm./ informuję, że do dnia 31 stycznia 2012r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH  na lata 2012-2015.

Rada Miejska w Myszyńcu dokona wyboru ławników na nową kadencję, do następujących sądów:

 • Sąd Okręgowy w Ostrołęce
  Wydział Cywilny -1 osoba


Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Myszyniec wśród najlepszych

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:57

Myszyniec to jedna z gmin najlepiej wykorzystujących środki unijne. Nasza gmina zajęła 23 miejsce w ogólnopolskim rankingu (kategoria małe miasta) tygodnika Wspólnota pokazującym skuteczność samorządów w korzystaniu z funduszy unijnych. Ten wynik to efekt realizacji w ostatnim czasie  wielu inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych: drogi, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

TARGOWISKO ZWIERZĘCE OTWARTE OD 01.01.2012

Utworzono: czwartek, 29, grudzień 2011 12:38

Po kilku miesiącach prac remontowo-budowlanych finansowanych przez Gminę Myszyniec, a które miały na celu dostosowanie obiektu do wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce wydał decyzję dotyczącą objęcia nadzorem weterynaryjnym wydzielonej części targowiska gminnego na potrzeby prowadzenia rynku zwierzęcego.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2012 roku, w każdy dzień targowy, można będzie prowadzić sprzedaż i obrót zwierzętami na terenie targowiska w Myszyńcu – na części rynku zwierzęcego. Część targowiska dostosowana do obowiązujących wymogów i wydzielona do obrotu zwierzętami znajduje się na działce dzierżawionej od „GS SCh” w Myszyńcu, zlokalizowanej przy ul. Targowej (wjazd tylko od ul. Targowej) tuż za terenem części ogólnej targowiska.

Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011 10:52

Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu. Przystąpiło do niego siedem osób. Najwyższą cenę 1470,00 zł zaproponował Pan Dariusz Kobus.

Najemca może wykorzystywać budynek do prowadzenia działalności gospodarczej, podnajmować znajdujące się w nim lokale. Ma obowiązek udostępniać poczekalnię i toalety dla podróżnych, dbać o porządek w budynku i na stanowiskach autobusowych, wykonywać niezbędne remonty.

Zapisy na zimowisko dla dzieci

Utworzono: piątek, 16, grudzień 2011 08:16

Od 20.01.2012 do 29.01.2012 roku odbędą się w Białym Dunajcu zimowe kolonie dla dzieci w wieku 10-16 lat z rodzin rolniczych.

Warunkiem udziału dziecka jest ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUS co najmniej jednego rodzica. Koszt udziału dziecka w koloniach wynosi 200 zł plus koszty przejazdu.

Zapisy prowadzi Urząd Miejski w Myszyńcu pok. 12 w terminie do 30.12.2011r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina

Utworzono: sobota, 10, grudzień 2011 00:34

 Mazowiecki  Wojewódzki  Inspektor Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie

przypomina:

 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer producenta i dystrybutora dotyczący wpisu do tego rejestru oraz numer powiatu, na terenie którego uprawiane były bulwy ziemniaków.
 • Ziemniaki przemieszczane do krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych.
 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl

 Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

           Teresa Alicja Nowakowska

Nowe place zabaw w gminie Myszyniec

Utworzono: czwartek, 08, grudzień 2011 09:08

Place zabaw zostały zrealizowane przy udziale 50% dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

 1. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Myszyńcu
  • Koszt ogółem: 196 262,18 zł
 2. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolkowych
  • Koszt ogółem: 127 532,46 zł
 3. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wykrocie
  • Koszt ogółem: 125 971,57 zł

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.  Ostrołęka

W ramach wykonanych prac, wykonano nawierzchnie z płyt absorbujących upadek oraz  wyposażono place zabaw w elementy zabawowe.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY w RCKK

Utworzono: środa, 07, grudzień 2011 11:04

ZAPRASZAMY !!!

8 GRUDNIA 2011 R.

GODZ. 9:00 – 15:00

Na Kiermaszu sprzedawane będą świąteczne wypieki, pieczywo regionalne oraz słodycze, wyroby rękodzieła, biżuteria, ceramika, ręcznie robione ozdoby choinkowe, świąteczne obrusy i stroiki.

Sala widowiskowa

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej

więcej informacji w sekretariacie RCKK oraz pod numerem tel.: 29 77 21 363

HELPPORTRAIT w Myszyńcu

Utworzono: środa, 07, grudzień 2011 08:55

Co to jest Help-­-Portrait?

Światowej sławy fotograf Jeremy Cowart utworzył w 2009r. organizację non-profit pod nazwą: Help-Portrait. Pomysł zrodził się podczas przemyśleń Jeremiego, w jaki sposób można dać ludziom okazję stanąć przed obiektywem aparatu profesjonalnego fotografa i poczuć się jak prawdziwa modelka czy model oraz otrzymać swój portret.

Od pomysłu do realizacji, w bardzo krótkim czasie, akcja odniosła ogromny sukces nie tylko w USA ale na całym świecie! Potem wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Internet stał się głównym medium funkcjonowania akcji.

Gwałtowny wzrost zainteresowania ruchem Help-Portrait, to najlepszy przykład wykorzystania społecznościowych mediów internetowych w szlachetnym celu. Portale i kanały społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook, YouTube, Google+ oraz blogi służą jako główne źródła egzystencji Help-Portret na świecie. Help-Portrait jest partnerem takich firm jak Ritz & Wolf Camera & Image, creativeLIVE, Chick-fil-A and Flosites, dzięki którym powstała strona internetowa akcji. www.help-portrait.com

Od Bangalore poprzez Indie, aż do Ghany, język Help-Portrait przełamuje wszelkie bariery i daje ludziom uśmiech i nadzieję.

Idea Help-Portrait jest bardzo prosta:

 1. Znajdź kogoś w potrzebie
 2. Zrób mu zdjęcie
 3. Wydrukuj to zdjęcie
 4. Podaruj zdjęcie tej osobie
Statystyki Help-Portrait (Świat)
 • 101,596 przekazanych portretów
 • 10,574 fotografów
 • 12,654 wolontariuszy
 • 1,062 lokalizacji
 • 54 kraje
Help-Portrait Myszyniec 2011
 • Regionalny Dom Kultury Kurpiowskiej
 • Data: 11  grudnia 2011
 • Godz.: 10:00 – 18:00
 • 5 fotografów
 • 4 wizażysów
 • 5 fryzjerów
 • 2 stacje drukujące
 • Regionalny Dom Kultury Kurpiowskiej
 • Data: 11  grudnia 2011
 • Godz.: 10:00 – 18:00
 • 5 fotografów
 • 4 wizażysów
 • 5 fryzjerów
 • wolontariusze
 • 2 stacje drukujące
 • Planowane wykonanie 200 portretów
Akcje wspierają:
 • Burmistrz Miasta Myszyńca
 • Dyrektor RCKK Myszyniec
 • Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
 • ZPM ‘JBB’ Import-Export J.Bałdyga

Informacja w sprawie spotkania

Utworzono: wtorek, 06, grudzień 2011 12:12

Informujemy ,że spotkanie w dniu 7.XII.2011r. z terapeutą ds. uzależnień dla osób dorosłych zostało odwołane z powodu choroby.  Termin następnego spotkania 14.XII.2011r. godz. 1600

OGŁOSZENIE - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2011 08:01

Burmistrz Myszyńca, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych:

Nr działek

Pow. w m2

 Nr KW

Cena wywoławcza w zł

Kwota wadium

172/4

1244

3718

38 600,00

2 000,00

172/5

1100

3718

35 200,00

1 800,00

Przetarg odbędzie się dnia 05 stycznia 2012r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pok. nr 8).

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w kwocie określonej powyżej, najpóźniej do dnia 01 stycznia 2012r. na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, na konto nr 25 8920 0001 0000 1720 2000 0060.

   W cenie wywoławczej zawarty jest podatek VAT w wysokości 23%. W cenie nieruchomości osiągniętej w przetargu również wliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  Przedmiotowe nieruchomości położone są w Myszyńcu przy ul. gen. Józefa Bema. Przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszyniec pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, oraz od 30 do 50 m drogą gruntową. Bezpośrednio przy granicach działek przebiegają sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i energetyczna. Na działkach zlokalizowany jest rów melioracyjny, który jest wyłączony z ewidencji urządzeń melioracyjnych.

  Osobie, która przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku wycofania się kupującego od sporządzenia umowy notarialnej, wypłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Myszyniec.

 

   Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty związane z urządzeniem księgi wieczystej.

 

                                                                                    

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/ 2011

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2011 07:14

{phocadownload view=file|id=27}

KRUS informuje - Upadki chodzą po ludziach

Utworzono: poniedziałek, 28, listopad 2011 13:11

Wraz z nadejściem pory jesienno - zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki. W 2011r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2155 wypadków przy pracy rolniczej aż połowa z nich to upadki.

Przyczyn wystąpienia większości z nich inspektorzy prowadzący postępowania powypadkowe upatrywali z winy rolnika, tj. w nieodpowiedniej organizacji własnego miejsca pracy, z braku dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, ze złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych.

Liczną grupę przyczyn upadków stanowił również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabiny. Takie upadki kończyły się zwykle urazami kończyn dolnych i górnych. Na zaistnienie warunków sprzyjających upadkom w gospodarstwach rolnych miały również wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące śliskość podwórzy, a temu również można zaradzić.

 

Drogi rolniku, aby zabezpieczyć się przed upadkiem, a zima tuż tuż pamiętaj !

 • - zachowuj porządek na terenie własnego siedliska i pomieszczeń gospodarskich, u
 • - porządkuj trakty komunikacyjne, aby uniknąć potknięć i poślizgnięć;
 • - zimą drogi i przejścia w obejściu odśnieżaj i posypuj piaskiem i popiołem;
 • - stosuj właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki, o podeszwie protektorowanej, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć;
 • - zadbaj o równe podłoże podwórza, wyrównaj koleiny, utwardź powierzchnię;
 • - upewnij się, czy wszystkie otwory podłogowe posiadają pokrywy, ich powierzchnia powinna być równa z powierzchnią podłoża;
 • - usuń zbędne przedmioty z przejść i schodów w gospodarstwie rolnym;
 • - oczyszczaj obuwie z zabłocenia przed wejściem na szczeble drabin, na schodki ciągnika bądź wyjściem na podwórze;
 • - maszyny, które użytkujesz w swoim gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, przyczep, na pomosty robocze. Sprawdź ich stan techniczny;
 • - sprawdź drabiny, dokonaj ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina o mocnych i właściwie zamocowanych szczeblach, zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65 ° do 75 °, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;
 • - schody powinny być mocne, ze stopniami w okresie zimy zaopatrzonymi w maty antypoślizgowe, wyposażone w poręcze

 

Jeśli już zdarzy się wypadek, jego zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu, w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo drogą elektroniczną

Zmarł Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu Mieczysław Kulas

Utworzono: poniedziałek, 28, listopad 2011 08:52

24 listopada 2011 w wieku 48 lat

zmarł Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

Mieczysław Kulas


wyrazy żalu i współczucia

żonie Zofii i dzieciom

z powodu śmierci Męża i Ojca

składają

Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka

i Rada Miejska w MyszyńcuMsze święte w intencji śp. Mieczysława Kulasa 
od radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Miejskiego odbędą się w następujących terminach:

 

Msza Św. krzyżowa

14 grudnia 2011 godz. 17.00


21 grudnia 7.00

22 grudnia 7.00

 


Uroczyste wręczenie patentów stermotorzystów

Utworzono: piątek, 18, listopad 2011 14:55

16.11.2011 r. zakończył  się pierwszy kurs w gminie Myszyniec, organizowany przez Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z pięciu gmin kurpiowskich poprzez edukację z zakresu ratownictwa wodnego opartej na poszanowaniu zdrowia, życia i otaczającego świata'' na stopnie:  młodszego ratownika WOPR i sternika motorowodnego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Kurs kończył się  egzaminem teoretyczno-praktycznym po zdaniu, którego młodsi ratownicy otrzymali Legitymacje członkowskie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast motorowodniacy patent sternika motorowodnego.

Projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”

Utworzono: wtorek, 08, listopad 2011 08:26

W dniu 24 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Burmistrz Myszyńca podpisał kolejną umowę na dofinansowanie projektu tym razem z  Działania 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka” Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec” zakłada montaż 394 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej instalowanych na dachach lub ścianach szczytowych budynków mieszkańców gminy w miejscowościach:  Myszyniec, Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec- Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek. W zakresie rzeczowym  projektu zaplanowany jest też montaż 7  sztuk instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej instalowanych na dachach obiektów użyteczności publicznej. Ponadto w  ramach projektu zostaną zamontowane 2 pompy ciepła i wymienione instalacje c.o. w budynkach  użyteczności publicznej.

V spotkania na Kopańskim Moście

Utworzono: czwartek, 03, listopad 2011 09:30

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

zapraszają na

V Spotkania na Kopańskim Moście

11 listopad 2011 r. piątek, godz. 19:00 - koncert zespołu ENEJ

13 listopad 2011 r., niedziela, godz. 14:00 - Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Więcej informacji na temat koncertu Zespołu ENEJ w sekretariacie RCKK

lub pod numerem telefonu 29 77 21 363

Obwieszczenie Burmistrza Myszyńca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych - Drężek

Utworzono: czwartek, 03, listopad 2011 09:25

URZĄD MIEJSKI w MYSZYŃCU

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Myszyniec dnia 27.10.2011 r.

Nr IN.GP.6162.1.2011

W/g rozdzielnika

OBWIESZCZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Uproszczonego Planu

Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego gminy Myszyniec

obejmującego obszar gruntów położonych na terenie miejscowości Drężek, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu ewidencyjnego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych na terenie  miejscowości Drężek - w granicach przedstawionych na załączniku graficznym - w dniach od dnia 28 października 2011 roku do dnia 28 grudnia 2011 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1, parter budynku, w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2011 roku.

Informuję ponadto, że w dniu 6 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej nr 8 - I piętro budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, o godz. 11:00 organizowane jest dla zainteresowanych  właścicieli lasów spotkanie  z udziałem przedstawiciela opracowania  projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu m. Drężek – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48  z siedzibą w Olsztynie.

 

Z up.        B U R M I S T R Z A

Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego

i  Gospodarki Komunalnej

/-/ mgr inż. Daniel Walijewski

Sprawę prowadzi: Zdzisław Bachmura

tel (0-29) 7721-141 w. 16

gp@myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Utworzono: czwartek, 20, październik 2011 11:37

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego  mogą składać wnioski o ww. pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych ( II piętro pok. nr 22) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Koncert w hołdzie ks. Władysławowi Skierkowskiemu

Utworzono: piątek, 14, październik 2011 13:08

Niedziela, 23 października 2011, godz. 17.00

Uniwerytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warszawa, ul. Okólnik 2, Sala Koncertowa

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Utworzono: środa, 12, październik 2011 07:33

Dnia 26 września 2011r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 13.00 w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka w imieniu prezydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami 14 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia dwie pary nie przybyły na uroczystość - jedna z nich została odznaczona medalami w miejscu swojego zamieszkania.

Uroczystość wręczenia medali uświetnił śpiewem zespół kurpiowski pod przewodnictwem Pani Stefanii Prusaczyk.Galeria zdjęć ...
Zaproszenie na spotkanie

Utworzono: środa, 12, październik 2011 03:38

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje załączonego projektu „ Roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Spotkanie odbędzie się dnia 17.10.2011r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim  w Myszyńcu pok. nr 27 ( II piętro).

Uwagi można również zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2011r na adres poczty elektronicznej: a.sniadach@myszyniec.pl lub tradycyjnej:

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Formularz dostępny jest również w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, pokój nr 12.

Pobierz:

{phocadownload view=file|id=25|target=s}

{phocadownload view=file|id=26|target=s}

Wyniki głosowania wwyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 09.10.2011 w Gminie Myszyniec

Utworzono: niedziela, 09, październik 2011 23:42

{phocadownload view=file|id=23}

{phocadownload view=file|id=24}

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego

Utworzono: piątek, 07, październik 2011 21:53

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.

Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”.


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.,  Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, z siedzibą ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany,                 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 14.10.2011r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa                o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sniadach@myszyniec.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Alina Śniadach


Załączniki

Odpis z KRS (543.4kB) Zapisz dokument
Pokaż dokument
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego (2.5MB) Zapisz dokument
Pokaż dokument


Tyflobus w Myszyńcu

Utworzono: środa, 05, październik 2011 08:01


8 października 2011 r. (sobota) w godzinach od 11.00 do 14.00 ( parking przy Ul. Stacha Konwy) przeprowadzona zostanie akcja

„Tyflobus – Widzieć więcej na Mazowszu”, czyli z dźwiękiem i dotykiem przez świat.

Głównym celem akcji jest:

 • udowodnienie, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia,
 • wzrost świadomości i wiedzy na temat problemów i potrzeb osób niewidomych i niedowidzących,
 • przybliżenie społeczeństwu możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania udźwiękawiające oraz ubrajlawiające otoczenie,
 • zainteresowanie przedmiotowym tematem zwłaszcza, że skala zjawiska jest niezwykle duża – w Polsce żyje ponad 1 500 000 ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności wynikającym z wady wzroku – w zdecydowanej większości to osoby zdane na samych siebie; brak widzenia to jedna z trzech najważniejszych przyczyn niepełnosprawności w naszym kraju!

Akcja jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Inicjatywę wspierają Władze Gminy Myszyniec.

Organizatorem jest Fundacja Szansa dla Niewidomych, która działa od 1992 roku, wspomagając osoby niepełnosprawne. Od kilku lat koncentruje się na działaniach zmierzających do uaktywnienia zawodowego osób niewidomych i słabowidzących, stworzenia im warunków do podjęcia nauki i pracy twórczej, satysfakcjonującej, zgodnej z własnymi zainteresowaniami i aspiracjami.

Akcja rozpocznie się od prezentacji, podczas której każdy będzie mógł zapoznać się z narzędziami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący mogą być samodzielni w życiu. Przedstawione zostanie udźwiękowienie, mapy i plany wypukłe, dzięki którym niewidomi mogą samodzielnie poruszać się po otoczeniu. Będzie można zasięgnąć porady u tyflospecjalistów – specjalistów ds. rehabilitacji.

Podczas akcji odbędą się tyflospektakle, dzięki którym każdy dowie się, jak może pomóc niewidomemu na ulicy, jak wskazać mu drogę, ale przede wszystkim pokazane zostanie, jak niewiele potrzeba, aby niewidomy mógł być samodzielny, aby mógł być równoprawnym obywatelem. Prowadzący akcję pokażą, co zrobić, aby przestrzeń publiczna była całkowicie przyjazna dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Organizatorzy udowodnią, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku, a chcieliby zobaczyć, jak one żyją, jakich pomocy potrzebują i jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa w te kwestie.

Zapraszamy również osoby niewidome i niedowidzące, które same najlepiej przecież wiedzą, czego Im potrzeba do pełnej samodzielności!

Nowy samochód w OSP w Myszyńcu

Utworzono: wtorek, 04, październik 2011 13:32

Dzięki staraniom Gminy Myszyniec, Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu wzbogaciła się o kolejny już nowy samochód . Miejsce starego strażackiego poloneza zastąpił najnowszy model Forda Ranger z napędem 4x4. Auto warte ponad 103 tys. zł., zostało wzmocnione i przystosowane do ciągania przyczepy z płaskodenną łodzią ratowniczą wartą ponad 45 tys. zł., którą rok temu nasza jednostka otrzymała dzięki współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (14 tys. zł) i środków własnych Gminy Myszyniec (13 tys. zł).

26 września strażacy odebrali z rąk przedstawiciela firmy "Oldar" kluczyki do nowego auta.  Staraniami władz gminy  i strażaków jednostka otrzymała

 • 50 tys. zł. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 • 20 tys. zł. od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
 • resztę stanowiły środki własne OSP pochodzące  z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zakupiony samochód różni się od cywilnej wersji dostępnej w autoryzowanym salonie forda.
Został wyposażony w niezbędny sprzęt min: strażackie oznakowanie, sygnały świetlne i dźwiękowe na dachu, bardzo dobrą wyciągarka, wzmocniony akumulator, osłony na lampach i inne doposażenie niezbędne dla straży i jednocześnie przewidziane w przepisach.

Specjalistyczne wyposażenie strażaków to podstawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Ważne jest aby ci, którzy na co dzień narażają życie i zdrowie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, dysponowali nowoczesnym sprzętem umożliwiającym szybką i skuteczną pomoc. W/w sprzęt wraz z zakupionym w 2009 roku ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym z napędem 4x4 SCANIA, wartym ponad 750 tys. zł, pozyskanym w znacznej mierze dzięki zdobytemu dofinansowaniu, pozwoli naszym strażakom na szybką reakcje na pojawiające się zagrożenia i niesienie skutecznej pomocy mieszkańcom Naszej Gminy.


Galeria zdjęć ...

Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów

Utworzono: piątek, 30, wrzesień 2011 10:28

Gmina Myszyniec w imieniu, której działa Gminna Administracja Placówek Oświatowych realizuje Projekt pt. „Innowacyjny program rozwojowy
– szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

SPRAWOZDANIE Z AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA „Lasy to życie – chrońmy je”

Utworzono: czwartek, 22, wrzesień 2011 10:05

joomplu:385SPRAWOZDANIE Z AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA  „Lasy to życie – chrońmy je”

Tegoroczna jesienna edycja Akcji Sprzątanie Świata 2011 odbyła się na terenie Gminy Myszyniec w dniach 14-16 wrzesień. W Akcji brały udział następujące szkoły:

 • Zespół Szkół w Myszyńcu
 • Zespół Szkół w Wykrocie
 • Zespół Szkół w Wolkowych
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach
 • Szkoła Podstawowa SIGiE w Pełtach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 • Szkoła Podstawowa SIGiE w Zdunku

Ponad 750 uczniów wraz z opiekunami zbierało śmieci, we wcześniej ustalonych miejscach: okolice głównych szlaków komunikacyjnych w swoich miejscowościach, tereny przyszkolne, ale także tereny przyleśne i w lasach.
W kilku szkołach Akcja Sprzątanie Świata została poprzedzona zorganizowanymi na lekcjach wychowawczych pogadankami na temat ochrony środowiska i ekologii i celowości przeprowadzania tego typu Akcji.
Osobom uczestniczącym w Akcji rozdano 800 sztuk worków na śmieci oraz 1.500 sztuk jednorazowych rękawic – materiały te zostały przekazane Urzędowi Miejskiemu w Myszyńcu przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Planujemy wykorzystanie pozostałych worków i rękawic we wiosennym etapie Akcji Sprzątania Świata.
Uczniowie zebrali w sumie 16,4 m3 śmieci, były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), w mniejszych ilościach szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe.   
Śmieci zostały zebrane w wyznaczonych miejscach i zabrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu na gminne wysypisko odpadów komunalnych w Myszyńcu.
Akcję Sprzątania Świata „Lasy to życie – chrońmy je” JESIEŃ 2011 w Gminie Myszyniec uczestnicy udokumentowali licznymi zdjęciami – w sumie 31 fotografii.

{joomplucat:25 limit=30|columns=3}

Bezpłatne wydawanie żywności w OPS

Utworzono: czwartek, 15, wrzesień 2011 11:33

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMUJE

O   BEZPŁATNYM WYDAWANIU    ŻYWNOŚCI

W DNIACH :

19.09.2011 (poniedziałek) 20.09.2011(wtorek)

21.09.2011(środa)                       22.09.2011(czwartek)

w godz.  10.00 – 14.00

Poza powyższymi terminami, wydawanie żywności odbywać się będzie w każdy czwartek w godz. 11.00 -13.00


W celu ustalenia, czy rodzina spełnia kryteria do otrzymania żywności, należy okazać:

- dowód osobisty

- dokumenty potwierdzające dochód rodziny tj.

 • O nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego,
 • O odcinek emerytury / renty
 • O zaświadczenie o dochodach

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania żywności

- osoba samotna - 715,50zł

- rodzina             – 526,50zł na każdą osobę w rodzinie

Kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej

Utworzono: środa, 14, wrzesień 2011 11:45

 


Kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej dla Gminy Myszyniec, kolejna umowa podpisana!

W dniu 13 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Burmistrz Myszyńca podpisał kolejną umowę na dofinansowanie projektu, tym razem z Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec-Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu” zakłada budowę 17 kilometrów sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystać 174 gospodarstwa domowe w msc. Myszyniec Stary, Wolkowe i Myszyniec-Koryta. Nowa sieć zostanie połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz wybudowaną w Myszyńcu w 2005 r. oczyszczalnią ścieków „BIONIP” o przepustowości 400 m3/dobę.

W ramach inwestycji planowane jest także wybudowanie 370 m kolektora sanitarnego tłocznego, przebudowanie istniejącej przepompowni ścieków i rozebranie istniejącej, starej, awaryjnej oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich (w sąsiedztwie budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Dodatkowo powstanie 146 m kanału sanitarnego grawitacyjnego, który umożliwi przetłoczenie ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego przy ul. Henryka Sienkiewicza (w sąsiedztwie sklepu JBB) połączonego z oczyszczalnią ścieków „BIONIP”.

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do inwestycji, których planowanie i wykonanie wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, do których przestrzegania zobowiązała się Polska w Traktacie Akcesyjnym. Zatem, przedsięwzięcie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszego projektu jest realizacją programu wyposażania aglomeracji w system kanalizacji, przyczyniającą się do wdrożenia regulacji prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie jakości wód.

 

Cel główny Projektu:

Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Myszyniec, w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby

 • Poprawa ochrony jakości wody w rzece Rozoga, zbiorniku Wykrot i rzece Narwi

 • Poprawa jakości życia mieszkańców Aglomeracji Myszyniec

 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy

 • Zwiększenie liczby gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

 • Poprawa warunków sanitarnych na obszarze realizacji Projektu

 • Poprawa jakości ścieków oczyszczonych trafiających do odbiornika – rzeki Rozoga

 • Zlikwidowanie zagrożeń związanych z obecnością substancji rakotwórczej azbestu w konstrukcji oczyszczalni „BIOBLOK-Mua 50” oraz częstymi awariami przestarzałej oczyszczalni

 

Realizacja Projektu wyeliminuje zagrożenie zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane wylewaniem ścieków bytowo-gospodarczych do nieszczelnych szamb bądź na własne nieużytki, a także niedostatecznym oczyszczaniem ścieków przez przestarzałą oczyszczalnię Bioblok MUa - 50, które to działania wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego (a zwłaszcza głównych cieków wodnych) Gminy Myszyniec.

Przedsięwzięcie spowoduje zaprzestanie korzystania ze zbiorników bezodpływowych (w większości przypadków nieszczelnych i powodujących zanieczyszczenia), w których są obecnie gromadzone nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwach domowych na obszarze realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu: 6 810 261,57 zł

Kwota dofinansowania: 5 522 244,25 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Beneficjent: Gmina MyszyniecTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach

Utworzono: wtorek, 13, wrzesień 2011 13:57

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach”.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach” została dofinansowana przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 260.682,15 zł.


UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU ,, Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach” przedstawia się następująco:


 • Całkowita wartość projektu wynosi 329.225,95 PLN.

 • Udział środków własnych Gminy Myszyniec w finansowaniu projektu wyniósł 68 543,80 PLN, co stanowi 20,82%

 • Udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej wyniósł 260.682,15 PLN, co stanowi 79,18%
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU


W ramach realizacji inwestycji pn. ,,Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach” w obiekcie wymieniono stolarkę okienną – 86 szt. i drzwiową – 3 szt. oraz wykonano termomodernizację stropu w ilości 472,50 m
2 i ścian zewnętrznych budynku w ilości 917,39 m2.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU


Umowa na roboty budowlane została podpisana 28.04.2011r., a realizację inwestycji zakończono 25.07.2011r.WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH:


 • JAKKON” Sp. z o.o., ul. Targowa 39B, 07-412 Ostrołęka


Godziny przyjęć wniosków na świadczenia rodzinne

Utworzono: wtorek, 13, wrzesień 2011 13:49INFORMACJA


Ośrodek pomocy społecznej - sekcja świadczeń rodzinnych, informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne są przyjmowane od poniedziałku to piątku w godzinach od 8.00 do 13.00

Oferta na realizację zadania publicznego - " Jesień na kurpiach - prawidłowy zapis gwary kurpioskiej"

Utworzono: wtorek, 06, wrzesień 2011 08:16

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Bp. Edwarda Samsela, z siedzibą ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
{phocadownload view=file|id=21}


Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pn. „PROMYK – Punkt Konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym”

Utworzono: czwartek, 01, wrzesień 2011 08:39

 

 ?????Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pn. „PROMYK – Punkt

Konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym”

nr. POKL. 07.03.00 – 14.167/10 realizowanego przez Gminę Myszyniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Jeśli doświadczasz problemów małżeńskich, rodzinnych z powodu alkoholu, a Twoje

dzieci potrzebują wsparcia zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Oferujemy bezpłatną, dyskretną, anonimową pomoc, wsparcie emocjonalne dla Ciebie

i Twoich dzieci.

 

 

 

Nabór trwa do 24 września 2011 roku

 

 

Projekt skierowany jest do 14 osób:

 • Kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie gminy Myszyniec,

 • Osób bezrobotnych,

 • Rolników,

 • Prowadzących działalność gospodarczą,

 • Zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Projekt jest również skierowany do dzieci i młodzieży (24 miejsca):

 

 • Dziewcząt i chłopców w wieku 8-16 lat zamieszkujących na terenie gminy Myszyniec.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, objęcie wsparciem małżonków oraz ich dzieci tak aby zwiększyć oddziaływanie pomocowe dla rodzin z problemem alkoholowym.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2011 – 29.06.2012 r.

 

Zakres projektu obejmuje:

 • Rekrutację,

 • Poradnictwo indywidualne psychologa dla członków rodzin z problemem alkoholowym,

 • Terapię grupową,

 

 

 

 

 

 • Warsztaty,

 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych,

 • Zajęcia grupowe oraz indywidualne,

 • Poczęstunek dla dzieci,

 • Wycieczka podsumowująca projekt – dla wszystkich uczestników.

 

Chęć udziału w projekcie wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa należy składać codziennie do 24 września w godz. od 8oo do 16oo do Biura Projektu mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec - parter pok. nr 3 lub w sekretariacie Urzędu - I piętro pok. nr 7.

Szczegółowych informacji udziela Mirosława Gruszewska - tel. 29/77-21-141 wew. 15.

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW:

Utworzono: środa, 31, sierpień 2011 01:25

Organizatorzy XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego pragną złożyć gorące podziękowania wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli. Dzięki uprzejmości Państwa firm możliwe było zorganizowanie Miodobrania na tak wysokim poziomie. Wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc
i życzliwość, życząc jednocześnie powodzenia z realizacji życiowych przedsięwzięć.

1. Grupa Żywiec producent piwa Special

2. Telekomunikacja Novum

3. Centrum Targowa Samsel i Syn

4. Bank Spółdzielczy w Myszyńcu

5. Mega – Krusz Sp. J. M. Napiórkowska, F. Wilczyński

6. PZU

7. Auto Land

8. Zajazd Jagienka w Lelisie

9. JBB w Łysych

10. TIMBEX Wiesław Gnoza

11. Apteka Kurpianeczka

12. Zakład wyrobów z drewna PIÓRKO Władysław Piórkowski

13. Piekarnia Serafin

14. Rafał Kłos

15. Drężek S. C. Stacja Kontroli Pojazdów

16. „Tartak” Zakład Drzewny Tadeusz Domian

PODZIĘKOWANIE

Utworzono: środa, 31, sierpień 2011 01:24

Organizatorzy XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego pragną złożyć gorące podziękowania: pracownikom służb:

– Policji, Meditransu, OSP w Myszyńcu, OSP w Wolkowych, pracownikom Ochrony „GROM", pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu oraz Zespołowi Szkół w Myszyńcu: Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Myszyńcu, dzięki którym zapewniony był sprawny i bezpieczny przebieg imprezy.

PODZIĘKOWANIE

Utworzono: środa, 31, sierpień 2011 01:22

Organizatorzy XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego dziękują Ks. Kanonikowi Zbigniewowi Jaroszewskiemu, Dziekanowi i Proboszczowi Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu za pomoc, dzięki której możliwa jest realizacja Naszych celów i zamierzeń.

PODZIĘKOWANIE

Utworzono: środa, 31, sierpień 2011 01:10

Burmistrz Myszyńca i Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej dziękują gościom z kraju i z zagranicy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na XXXIV Miodobraniu Kurpiowskim w dniach 27–28 sierpnia 2011 roku. Jesteśmy przekonani, że każdy uczestnik Miodobrania doświadczył gościnności Kurpiów i przekonał się, że warto nawet z bardzo daleka przyjechać w to miejsce.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Utworzono: środa, 10, sierpień 2011 06:20


ZAPROSZENIE 

na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Myszyniec
Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2015” ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania projektów w ramach działania:


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiortw


Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu dnia 18 sierpnia 2011r. w godz. 10.00-12.00


Termin naboru wniosków:

od 07 września 2011r. do 28 września 2011r. 


LGD ”Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowych informacji w sprawie wniosków udziela Wioleta Kamińska, doradca ds. projektów w biurze LGD „Kurpsie Razem” ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec (budynek Urzędu Miejskiego, II piętro, pok. 28) lub pod numerem telefonu 517-479-418.Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.                                               

Serdecznie zapraszamy!

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

Wystawa ikon mołdawskich z XVIII-XX wieku

Utworzono: czwartek, 04, sierpień 2011 07:01Urząd Miejski w Myszyńcu

Regionalne Centrum Kultury

Kurpiowskiej

im. Księdza Władysława

Skierkowskiego

w MyszyńcuZapraszają


7 sierpnia 2011 r., godz.14:00

do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej

w Myszyńcu (kompleks nad rzeką)

na otwarcie wystawy IKON MOŁDAWSKICH


z XVIII-XX wieku

Czas trwania wystawy: 7.08.2011 r.-29.08.2011 r.


Karawana Europa 2011

Utworzono: środa, 03, sierpień 2011 13:39

Zapraszamy do Myszyńca w dniu 15 sierpnia 2011 r.

 • Godz. 16.00 – Spektakl dla dzieci – Teatr Promyk „Tymoteusz Rymcimcim"
 • Godz. 17.00 – 19.30 - animacje twórcze:
  • -  Smocza Parada,
  • - Cyrk (krótkie pokazy i nauka uczestników m.in. żonglerka, magiczne sztuczki, jazda na monocyklu),
  • - Teatr i muzyka (zabawy rytmiczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, elementy tańca),
  • -  Plastyka,
  • - inne działania (m.in. zagadki i quizy, zabawy zręcznościowe indywidualne i grupowe)
 • Godz. 19.30 – opowiadanie bajek - "Opowiadacze wędrowne", czyli spotkanie z gatunkiem ludzi, którzy wędrują tu i tam i opowiadają historie.
 • Godz. 20.20 – prezentacje lokalne
 • Godz. 21.00 – spektakl dla dorosłych – Teatr Gry i Ludzie „Ballada o Janie Wnęku"


Wszystkie występy odbędą się w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej nad rzeką Rozogą. 

Piknik Rodzinny

Utworzono: środa, 03, sierpień 2011 08:41

W najbliższą niedzielę ( 7 sierpnia 2011) o godzinie 13.30 na placu przy plebanii w Myszyńcu odbędzie się piknik rodzinny.

Zapraszamy!

Umowa na „Kurpiowska Krainę” podpisana!

Utworzono: piątek, 29, lipiec 2011 14:01


W dniu 29 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu została podpisana umowa na roboty budowlane dot. Projektu pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego firmą:  POLBUD S.A. z Bielska Podlaskiego. Wartość podpisanej przez Burmistrza Myszyńca umowy wynosi 22 863 240,00 zł brutto. Termin wykonania inwestycji przewiduje się do 21 grudnia 2012 roku. Jest to kolejne zadanie w naszej gminie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Tym razem Projekt realizowany będzie w ramach działania 6.2 „Turystyka”.


Gmina Myszyniec w rankingu Rzeczpospolitej

Utworzono: czwartek, 28, lipiec 2011 12:17

Dziennik „Rzeczpospolita" opublikował w ubiegłym tygodniu kolejny ranking polskich samorządów. Ranking obejmuje dane za 2010 rok. Poza zasadniczym rankingiem samorządów, „Rzeczpospolita" opracowała także ranking samorządów najlepiej wykorzystujących unijne dotacje.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Gmina Myszyniec znalazła się na bardzo wysokim, 28. miejscu  (przychód z UE w 2010 roku per capita – 350 zł; wartość umów podpisanych umów w 2010 roku per capita – 2617 zł; liczba umów – 3).

Solary w Gminie Myszyniec !!!

Utworzono: czwartek, 28, lipiec 2011 12:07

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/2/2010 - Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka" - Schemat I „Odnawialne źródła energii i kogeneracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, trwającego od 29 października 2010 r. do 29 grudnia 2010 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Nasza Gmina, jako jedyna w powiecie ostrołęckim otrzyma dofinansowanie z ww projektu. Nasz projekt "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec" zajął bardzo wysokie,  trzecie miejsce w opublikowanym rankingu.


Regulamin imprezy XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego

Utworzono: piątek, 22, lipiec 2011 10:50

Regulamin imprezy
XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego

 1. Impreza odbywa się dnia 28 sierpnia 2011r.
 2. Teren imprezy: polana w Zawodziu koło Myszyńca
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są do:
  1. zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
  2. przestrzegania postanowień imprezy
 4. Zabrania się:
  1. wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
  2. wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych
  3. wnoszenia naczyń szklanych

XII Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego

Utworzono: czwartek, 21, lipiec 2011 07:36

Dnia 18.08.2011r. na Stadionie Lekkoatletycznym odbędzie się impreza sportowo – rekreacyjno – integracyjna dla osób niepełnosprawnych pod nazwą

„ XII Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego”

W bieżącym roku ma wziąć udział łącznie 340 osób, w tym 200 niepełnosprawnych zawodników oraz 140 opiekunów i wolontariuszy z 27 placówek z terenu województwa mazowieckiego i zaprzyjaźnione domy z województwa warmińsko –mazurskiego.

Głównym celem Mityngu jest podsumowanie osiągnięć sportowych poszczególnych Domów poprzez prezentację umiejętności i porównanie osiągniętych wyników, wymianę doświadczeń jak również integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem.

W organizację imprezy angażujemy szerokie grono osób – w tym celu współpracujemy z miejscowymi szkołami, ośrodkiem kultury, zakładami pracy, organizacjami społecznymi a także z miejscowymi przedsiębiorcami.

Organizatorem imprezy jest Środowiskowy Dom Samopomocy i Urząd Miejski w Myszyńcu.

Program Mityngu Lekkoatletycznego:

 • do 10.30 – Przyjazd i rejestracja ekip
 • 10.30 – 10.50 – Odprawa kierowników ekip
 • 10.50 - 11.00 – Zbiórka ekip przed ceremonią otwarcia
 • 11.00 – 12.00 – Ceremonia otwarcia Mityngu – Stadion LA
 • 12.00 – 14.30 – zawody sportowe
 • 14.30 – Obiad
 • 15.30 – ceremonia dekoracji zawodników.

XII Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckieg

Utworzono: czwartek, 21, lipiec 2011 07:35

Dnia 18.08.2011r. na Stadionie Lekkoatletycznym odbędzie się impreza sportowo – rekreacyjno – integracyjna dla osób niepełnosprawnych pod nazwą

„ XII Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego”

W bieżącym roku ma wziąć udział łącznie 340 osób, w tym 200 niepełnosprawnych zawodników oraz 140 opiekunów i wolontariuszy z 27 placówek z terenu województwa mazowieckiego i zaprzyjaźnione domy z województwa warmińsko –mazurskiego.

Głównym celem Mityngu jest podsumowanie osiągnięć sportowych poszczególnych Domów poprzez prezentację umiejętności i porównanie osiągniętych wyników, wymianę doświadczeń jak również integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem.

W organizację imprezy angażujemy szerokie grono osób – w tym celu współpracujemy z miejscowymi szkołami, ośrodkiem kultury, zakładami pracy, organizacjami społecznymi a także z miejscowymi przedsiębiorcami.

Organizatorem imprezy jest Środowiskowy Dom Samopomocy i Urząd Miejski w Myszyńcu.

Program Mityngu Lekkoatletycznego:

 • do 10.30 – Przyjazd i rejestracja ekip

 • 10.30 – 10.50 – Odprawa kierowników ekip

 • 10.50 - 11.00 – Zbiórka ekip przed ceremonią otwarcia

 • 11.00 – 12.00 – Ceremonia otwarcia Mityngu – Stadion LA

 • 12.00 – 14.30 – zawody sportowe

 • 14.30 – Obiad

 • 15.30 – ceremonia dekoracji zawodników.

Złote Gody

Utworzono: poniedziałek, 27, czerwiec 2011 10:09

Urząd Stanu Cywilnego w Myszyńcu ma przyjemność poinformowania, że w dniu 10 czerwca 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali 17 parom za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu o godz. 12.00. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Uroczystość uświetnił występ zespołu dziecięcego, po kierownictwem Pani Danuty Gnozy.


Życzymy Drogim Jubilatom dalszych wspólnych lat życia w zdrowiu i miłości oraz życzliwości i troski najbliższych. Wspólnie przeżyte lata niech będą wzorem i pięknym przykładem dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.Galeria zdjęć ...


Zwycięstwo OSP Myszyniec w Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostrołęckiego

Utworzono: wtorek, 21, czerwiec 2011 10:31

Druhowie z Myszyńca zajęli pierwsze miejsce na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostrołęckiego. Drugie miejsce zajęła Ostrołęka, a trzecie Lelis. W zawodach, które odbyły się na ostrołęckim stadionie, uczestniczyło łącznie 21 drużyn.

Strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach. Pierwszą była siedmioetapowa sztafeta (7x50) z przeszkodami. Do pokonania była m.in. półtorametrowa ściana, dwumetrowy rów z wodą, tyczki, równoważnia. 

Niebywałą szybkością musieli wykazać się druhowie drugiej konkurencji, czyli ćwiczeniu bojowym. Polegało ono na jak najszybszym podłączeniu węży i pompy oraz obróceniem wodą tarczy strąceniem pachołków. Najlepszy czas uzyskała drużyna OSP Myszyniec. – Nie było łatwo, ale udało się i jestem dumny z moich chłopaków – mówi Kazimierz Warych, prezes jednostki. – Jest z czego się cieszyć, bo w powiatowych rozgrywkach Myszyniec pierwsze miejsce zajął poprzednio aż 20 lat temu. 

W zawodach wzięło udział 18 drużyn męskich, dwie kobiece: z Czerwina i Lelisa oraz jedna młodzieżowa z Czerwina.

Gratulujemy!

Boże ciało - Myszyniec 2011

Utworzono: wtorek, 21, czerwiec 2011 09:05

W Myszyńcu święto Bożego Ciała jest obchodzone bardzo uroczyście. Rozpoczyna się Mszą Świętą o godzinie 10.30. Po nabożeństwie z Placu Ks. Kard. Wyszyńskiego na ulice miasta wyrusza korowód procesyjny, w którym biorą udział nie tylko mieszkańcy gminy ale również goście, którzy przybyli z różnych stron kraju. Procesja dociera do czterech ołtarzy, które znajdują się: 1. na ulicy Stacha Konwy 2. na ulicy Witosa,3. na ulicy Kurpiowskiej 4.na Placu Ks. Kard. Wyszyńskiego. Przy każdym z nich czytane są fragmenty Ewangelii. Trafnym będzie stwierdzenie, iż święto Bożego Ciała jest jednym z "najbarwniejszych" świąt w naszym regionie. Korowód procesyjny w strojach ludowych, małe dziewczynki sypiące kwiaty oraz tłumy uczestników prezentują się bardzo dostojnie.

 W przeddzień tego święta wykonywane ołtarze przybierane są zielonymi gałązkami, najczęściej brzozowymi. W tym też dniu święcone są pola. Dawniej gałązki brzozowe zabierano z ołtarzy do domów, strojono nimi ołtarze ale także zatykano je w grządki kapusty co miało chronić przed szkodnikami. Zwyczaj ten pozostał do dnia dzisiejszego.
Kurpiogranie - Tabor Kurpiowski

Utworzono: poniedziałek, 20, czerwiec 2011 11:41

Zapraszamy na warsztaty tradycyjne ze śpiewu żeńskiego i męskiego, gry na skrzypcach, na harmonii pedałowej i bębenku a także na warsztaty z tańca, wycinanek i budowy instrumentów. Warsztaty odbędą się 4-9 Lipca 2011 we wsi Charciabałda.


Kurpiogranie na filmowo

Utworzono: poniedziałek, 20, czerwiec 2011 11:40

Zapraszamy na warsztaty filmowe dla młodzieży. Warsztaty odbędą się 4-9 Lipca we wsi Charciabałda.


Dzień Kurpiowski - 22 czerwca

Utworzono: poniedziałek, 20, czerwiec 2011 11:37


Terminarz imprez organizowanych przez RCKK w Myszyńcu

Utworzono: środa, 15, czerwiec 2011 12:32
Nazwa imprezyTerminInformacja o imprezie
XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
09.I
Impreza organizowana przez sztab WOŚP przy Myszynieckim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
35-lecie Klubu Seniora
27.I
Impreza skierowana do rencistów, emerytów i członków zespołów folklorystycznych.
Benefis Zofii Charamut
10.II
Podsumowanie pracy twórczej uznanej twórczyni ludowej Pani Zofii Charamut
Ferie zimowe z MOKSiR
14.II – 25.II
Zajęcia stałe i okazjonalne przygotowane dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
Spotkanie z twórcami ludowymi
10.III.
Spotkanie informacyjne – omówienie najważniejszych zagadnień związanych z promocją kultury i sztuki kurpiowskiej.
„Palma kurpiowska” Myszyniec 2011 ogłoszenie konkursu
II połowa marca
Konkurs „Palma Kurpiowska” organizowany jest we współpracy z parafią rzymskokatolicką w Myszyńcu. Prezentacja palm tradycyjnie odbywa się w Niedziele Palmową w Myszyńcu.
Przegląd pieśni o Papieżu Janie Pawle II
02.IV
Przegląd pieśni poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II organizowany w rocznicę Jego śmierci
Konkurs Twórczości Ludowej „Ocalić od Zapomnienia” ogłoszenie konkursu
I połowa kwietnia 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursu jest kultywowanie tradycyjnych form twórczości ludowej (haft, wycinanka, pieczywo obrzędowe, rzeźba, malarstwo, pisanka, itp.)
Niedziela Palmowa w Myszyńcu
17 IV
Niedziela Palmowa w Myszyńcu rozpoczyna się przemarszem z palmami kurpiowskimi, uroczystą procesją w strojach ludowych. Rozpoczęcie 8:30 plac przed Domem Handlowym w Myszyńcu.
Konferencja popularno -naukowa poświęcona ks. Wł. Skierkowskiemu
11 V
Konferencja promująca postać i dokonania ks. Wł. Skierkowskiego.
Jarmark Kurpiowski
29 V
Przegląd zespołów, grup śpiewaczych, solistów oraz kapel kurpiowskich.
Dzień Dziecka – plener Festiwal Piosenki dziecięcej
1 VI
Festiwal piosenki dziecięcej oraz różne gry i zabawy plenerowe dla dzieci.
Noc Sobótkowa
18 VI
Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu wraz z nadaniem imienia Ks. Władysława Skierkowskiego. Ponadto prezentacja folklorystyczna obrzędu Nocy Sobótkowej. Występy zespołów i grup wokalnych.
Boże Ciało Wystawa i sprzedaż wytworów sztuki ludowej
23 VI
Prezentacja tradycyjnych strojów kurpiowskich podczas słynnej na całą Polskę procesji Bożego Ciała w Myszyńcu. Rozpoczęcie procesji ok. godz. 11:30.
Wakacje z RCKK cykl imprez wakacyjnych
VII-VIII
Zajęcia stałe i okazjonalne przygotowane dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich.
Projekt „Tabor kurpiowski” pn. Kurpiogranie
4-10 VII
Promocja kultury kurpiowskiej (śpiew, taniec, gra na instrumentach)
Karawana Europa
14.VIII
Cykl imprez zorganizowanych we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury m.in. teatr uliczny
„Rękodzieło wsi kurpiowskiej” ogłoszenie konkursu
VII- ogłoszenie,
28 VIII- rozstrzygniecie
Konkurs skierowany do twórców ludowych z terenu kurpiowszczyzny w wielu dziedzinach twórczości ludowej. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się podczas Miodobrania Kurpiowskiego.
XXXIV Miodobranie Kurpiowskie
28 VIII
Miodobranie jest  największą imprezą folklorystyczną odbywającą się w północno-wschodniej Polsce. Głównym celem Miodobrania jest promowanie tradycji i obyczajów kurpiowskich związanych przede wszystkim z tradycyjnymi sposobami pozyskiwania i przetwarzania miodu.
Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich
wrzesień
Cykliczna impreza skierowana do dzieci i młodzieży. Promocja zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu oraz piękna Myszynieckiej Puszczy Zielonej.
Dni Myszyńca, Koncert „Mazowsze w Koronie 2011”„Gustav Mahler- Wielkie Dzieła”
23 IXMazowsze w Koronie to cykl muzycznych wieczorów w zabytkach architektury mazowieckiej, realizowany od 2001 roku. Koncert symfoniczny z cyklu Mazowsze w Koronie w 2011 roku, z udziałem solistów i  orkiestry symfonicznej z Warszawy -  Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego
„PIECZONY ZIEMNIAK”
październik
Impreza integracyjna skierowana do uczestników zajęć organizowanych przez MOKSiR.
Spotkanie emerytów i rencistów z Gminy Myszyniec
październik
Impreza integracyjna skierowana do seniorów z Klubu Seniora działającego przy RCKK.
V Spotkania na Kopańskim Moście
11 XI
Konkurs ludowej pieśni patriotycznej i żołnierskiej. Występ zespołu wokalnego.
Mikołajki
6 XII
Impreza przeznaczona dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez RCKK.
Spotkanie wigilijne wszystkich uczestników zespołów i zajęć organizowanych przez RCKK
16 XII
Spotkanie opłatkowe z prezentacją zespołów ludowych i innych grup działających


2011-Rokiem Ks. Wł. Skierkiewskiego

Utworzono: środa, 15, czerwiec 2011 10:50

 

W roku 2011 mija 70 lat od męczeńskiej śmierci Księdza Władysława Skierkowskiego w hitlerowskim obozie koncentracyjnym  w Działdowie (sierpień 1941r).
Ksiądz Władysław Skierkowski jest postacią szczególnie zasłużona dla Kurpiowszczyzny. Przez dwa lata (od lipca 1913 do września 1915 r.) pełnił posługę kapłańską na wikariacie w Myszyńcu.  Te dwa lata posługi kapłańskiej w Myszyńcu
– w samym sercu Puszczy Kurpiowskiej – związały Ks. Skierkowskiego na całe życie
z ziemią kurpiowską. Po wielu latach wyznał: „Mój Boże Jakże Ci ja wdzięczny jestem, żeś mi przyznał placówkę w tak ciekawej okolicy”. Urzekła go bez reszty muzyka, śpiew
i puszczańska przyroda. Po odejściu z Myszyńca i objęciu parafii w Imielinicy koło Płocka wielokrotnie powracał w okresie letnim na Kurpie, aby kontynuować swoją pracę nad zapisywaniem melodii i słów pieśni kurpiowskich.
Trud i wysiłek przyniosły piękny plon. Zebrał 2280 pieśni te stały się inspiracją dla twórczości najwybitniejszych polskich kompozytorów, m. in. takich jak: Karol Szymanowski, Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Moryto, Paweł Łukaszewski, dzięki którym kurpiowska muzyka ludowa stała się własnością ogólnonarodową.
Karol Szymanowski złożył hołd Ks. Władysławowi Skierkowskiemu w następujących słowach: „Niech mi wolno będzie wyrazić Czcigodnemu Autorowi słowa nie tylko najgłębszego uznania dla Jego tak pięknej i wartościowej pracy, lecz także szczerej wdzięczności za udostępnienie nam- muzykom polskim- tego tak mało dotychczas znanego, tak niezmiernie bogatego źródła najpiękniejszej być może polskiej ludowej pieśni”.
Mimo wielkiego dorobku Ks. Władysława Skierkowskiego pozwalającego postawić go obok Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera, pozostaje ciągle osobą mało znaną. Dlatego obchody „Roku Ks. Władysława Skierkowskiego” przyczyniłyby się do upowszechnienia dorobku wybitnego etnomuzykologa z wielkim pożytkiem dla muzyki polskiej
i społeczeństwa Gminy i Miasta Myszyniec.

Planowany cykl imprez związanych z obchodami 70 rocznicy śmierci księdza Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec.


Styczeń 2011 r Wydanie kalendarza poświęconego życiu i działalności ks. Władysława Skierkowskiego
  Organizator: Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu.
Maj 2011 r ( 11.V. 2011r).  Konferencja popularnonaukowa poświęcona Ks. Władysławowi Skierkowskiemu.
  Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Urząd Miejski w Myszyńcu, Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu, Towarzystwo Promocji Muzyki „Przez Muzykę do Serc.
Maj 2011 r. XXII Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu. Konkurs pieśni i tańców kurpiowskich. Prezentacja postaci i dorobku Ks. Władysława Skierkowskiego.
  Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
Czerwiec 2011 r. Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu wraz z nadaniem imienia Ks. Władysława Skierkowskiego, impreza plenerowa NOC SOBÓTKOWA.
  Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, Urząd Miejski w Myszyńcu.
Czerwiec 2011 r. Uroczystości Bożego Ciała z udziałem Biskupa Płockiego  (Ks. Skierkowski ostatnie lata życia spędził w Imielnicy - Diecezja Płocka)  – Msza Święta z elementami gwary kurpiowskiej.
  Organizator: Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu.
Sierpień 2011 r. Wydanie książki popularno – naukowej poświęconej ks. Władysławowi Skierkowskiemu.
  Organizator: Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu.
Sierpień 2011 r. Główne uroczystości rocznicowe podczas XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego.
  Organizator: RCKK w Myszyńcu, Urząd Miejski w Myszyńcu, Parafia Rzymsko-Katolicka w Myszyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
Wrzesień 2011 r. Wydanie płyty z pieśniami kurpiowskimi w wykonaniu tradycyjnym.
  Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
Wrzesień 2011 r. Uroczysty koncert monograficzny Gustava Mahlera w Kolegiacie Myszynieckiej.
  Organizator: RCKK w Myszyńcu, Urząd Miejski w Myszyńcu, Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu, Mazowieckie Centrum Kultury i Sportu.
Październik 2011 r. Wmontowanie tablicy z gwarowym zapisem modlitwy „Ojcze Nasz” 
w Kościele Pater Noster w Jerozolimie z udziałem przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej w Izraelu.
Listopad 2011 r. V Spotkania na Kopańskim Moście – Konkurs ludowej pieśni patriotycznej i żołnierskiej. Podkreślenie dorobku Ks. Władysława Skierkowskiego
  Organizator:  Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
 1. Wycieczki śladami ks. Władysława Skierkowskiego.
 2. Lokalne imprezy szkolne promujące wiedzę na temat życia i działalności ks. Władysława Skierkowskiego (lekcje religii i wychowawcze, wydanie gazetki szkolnej, konkursy wiedzy).

XXVIII KONKURS RECYTATORSKI KURPIE ZIELONE W LITERATURZE

Utworzono: piątek, 10, czerwiec 2011 13:37

7 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu odbył się Finał 28 edycji konkursu recytatorskiego "Kurpie Zielone w literaturze". Wzięło udział  31 wykonawców, reprezentantów gmin: Myszyńca, Czarni, Lelisa, Kadzidła, Olszewo- Borek, a także Zbójnej, Turośli i Rozóg.

Jury pod przewodnictwem Sabiny Malinowskiej, zastępcy dyrektora MBP w Ostrołęce wysłuchało 18 wierszy i 13 gadek.

Wśród wierszy dominowała twórczość młodych autorów- laureatów konkursu "Pierwszy krok w poezję", organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce (nagrodzone wiersze wydawane są później w formie miniaturek książkowych przez MBP). W gadkach przeważały utwory Witolda Kuczyńskiego, Leszka Czyża i Marianny Staśkiewicz. Większość młodych recytatorów, uczniów szkół podstawowych, zaprezentowała się w stroju kurpiowskim.

Dzień bbliotekarza

Utworzono: piątek, 10, czerwiec 2011 13:30

Bibliotekarze z okręgu ostrołęckiego mają swój dzień. Na spotkaniu z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza odznaczenia od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymały: Barbara Gieryk, dyrektor M-GBP w Myszyńcu, Elżbieta Nakielska, dyrektor GBP w Olszewie-Borkach, Wiesława Sobiech, dyrektor GBP w Kadzidle, Maria Bielecka, dyrektor GBP w Rząśniku oraz biblioteka w Myszyńcu.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec na rok podatkowy 2011

Utworzono: czwartek, 09, czerwiec 2011 08:52

UCHWAŁA Nr XXXII/230/10

RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 8 listopada 2010 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec na rok podatkowy 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001  roku Nr 142,  poz. 1591  z późn.  zm./ i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz. U. z  2010 roku Nr  95,  poz.  613  z późn. zm./ uchwala się, co następuje:


§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej  wysokości:

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie

405,00 zł.

b/

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

567,00 zł.

c/

powyżej    9 ton i poniżej 12 ton

717,00 zł.


 1. Od samochodów ciężarowych nie posiadających katalizatora spalin bądź reduktora dźwięków pracy silnika lub napędu gazowego, elektrycznego, na bio paliwo lub samochodów, których wiek przekroczył 10 lat o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie

417,00 zł.

b/

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

584,00 zł.

c/

powyżej    9 ton i poniżej 12 ton

739,00 zł.


3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej  i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku  /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna / osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4Dwie osie


12

13

720,00

738,00

13

14

765,00

792,00

14

15

810,00

855,00

15


1.035,00

1.180,00Trzy  osie


12

17

810,00

900,00

17

19

990,00

1.080,00

19

21

1.080,00

1.170,00

21

23

1.170,00

1.260,00

23

25

1.260,00

1.490,00

25


1.350,00

1.490,00Cztery osie i więcej


12

25

1.080,00

1.350,00

25

27

1.170,00

1.350,00

27

29

1.170,00

1.560,00

29

31

1.560,00

2.310,00

31


1.560,00

2.310,00


4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 450,00 zł.

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą nie posiadających katalizatora spalin bądź  reduktora dźwięków pracy silnika lub napędu gazowego, elektrycznego, na bio  paliwo lub ciągników, których wiek przekroczył 10 lat o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                                                       – 464,00 zł.

6. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jedne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4Dwie osie


12

18

900,00

990,00

18

25

1.080,00

1.170,00

25

31

1.260,00

1.350,00

31


1.440,00

1.820,00Trzy  osie i więcej


12

40

1.530,00

1.620,00

40


1.890,00

2.400,00


7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 270,00 zł.

8. Od przyczep i naczep, których wiek przekroczył 10 lat, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 278,00 zł.

9. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż  12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy i rodzaju zawieszenia:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4Jedna  oś


12

18

180,00

270,00

18

25

225,00

315,00

25


300,00

530,00Dwie osie


12

28

315,00

360,00

28

33

580,00

800,00

33

38

800,00

1.220,00

38


1.080,00

1.600,00Trzy osie i więcej


12

38

720,00

890,00

38


900,00

1.210,00


10. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/

mniejszej niż 30 miejsc

360,00 zł.

b/

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.080,00 zł.

11. Od autobusów, nie posiadających katalizatora spalin, bądź reduktora dźwięków pracy silnika lub napędu gazowego, elektrycznego, na bio paliwo lub autobusów, których wiek przekroczył 10 lat, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/

mniej niż 30 miejsc

371,00 zł.

b/

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.112,00 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Myszyńca.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Świtaj
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2011

Utworzono: czwartek, 09, czerwiec 2011 08:50

UCHWAŁA NR XXXII/229/10

RADY  MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie  gminy Myszyniec oraz wprowadzenia  zwolnień na rok podatkowy 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:


§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1/. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od l m2 powierzchni 0,53 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni 0,50 zł,

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –  od l ha powierzchni 3,28 zł,

d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz oznaczone w ewidencji gruntów symbolem dr – od 1m2

powierzchni. 0,07 zł,


2/. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  - od  1m2 powierzchni użytkowej 0,38 zł,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej 11,60 zł,

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł,

d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni użytkowej 2,69zł,

e)  pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 2,81zł,3/. Od wartości budowli -określonej na podstawie art. 4 ust. 1   pkt. 3 i ust. 3 – 7.

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

a) służących do rozprowadzania wody oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków 1,0 %,

b) pozostałych 2,0 %.


§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1/ Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem zajętych na cele mieszkalne lub na prowadzenie  działalności gospodarczej,

2/ Budynki lub ich części, w których prowadzona jest działalność charytatywna w okresie jej wykonywania.

3/ Budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

4/ Nieruchomości lub ich części służące do obsługi linii komunikacyjnych, autobusowych (dworce autobusowe).


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Świtaj

Kolonie dla dzieci z gminy Myszyniec

Utworzono: piątek, 03, czerwiec 2011 08:10

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniach 01.08.- 14.08.2011r. organizowane są kolonie w Pogorzelicy k/ Kołobrzegu dla dzieci w wieku 10-16 lat (roczniki od 1995-2001), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS lub pobiera świadczenia z KRUS.

Kolonie są organizowane przez Stowarzyszenie PROMNI z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


Nabór wniosków - Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów

Utworzono: środa, 01, czerwiec 2011 11:46

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.2

Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów,

w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/4.2/1/2011, przeznaczona jest kwota:

6 500 000 EUR*

K O M U N I K A T

Utworzono: środa, 01, czerwiec 2011 11:30

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie  na podstawie analizy przeprowadzonych badań technicznych sprzętu  do stosowania środków ochrony roślin  w latach  1999 - 2010, informuje,  że dużo opryskiwaczy na terenie powiatu ostrołęckiego nie posiada aktualnych badań lub w ogóle nie zostało poddanych badaniom.


W związku z powyższym:


- opryskiwacze używane do stosowania środków ochrony roślin należy poddać  badaniom  technicznym;

-  opryskiwacze, które nie są używane do stosowania środków ochrony roślin należy zgłosić do WIORiN Oddziału w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15 pok. 66 B

(tel. 29/ 7645661),  w celu zniesienia ich z ewidencji.
Nabór wniosków - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Utworzono: środa, 01, czerwiec 2011 00:00

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I

Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.4

Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

(dotyczy wsparcia wyłącznie funduszy pożyczkowych)

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.4/1/2011, przeznaczona jest kwota:

5 000 000 EUR*

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Utworzono: poniedziałek, 30, maj 2011 11:09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowena wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.


Wybory Ławników Sądowych na lata 2012-2015

Utworzono: środa, 25, maj 2011 13:33

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. nr 98 poz. 1070 z późn. zm./ informuję, że do dnia 30 czerwca 2011r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH  na lata 2012-2015.

Rada Miejska w Myszyńcu dokona wyboru ławników na nową kadencję, do następujących sądów:

 • Sąd Rejonowy w Ostrołęce ogółem -  3 osoby, w tym Wydział Rodzinny i Nieletnich -1 osoba
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych -2 osoby

ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA 29-05-2011

Utworzono: środa, 18, maj 2011 12:11

ZARZĄD KOŁA NR 40 W MYSZYŃCU
ZAWIADAMIA ŻE W DNIU 29-05-2011 ROKU,
O GODZINIE 800 NAD ZBIORNIKIEM „ZAWODZIE"
ODBEDĄ SIĘ ZAWODY WĘDKARSKIE
Z OKAZJI
DNIA DZIECKA

Zarząd Koła zaprasza do wzięcia udziału w zawodach.
Zawodnikom biorącym udziału
w zawodach życzymy jak najlepszych wyników oraz miłego wypoczynku nad wodą.

Prosimy o przybycie najmłodszych zawodników wraz z opiekunem.

Targowisko w Myszyńcu

Utworzono: wtorek, 17, maj 2011 06:28

Targowisko w Myszyńcu położone jest przy ulicy Reymonta, czynne jest:

 1. Od godziny 5.00 do 13.00;
 2. W dni targowe w każdy czwartek tygodnia, a w przypadku święta w dzień poprzedzający
 3. W dni jarmarków odbywających się zwyczajowo w najbliższą środę, po następujących świętach:

a) Po Święcie Trzech Króli

b)      Po Święcie Matki Boskiej Otwornej – nie odbywa się w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne i następującym po nich praktycznie po Niedzieli Przewodniej

c)  Po Święcie Trójcy praktycznie po Święcie Bożego Ciała

d)      Po Święcie Matki Boskiej Zielnej

e)      Po Świętym Michale

f)       Po Świętym Marcinie

Targowisko prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu.

Nadzór nad targowiskiem sprawuje Zarząd Gminy w Myszyńcu.

Kierownikiem targowiska jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Utworzono: poniedziałek, 16, maj 2011 13:56

 

Przedsiębiorco!

skorzystaj z dotacji unijnych, złóż wniosek o dofinansowanie!Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW


Dla kogo: dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 osób) i działających bądź zamierzających otworzyć działalność na obszarze wiejskim (miejscowość do 5 tys. lub do 20 tys. mieszkańców)

 

Na jaki cel:

 • budowa, rozbudowa, remont budynków

 • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania

 • zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej, niż 8 osób wraz z kierowcą),

 • raty leasingowe

 • koszty ogólne:

- dokumentacja techniczna (kosztorysy, projekty budowlane, technologiczne, oceny oddziaływania na środowisko, wypisy i wyrysy z katastru, dokumentacja geologiczna, hydrologiczna)

- opłaty za patenty, licencje

- koszty nadzoru inwestorskiego, kierowania robotami budowlanymi

- koszty transportu materiałów, maszyn i urządzeń

- koszty montażu

 

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy

 • 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy
 • 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy

 

Planowany termin przyjmowania wniosków: Lipiec/sierpień 2011 r.

 

UWAGA: pracę nad wnioskiem należy rozpocząć odpowiednio wcześniej!


Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji prosimy o kontakt:

 

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO

tel. (71) 735 12 88, kom. 604 56 86 85

e-mail: biuro@ecdb.pl www.ecdb.pl

al. L. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław

Regulamin Forum

Utworzono: poniedziałek, 28, luty 2011 08:54

Regulamin forum- www.myszyniec.pl


1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Myszyńcu, Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec, zwaną dalej Właścicielem, na rzecz użytkownika Internetu, zwanego dalej Użytkownikiem, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego uczestniczenia w forum serwisu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu znajdującego się na stronie http://www.myszyniec.pl zwanego dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

2. Dostęp do Forum mają wszystkie osoby korzystające z Internetu. Użytkownik, który zalogował się na Forum używa zarezerwowego dla niego loginów. Właściciel może uzależnić korzystanie z Forum od wcześniejszego dokonania rejestracji.

3. Dodawanie treści i tematów nie zgodnych z tematyką forum nie jest zgodne z regulaminem forum, forum przeznaczone w szczególności dla osób i rodzin osób z problemami alkoholowymi. Wszystkie wpisy
z niezgodną tematyką zostaną usunięte przez administratora forum.

4. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych
i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.

6.
Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika Forum wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim..

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 4 i 5 Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8
. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Właściciel może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy zamieszczaniu wpisu.

9. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum nieodpłatnie upoważnia Właściciela do:
a )   zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,
b )   obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
c )   publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów (wypowiedzi) w sieci Internet,
d )   włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań.

10. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Właściciela, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji.

11. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.

12.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie regulaminu.
Ochrona danych osobowych: Urząd Miejski w Myszyńcu.(Myszyniec, Pl. Wolności 60) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Udostępnianie danych jest dobrowolne.


Zbiornik w Wykrocie

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Najciekawszym łowiskiem dorzecza Rozogi jest, powstały na jej biegu, zbiornik zaporowy „Wykrot”, znajdujący się w rejonie miejscowości o tej samej nazwie. Cały obwód rybacki Rozogi ze zbiornikiem „Wykrot” dzierżawiony jest przez Mazowiecki Okręg PZW i udostępniony jest do wędkowania na podstawie opłaconej składki okręgowej Mazowieckiego Okręgu PZW.

Podstawową funkcją zbiornika „Wykrot” jest retencja wody dla celów nawodnień rolniczych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykorzystania do celów rekreacji – wędkarstwa.

Zbiornik „Wykrot” składa się ze zbiornika głównego i wstępnego. Charakteryzują go następujące dane morfometryczne:

 • powierzchnia zbiornika głównego – 42,20 ha,
 • powierzchnia zbiornika wstępnego – 7,70 ha,
 • głębokość średnia – 1,50 m,
 • głębokość minimalna – 1,30 m,
 • głębokość maksymalna – 2,80 m,
 • pojemność wody całkowita – 770 tys. m3,

Rybacki typ zbiornika linowo-szczupakowy. Kształt zbiornika głównego zbliżony jest do prostokąta. W północnej części znajdują się owalne podwodne wyspy. Dno jest piaszczyste, miejscami muliste. Woda w obydwu zbiornikach jest średnio przejrzysta. Kształt akwenu wstępnego jest nieregularny, oddzielony od zbiornika głównego zaporą i mostkiem umożliwiającym przejazd.

Wokół zbiornika głównego przebiegają drogi lokalne umożliwiające dogodny dojazd do obydwu zbiorników.

Ichtiofauna zbiorników jest dość bogata i składa się z takich gatunków jak: lin, karaś, płoć, krąp, wzdręga, szczupak, okoń, sum, karp, jaź i węgorz.

Już dziś na zbiorniku „Wykrot” łowi się z powodzeniem płocie, liny, karasie, okonie i szczupaki. Należy oczekiwać, że dzięki systematycznemu zarybieniu w najbliższych latach zbiornik „Wykrot” stanie się atrakcyjnym łowiskiem wędkarskim.

Rok 2010 w statystykach straży pożarnej

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Na podstawie otrzymanego sprawozdania z analizy działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w 2010 r. na terenie gminy Myszyniec miały miejsce:

 • 22 pożary – najwięcej pożarów wystąpiło w budynkach mieszkalnych – 8, po 3 pożary miały miejsce w obiektach produkcyjnych, środkach transportu oraz w lasach, najmniej pożarów było w obiektach użyteczności publicznej, w rolnictwie oraz w innych obiektach (trawy, śmietniki);
 • 117 miejscowe zagrożenia - 3 ofiary śmiertelne i jedna osoba ranna;
 • 9 fałszywych alarmów.

Przyczyną powstania pożarów była:

 • nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki – 7;
 • wady urządzeń instalacji elektrycznych bez urządzeń ogrzewczych – 4;
 • podpalenia – 2;
 • inne – 9.

Przyczynami powstania miejscowych zagrożeń na terenie gminy Myszyniec były:

 • gwałtowne opady atmosferyczne – 41,
 • huragany, silne wiatry, tornada – 22,
 • nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie -19,
 • niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 12,
 • inne przyczyny – 23.

W roku 2010 r. na terenie gminy Myszyniec zdarzenia wymagające interwencji Jednostek Straży Pożarnej powstawały średnio co:

 • 16 dni 14 godz. 10 min. - pożary;
 • 3 dni 2 godz. 47 min. - miejscowe zagrożenia;
 • 40 dni 13 godz. 20 min. - fałszywe alarmy.

Witamy na stronie Gminy Myszyniec

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Serdecznie witamy na nowym serwisie internetowym Gminy Myszyniec. Przepraszamy za niedogodności wynikające z wdrażania nowego systemu. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań co do jakości i aktualności informacji zamieszczanych w serwisie, aby jak najlepiej sprostać Państwa oczekiwaniom.

Z poważaniem

Redakcja serwisu www.myszyniec.pl

Aktualizacja kodów PKD w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Informujemy, że do końca 2009 roku należało dokonać aktualizacji kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Od stycznia 2010 roku straciły aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy figurujący w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Myszyńca, którzy dokonali wpis do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie zobowiązani są zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy, którzy mają wydane zaświadczenie wg. klasyfikacji kodów PKD 2004 proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pok. nr 12, w celu aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu powoduje trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych czy też może uniemożliwić złożenie oferty w przetargu, itp.

Wszelkie zmiany w ewidencji są wolne od opłat.

Wniosek EDG-1 dostępny jest również na stronie BIP Myszyniec w zakładce „Załatwianie spraw”.

Projekt „Jesień na Kurpiach”

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. bp Edwarda Samsela, które wchodzi w skład LGD „Kurpsie Razem” podpisało umowę w dniu 12.05.2011r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413.- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Jesień na Kurpiach”. Realizacja projektu trwa 10 tygodni.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 889-563-255 do dnia 12.06.2011r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

TPZK im. bp Edwarda Samsela


Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

 

INFORMACJA dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, iż od dnia 01 lipca 2011 r. obowiązywać będzie nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, regulująca funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej już nie przez organ gminy lecz przez Ministra Gospodarki za pośrednictwem Urzędu Miasta.

W celu przekazania bazy danych podmiotów zarejestrowanych  w naszej ewidencji działalności gospodarczej należy bazę zaktualizować, tzn. osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wpisane do ewidencji działalności gminy Myszyniec powinny mieć aktualne dane we wpisach (np. kody PKD, adresy, dane osobowe).

Spisz się przez internet - masz czas do 16 czerwca

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
01 IV – 30 VI 2011


Samospis internetowy– spisz się sam!

Szybko, łatwo, bezpiecznie


W terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. uruchomiony zostanie samospis internetowy.

Samospis internetowy to jedna z metod zbierania danych podczas tegorocznego spisu powszechnego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki – uzupełnić je.

Gminny punkt obługi rolników ARiMR w Myszyńcu

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011r. ARiMR dla ułatwienia rolnikom terminowego składania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt podlegających znakowaniu, uruchomiła (w formie pilotażu) gminny punkt obsługi rolników w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, obsługiwany przez pracownika Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce. Punkt zorganizowany w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, czynny jest w każdy czwartek w godz. od 8.30 do 11.30, I piętro, pokój nr 20. W punkcie obsługi możliwe jest:

Harmonogram przyjmowania wniosków o płatnosci za 2011 rok.

Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 00:00
H A R M O N O G R A M
Przyjmowania WNIOSKÓW o płatności na 2011 rok.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych, ONW i rolnośrodowiskowych na 2011 rok przyjmowane są w Biurze Powiatowym ARiMR w Ostrołęce ul. Korczaka 4:

 • od 15 marca do 22 kwietnia w godz. 7.30 - 15.30
 • od 26 kwietnia do 16 maja w godz. 7.30- 20.00
 • w sobotę 7 i 14 maja w godz. 7.30 - 15.30
UWAGA !!!
Przed złożeniem wniosku należy dla swoich potrzeb wykonać kserokopię składanych dokumentów. Jednocześnie informujemy że Biuro Powiatowe ARiMR nie wykonuje kserokopii na żądanie rolnika i nie wydaje kserokopii dokumentów już złożonych.


Aktualności

 1. Wszystko
 2. Kultura i sport
 3. Samorząd
 4. Komunikaty


Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu

Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu

Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu, to wyjątkowy dzień dla każdego przedszkolaka. Maluchy przygotowują się do niego  starannie. Wykonują bardzo ciekawe prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Z cierpliwością uczą się wierszy i piosenek, które będą mogły zaprezentować tak wyjątkowej osobie. 6 grudnia w Samorządowym...

Więcej ...

Ferie Zimowe w RCKK

Ferie Zimowe w RCKK

Ferie zimowe 15-19.01.2018r Poniedziałek 15.01 Wtorek 16.01 Środa    17.01 Czwartek 18.01 Piątek   19.01 09.00-10.00 Spotkanie organizacyjne. Zapoznanie z planem ferii 10.00-11.30 Zabawy integracyjne 11.30-12.30 Przerwa obiadowa 12.30-13.30 Zabawy animacyjno ruchowe 13.30-14.30 Podsumowanie dnia 09.00-9.30 Poranek filmowy 9.30-11.30   Igloo z kartonów, wykonywanie instrumentów muzycznych 11.30-12.30 Przerwa obiadowa 12.30-13.30 Turniej tenisa stołowego 13.30-14.30 Podsumowanie dnia 09.00-9.30 Zbiórka 9.30-14.00 Wyjazd  do Czarni na basen, gospodarstwo agroturystyczne pieczenie fafernuchów 09.00-9.30 Poranek filmowy 10.00-11.30...

Więcej ...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z funkcjonowania JPK (jednolity plik kontrolny)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z funkcjonowania JPK (jednolity plik kontrolny)

Urząd Miejski w Myszyńcu wspólnie z Urzędem Skarbowym w Ostrołęce zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Myszyniec na bezpłatne szkolenie z funkcjonowania JPK (jednolity plik kontrolny), które odbędzie się dnia 18 stycznia 2018r. w godzinach 11.00 – 14.00 na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Osoby zainteresowane prosimy o...

Więcej ...

kolejne dyżury pracowników Inspektoratu ZUS z Ostrołęki

 kolejne dyżury pracowników Inspektoratu ZUS z Ostrołęki

W ramach dalszej współpracy Gminy Myszyniec z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku będą zorganizowane kolejne dyżury pracowników Inspektoratu ZUS z Ostrołęki w dniach 11 stycznia i 25 stycznia 2018r. Będą mogli Państwo skorzystać z darmowego doradztwa i pomocy pracowników ZUS w godz. 9.00 – 13.00 pok....

Więcej ...

OSTRZEŻENIE Nr 79

 OSTRZEŻENIE Nr 79

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie OSTRZEŻENIE Nr 79 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1Obszar: województwo mazowieckieWażność: od godz. 02:00 dnia 30.12.2017 do godz. 09:00 dnia 30.12.2017Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do...

Więcej ...

UROCZYSTOŚĆ WIGILIJNA w PSP w Wolkowych

UROCZYSTOŚĆ WIGILIJNA w PSP w Wolkowych

21 grudnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych odbyła się uroczystość wigilijna pod kierunkiem pani Elżbiety Abramczyk i pani Elżbiety Rolki oraz we współpracy z panią Joanną Pliszką, czuwającą nad przedszkolnymi aniołkami i pastuszkami. Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz Andrzej Surdykowski, który wygłosił...

Więcej ...

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

3 grudnia 2017 r. o godz 16:00 w Studiu Polskiego Radia odbył się koncerty Muzycznej Sceny Tradycji.Jednym z gości była jedna z wybitniejszych kurpiowskich śpiewaczek Pani Zofia Warych z Myszyńca. :) Zapraszamy do króciutkiej relacji i dla tych, którzy nie mogli tam być zapraszamy na retransmisję...

Więcej ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - p…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską

Ogłoszenie Nr: 2/2017/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Więcej ...

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!". Spektakl rozpocznie się o godzinie 19.00.  "Zdarzają się spotkania, które okazują się cudem – niosą nadzieję, nowe szanse, poczucie sensu. Bywa, że dwoje nieszczęśliwych ludzi – osamotnionych, uwięzionych w społecznych schematach, nawiązuje relację, która pozwala odzyskać...

Więcej ...

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

15 grudnia 2016 r. odbyła się XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI w kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV. Do konkursu przystąpiło ogółem 40 uczniów z klas IV (drużyna 4 uczestników) ze szkół podstawowych: PSP Białobiel, PSP Dąbrówka, PSP Jazgarka,...

Więcej ...

Mikołajki z RCKK

Mikołajki z RCKK

RCKK zaprasza na przedstawienie teatralne "Mikołaj"  6 grudnia 2016 r. godz. 9.30

Więcej ...

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowoś…

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)”

W dniu 16 maja 2017r. dokonano odbioru robót przebudowy drogi gminnej w Krysiakach. Wykonawcą robót była firma Ostrada z Ostrołęki. Wartość wykonanych robót: 1 474 796,36 zł. Wykonano jezdnie asfaltową, zjazdy asfaltowe, nowe pobocza i rowy odwadniające, przepusty oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.  Inwestycja została zrealizowana ze...

Więcej ...

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu

Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu

Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu, to wyjątkowy dzień dla każdego przedszkolaka. Maluchy przygotowują się do niego  starannie. Wykonują bardzo ciekawe prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Z cierpliwością uczą się wierszy i piosenek, które będą mogły zaprezentować tak wyjątkowej osobie. 6 grudnia w Samorządowym...

Więcej ...

Ferie Zimowe w RCKK

Ferie Zimowe w RCKK

Ferie zimowe 15-19.01.2018r Poniedziałek 15.01 Wtorek 16.01 Środa    17.01 Czwartek 18.01 Piątek   19.01 09.00-10.00 Spotkanie organizacyjne. Zapoznanie z planem ferii 10.00-11.30 Zabawy integracyjne 11.30-12.30 Przerwa obiadowa 12.30-13.30 Zabawy animacyjno ruchowe 13.30-14.30 Podsumowanie dnia 09.00-9.30 Poranek filmowy 9.30-11.30   Igloo z kartonów, wykonywanie instrumentów muzycznych 11.30-12.30 Przerwa obiadowa 12.30-13.30 Turniej tenisa stołowego 13.30-14.30 Podsumowanie dnia 09.00-9.30 Zbiórka 9.30-14.00 Wyjazd  do Czarni na basen, gospodarstwo agroturystyczne pieczenie fafernuchów 09.00-9.30 Poranek filmowy 10.00-11.30...

Więcej ...

Szukaj

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   Start
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information