OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa
Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

(wyciąg)


Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 18 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski
oraz miast na prawach powiatu:
Ostrołęka, Siedlce.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12.


Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 46 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, wyszkowski
oraz miasta na prawach powiatu:
Ostrołęka.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 47 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
garwoliński, miński, węgrowski.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.


Okręg wyborczy nr 48 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
łosicki, siedlecki, sokołowski
oraz miasta na prawach powiatu:
Siedlce.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.


Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38.


Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Sylwester Marciniak