III Koncert Uwielbienia na Kurpiach w Boże Ciało 31 maja w Myszyńcu!

W Uroczystość Bożego Ciała, dziękując Bogu za dar Jezusa Eucharystycznego w całej Polsce 23 maja 2018 odbędą się w ciągu dnia procesję eucharystyczne, a wieczorem koncerty, w których tysiące ludzi na placach miast i będą uwielbiać Boga. Pamiętajmy, że Uwielbienie to nie tylko koncert, ale przede wszystkim niepowtarzalna i pełna wiary modlitwa.

Także w Myszyńcu odbędzie się Koncert Uwielbienia w Boże Ciało organizowany przez parafię Trójcy Przenajświętszej. Cały koncert będzie odbywał się w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu. Koncert i modlitwę uwielbienia poprowadzą osoby z Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji i zespół „Jezus Drogą” z Białegostoku. Serdecznie wszystkich zapraszamy! Rozpoczęcie o godz. 20.00. Wstęp wolny!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Myszyniec,

W tym roku w sierpniu minie 25 lat jak Myszyniec odzyskał prawa miejskie. Z tej okazji wspólnie z Radą Miejską podjęliśmy decyzję o przygotowaniu projektu herbu i flagi oraz pozostałych insygniów samorządowych, zgodnych z zasadami heraldyki. W tym celu została podpisana umowa na przygotowanie projektu herbu i flagi Myszyńca z Panem Robertem Fidurą, specjalistą w tej dziedzinie, który w swoim dorobku ma zaprojektowanych kilkadziesiąt herbów i flag gmin i miast.

Dotarliśmy do informacji, które wskazują, że herb którym się obecnie posługujemy (zielona jodła z brązowym pniem na niebieskim tle z brązową bordiurą – Rys.1) został zaprojektowany w 1847 roku tj. w okresie zaboru rosyjskiego. Obowiązujące przepisy heraldyczne w Polsce nie dopuszczają aby taki herb mógł być uznany za herb Myszyńca. Dlatego zostały zaprojektowane 2 herby z krótkim uzasadnieniem-opisem Pana Roberta Fidury.

Rysunek 1: Obowiązujący herb gminy Myszyniec

Chciałbym abyście Państwo wypowiedzieli się, który projekt herbu najlepiej oddaje historie i tradycję naszego miasta. Bardzo proszę mieszkańców o opinie i uzasadnienie swojego wyboru. Ostatecznie wybrany projekt herbu przez Radę Miejską będzie opiniowany przez Komisję Heraldyczną powołaną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Burmistrz Myszyńca

/-/Bogdan Glinka

 

Z okazji Strażackiego Święta – dnia Św. Floriana

życzę, aby wspomnienie patrona było dla wszystkich Strażaków

źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej,

niezależnie od tego czy pełniona jest ona ochotniczo czy zawodowo.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,

a także zdrowia, pomyślności oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi

będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wyrażam szczere podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie

w bezinteresowne niesienie pomocy bliźnim,

w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”.

 

Burmistrz Myszyńca

  /-/ Bogdan Glinka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie  na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

 

W 2018 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą dwa  turnusy :

1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24.06 -14.07.2018

2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników  w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28.06-18.07.2018

 

Turnusy trwają 21 dni –  Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu   dziecka na turnus rehabilitacyjny.

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do  10 maja br.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29 772 25 12  lub w siedzibie PT KRUS  w Myszyńcu, ul. Nadrzeczna 2,  07-430 Myszyniec, pokój nr 11.