Myszyniec, dnia 15 października 2020r.

IN.GP.6322.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Myszyniec w dniu 4 października 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci huraganu, Burmistrz Myszyńca informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Miejskim w  Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 2, parter budynku.

Szacowanie strat przez Komisję odbędzie się w ustalonym terminie.

Wnioski do pobrania w tut. urzędzie lub na stronie internetowej urzędu myszyniec.pl w zakładce „formularze do pobrania”.

Zaznacza się, że niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Termin składania wniosków do 23 października 2020 r.

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

 

/-/ Elżbieta Abramczyk

Pobierz: