Placówka Wsparcia Dziennego TPD z Myszyńca świetlica „Kolorowe kredki”  prowadzona przez Odział Powiatowy TPD w Ostrołęce realizuje zadania w zakresie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, organizowania czasu wolnego, tworzenia rodzinnej atmosfery, podnoszenia kultury osobistej i troski o zdrowie, zapobiegania patologiom w rodzinie i pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych.

Mieści  się w gminnym budynku Centrum Usług Społecznych i czynna jestw godzinach 11-17 od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby pracujemy również w soboty.

Celem działania placówki jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność.

Prowadzona jest działalność pedagogiczna i profilaktyczna. Opieką objętych jest 30 dzieci, których skomplikowana sytuacja rodzinna oraz obowiązki zawodowe rodziców, powodują, że dzieci potrzebują wsparcia. Placówka oddziałuje kompleksowo na wychowanków w ich naturalnym środowisku zapewniając pomoc dydaktyczną, opiekuńczą, socjalną i terapeutyczną prowadzoną przez dwóch opiekunów. Dodatkowym wsparciem jest praca specjalistów m.in. psycholog, profilaktyk. W tym roku planujemy również zajęcia z dietetykiem.

Działania placówki  polegają na: wdrażaniu wychowanków do przestrzegania norm i zasad akceptowanych społecznie, wyrównywaniu szans rozwojowychi edukacyjnych dzieci, zmniejszaniu zaległości szkolnych, zmniejszaniu liczby dzieci niedożywionych, poprawianiu aktywności życiowej dzieci i młodzieży, dostępności do poradnictwa i informacji nt. problematyki, z którą spotykają się dzieci i młodzież.

Cele statutowe realizowane są poprzez: pomoc w odrabianiu lekcji – praca indywidualna, pomoc w kryzysach rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, dożywianie, paczki żywnościowe, List do Świętego Mikołaja i otrzymanie wymarzonego prezentu napisanego w liście, cykliczne zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne, z psychologiem, zajęcia sportowe i kulturalne, coroczną organizację wypoczynku letniego i zimowego, finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto i Gminę Myszyniec oraz Oddział Powiatowy TPD w Ostrołęce, rodzinne formy spędzania czasu wolnego – rekreacja, ogniska, dni tematyczne, imprezy okolicznościowe, rozwijanie zainteresowań , uzdolnień dzieci poprzez organizację zajęć teatralnych, sportowych, plastycznych, technicznych, komputerowych, realizacje zajęć projektowych finansowanych przez Fundację PEPCO i TESCO, zabawy na powietrzu, ogniska, dyskoteki, wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe itp.

Zawsze staramy się zachęcać wychowanków do brania udziału w konkursach, aby próbowali swoich sił, wierząc w nich. Dzięki temu dzieci brały udział w konkursie na tworzenie gier planszowych, najzabawniejszy komiks, konkurs ekologiczny oraz na robienie kartki bożonarodzeniowej, organizowane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu.

W trakcie całego roku w Naszej placówce odbywają się zajęcia z psychologiem, pedagogiem, profilaktykiem  i innymi zaproszonymi gośćmi, którzy prowadzą wspaniałe zajęcia dla naszych wychowanków.

W roku szkolnym 2020-2021 z powodu pandemii część zajęć z dziećmi realizowana była za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Poprzez codzienne kontakty z dziećmi na założonych grupach dzieci otrzymywały pomoc w odrabianiu prac domowych. Jesteśmy dla nich. Dlatego też z przyjemnością łączyliśmy się z nimi online poprzez wideo rozmowy.
Ze względu na ograniczone możliwości łączenia się z większą grupą, część uczestników wymieniała się w trakcie pracy. Przekazywaliśmy w ten sposób dzieciom wiadomości, w razie potrzeby tłumaczyliśmy i rozmawialiśmy o tym jak sobie radzą. Wspieraliśmy ich psychicznie. Cieszyliśmy się, że możemy ich usłyszeć i zobaczyć. W ten niełatwy sposób prowadzone były zajęcia, oczywiście po skończonych szkolnych lekcjach dzieci. Wiemy, że wymagało to też dużo wysiłku od nich, chęci i zaangażowania. Z niektórymi dziećmi kontakt był utrudniony, ze względu na brak czasu rodziców  czy brak dostępu do komputera. Podczas zajęć utrwalaliśmy z dziećmi zdobytą wiedzę z matematyki, języka polskiego czy języka angielskiego. Codziennie wysyłane były filmiki, karty pracy czy zadania do wykonania online o różnej tematyce. Raz w tygodniu prowadziliśmy zajęcia dotyczące emocji, jakie mogą przeżywać, np. smutek, radość, lęk. Wypożyczyliśmy dla dwóch rodzin zakupione przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce nowe laptopy do nauki zdalnej.

Obecnie świetlica „Kolorowe kredki” powróciła do pracy stacjonarnej i realizuje swoje cele w siedzibie placówki.

Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

"Kolorowe Kredki"

IMG_20210122_133341 - Kopia
IMG_20210122_133459 - Kopia
IMG_20210122_134121 - Kopia
IMG_20201209_153800 - Kopia
IMG_20201209_153942 - Kopia
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5