Do głównych celów Festynu należało kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, zaciśnięcie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym, nawiązanie szerszego porozumienia wewnątrzrodzinnego, sąsiedzkiego oraz lokalnego poprzez gry i zabawy. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji. Został przeprowadzony III turniej sołectw o przechodni puchar Burmistrza Myszyńca, który zdobyło sołectwo Niedźwiedź, pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

Podczas festynu można było uzyskać wsparcie grup AA, ALAnon, Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga” w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Grupa Ratownicza Nadzieja  prowadziła pokaz z udzielania pierwszej pomocy, można było korzystać
z porad ratowników w tym zakresie.

Stronę kulinarną imprezy zapewniali Rycerze Kolumba, Świetlica Iskierka, Świetlica TPD oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Zbiórka ze sprzedaży kiełbasek, ciast, kawy i napojów przeznaczona zostanie na zakup m.in. wózka inwalidzkiego dla mieszkańca naszej gminy oraz na dofinansowanie pobytu dzieci na wypoczynku letnim.

Uczestnicy Festynu mieli też okazję uczestniczyć w koncercie zespołu 100%, którego wokalistą jest Piotr Nagiel.

Głównym organizatorem Festynu była Burmistrz Myszyńca oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu.

 Za pomoc w przygotowaniu VI festynu Rodzinnego pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” dziękujemy:

 1. Regionalnemu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego
 2. Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrołęce
 3. Miejskiej Komendzie Policji w Ostrołęce
 4. Komisariatowi Policji w Myszyńcu
 5. Parafii Rzymskokatolickiej w Myszyńcu
 6. Grupie Ratowniczej Nadzieja
 7. Rycerzom Kolumba Rada Nr 14566 im. św. Marcina
 8. Stowarzyszeniu Abstynentów „Nowa Droga”
 9. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Placówka Wsparcia Dziennego TPD świetlica "Kolorowe kredki"
 10. Stowarzyszeniu „Myszynianki” wraz z dziećmi ze świetlicy „Iskierka” oraz Siostrom Służkom Najświętszej Marii Panny w Myszyńcu
 11. Nauczycielom i uczniom Publicznego Przedszkola w Myszyńcu, Publicznych Szkół Podstawowych z Myszyńca, Wykrotu, Wydmus, Krysiak, Zalesia, Olszyn, Wolkowych
 12. Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu
 13. Sołectwom: Drężek, Krysiaki, Niedźwiedź, Pełty, Wolkowe I
 14. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu oraz Wydmusach
 15. Spółdzielni Socjalnej „Myszynianka”