Logo Kurpsie Razem

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” prowadzi rekrutację na szkolenia z zakresu pisania wniosków dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w zakresie organizacji warsztatów kulinarnych oraz podjęcia działalności gospodarczej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o szkoleniach: http://www.kurpsierazem.eu

Terminy i miejsca szkoleń:
 
28.10. 2021 r. - Gminny Ośrodek Kultury, ul. W. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki
  • godz. 09:00 - szkolenie dla mieszkańców (podejmowanie działalności gospodarczej)
  • godz. 11:30 - szkolenie dla organizacji pozarządowych ("Kurpiowskie kulinaria")
 
29.10.2021 r. - Lokalny Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 5, 06-323 Jednorożec
  • godz. 09:00 - szkolenie dla organizacji pozarządowych ("Kurpiowskie kulinaria")
  • godz. 11:30 - szkolenie dla mieszkańców (podejmowanie działalności gospodarczej)
03.11.2021 r. - Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis
  • godz. 09:00 - szkolenie dla mieszkańców (podejmowanie działalności gospodarczej)
  • godz. 11:30 - szkolenie dla organizacji pozarządowych ("Kurpiowskie kulinaria")
04.11.2021 r. - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. H. Sienkiewicza 46, 07-437 Łyse
  • godz. 09:00 - szkolenie dla organizacji pozarządowych ("Kurpiowskie kulinaria")
  • godz. 11:30 - szkolenie dla mieszkańców (podejmowanie działalności gospodarczej)
05.11.2021 r. - Sala Konferencyjna na I piętrze Dworca PKS, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
  • godz. 09:00 - szkolenie dla mieszkańców (podejmowanie działalności gospodarczej)
  • godz. 11:30 - szkolenie dla organizacji pozarządowych ("Kurpiowskie kulinaria")