Wręczenie dofinansowania dla Gminy Myszyniec

Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 997 000 zł z programu rządowego Polski Ład na „Realizację infrastruktury drogowej” – zadanie II.

 Promesy zostały wręczone 25 października w Ostrowi Mazowieckiej przez Pana ministra Henryka Kowalczyka z udziałem Pana ministra Marka Zagórskiego i Pana senatora Roberta Mamątowa.

Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk podziękowała w imieniu swoim i mieszkańców gminy.