Latarnia

W dniu 24 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z budową oświetlenia ulicznego – deptak przy ulicy Padlewskiego.  Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 3 oprawy oświetleniowe. Wartość robót: 22 403,66 zł. Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas, siedziba firmy: Łaś 45  06-225 Rzewnie. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem chodnika w tym rejonie.