Druki opłaty targowej

Burmistrz Myszyńca informuje, że od 1 stycznia 2022 roku od handlujących na terenie targowiska gminnego w Myszyńcu oraz w innych miejscach sprzedaży niż targowisko gminne w Myszyńcu będzie ponownie pobierana opłata targowa zgodnie z treścią Uchwały Nr XVIII/204/20 Rady Miejskiej w  Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.