306926877_513383830786681_4043956485235962862_n
Podpisanie umowy o dofinansowanie zdania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec”
306930058_513380357453695_5317398036187880724_n
Podpisanie umowy o dofinansowanie zdania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec”
Previous Next Play Pause
1 2

W dniu 13 września 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskana pomoc dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej, w wyniku której zostaną zmodernizowane dwa istniejące ujęcia wody oraz zostanie zbudowane nowe trzecie ujęcie, dzięki czemu wzrośnie wydajność stacji wodociągowej.

Ponadto w ramach realizacji operacji zostanie wybudowanych 14 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Białusny Lasek, Drężek, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie
i Zawodzie.

Całkowite koszty operacji to 4 565 639,30 zł  natomiast przyznana kwota pomocy stanowiąca 100 % kosztów kwalifikowanych to 3 711 901 zł.


logotypy PROW