10 listopada 2022 r. Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk i Skarbnik Gminy Pani Agata Kobus podpisały umowę z Członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego – Panią Elżbietą Lanc i Panią Janiną Ewą Orzełowską, o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 mln złotych
na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa Centrum Usług Medycznych – etap I,
w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.