W dniu 21 listopada 2022r. dokonano odbioru robót. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lokalna 2  07-410 Ostrołęka.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                           

Koszt zadania (roboty budowlane + nadzór inwestorski) – 1 705 905,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 360 886,52 zł.

W wyniku realizacji zadania została wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,00 mb na długości 1774,89 mb i obustronne pobocza szerokości 0,80 m na długości 1774,89 mb.  Z pasa drogowego zostały usunięte karpy i krzaki, zostały oczyszczone i wydłużone 2 przepusty znajdujące się pod drogą z wykonaniem ścianek czołowych i umocnieniem skarp rowu oraz wlotu i wylotu przepustów, nastąpiła regulacja zasuw wodociągowych, demontaż istniejących hydrantów i montaż 2 szt. nowych. Usunięto  kolizje dot. przyłącza wodociągowego oraz zabezpieczono sieć teletechniczną rurą dwudzielną.  Wykonano zostało oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome - przejście dla pieszych.

Realizacja inwestycji uzupełniła brakujący element siatki dróg  w tym rejonie oraz w dużym stopniu poprawiła bezpieczeństwo użytkowników drogi i przyczyni się w przyszłości do wyeliminowania lub obniżenia ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi. Ponadto wybudowana droga gminna nr 250814W  zapewniła połączenie komunikacyjne niezbędne dla podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne.

 

IMG_20221121_090857_1
„Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89”
IMG_20221121_091123_1
„Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89”
1920x810
„Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89”
Previous Next Play Pause
1 2 3