Dnia 06 czerwca 2023 roku podpisana została umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec w 2023 roku” w wysokości do 35 000 zł.

Tablica informacyjna