Podpisanie umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dnia 26 czerwca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego  Pana Tobiasza Bocheńskiego, a Gminą Myszyniec reprezentowaną przez Burmistrz Myszyńca Panią Elżbietę Abramczyk,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agaty Anny Kobus na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek (od drogi powiatowej nr 2508W do drogi gminnej nr 250814W)”. Kwota dofinansowania 2.536.198,45 zł.