Burmistrz Myszyńca zaprasza mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w celu omówienia budowy sieci gazowej i możliwości przyłączeń gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku o godz. 15:00 w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu,  Plac Wolności 58.

 

Osoby wyrażające chęć podłączenia swojego budynku do sieci gazowej, prosimy o przyniesienie na spotkanie wypełnionego „Wniosku o określenie warunków przyłącza”, który dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz w Urzędzie Miejskim.

Oferta wykonania przyłącza skierowana jest do wszystkich mieszkańców Myszyńca, jednakże w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski tych odbiorców, których działka leży bezpośrednio przy planowanej sieci gazowej.

Więcej informacji odnośnie przebiegu planowanej sieci: http://powiatostrolecki.geoportal2.pl/ w zakładce sieci projektowane.

 Burmistrz Myszyńca: Elżbieta Abramczyk

Załączniki: