Z okazji Strażackiego Święta – dnia Św. Floriana

życzę, aby wspomnienie patrona było dla wszystkich Strażaków

źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej,

niezależnie od tego czy pełniona jest ona ochotniczo czy zawodowo.

Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,

a także zdrowia, pomyślności oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi

będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wyrażam szczere podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie

w bezinteresowne niesienie pomocy bliźnim,

w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”.

 

Burmistrz Myszyńca

  /-/ Bogdan Glinka