18 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł Mistrza Matematyki klas VI pod honorowym patronatem Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

W konkursie wzięli udział najlepsi matematycy z klas VI szkół podstawowych gminy Myszyniec: z Publicznej Szkoły w Wykrocie, Publicznej Szkoły Podstawowej w  Wolkowych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu i oczywiście gospodarze, czyli ze Szkoły Podstawowej w Krysiakach.

Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowań matematycznych uczniów, popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów gminy Myszyniec, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy matematycznej. Konkurs jest też jedyną okazją do integracji między uczniami klas szóstych z różnych szkół oraz nauczycielami matematyki.

Konkurs wyłonił najlepszych matematyków, a zostali nimi:

  • I miejsce – Aleksandra Łukasiak ze szkoły w Wolkowych,
  • II miejsce – Emilia Masiak ze szkoły  w Myszyńcu,
  • III miejsce –Jakub Beczak, ze szkoły w Wolkowych.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe,  wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki, których sponsorem był Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu.

Przybyłych gości, jak zwykle z życzliwością, ugościła Dyrektor Szkoły Izabela Kobus oraz Rada Rodziców.

Organizator konkursu:

Beata Kobus – nauczycielka matematyki w PSP w Krysiakach