Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wartość dofinansowania wynosi 280 000,00 zł brutto

W ramach realizacji zadania rolnicy z Gminy Myszyniec, którzy w 2019r. złożyli wnioski w sprawie udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Myszyniec, uzyskają możliwość bezpłatnego przekazania tych odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po wyłonieniu wykonawcy ww. zadania rolnicy zostaną poinformowani o dalszych działaniach.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk