Myszyniec, 19.02.2019 r.

IN.GK.6140.7.2019

 

Schemat postępowania

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy zawiadomić:

  • - w dni robocze (od godz. 8 do godz. 16) Urząd Miejski w Myszyńcu, tel. 29 7721141 w. 26;
  • - w  dni  robocze (po godz. 16)  i w  dni  wolne  od  pracy   Zakład   Gospodarki   Komunalnej i  Mieszkaniowej w Myszyńcu, tel. +48 604102960 lub do dyżurnego policji tel. 29 7601424.

W przypadku wałęsających się bezpańskich zwierząt należy zawiadomić:

  • - Urząd Miejski w Myszyńcu, tel. 29 7721141 w. 26.

Za wałęsające lub bezpańskie zwierzęta (psy i koty) uważa się:

  • - zwierzęta pozostawione dłuższy czas bez opieki - nikt się nimi nie interesuje;
  • - z widocznym zaniedbaniem, wygłodzeniem.

Liczę na Państwa wrażliwość i odpowiedzialność.

 

Burmistrz Myszyńca

                     /-/ Elżbieta Abramczyk