Do góry

Gospodarka przestrzenna

WNIOSEK o zmianę danych punktu adresowego
W N I O S E K o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowani
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w mpzp lub studium
Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z mpzp lub studium
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy_lokalizacji inwestycji celu publicznego
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
 
 
Powered by Phoca Download