Logotypy

W dniu 21 grudnia 2021 r. Gmina Myszyniec zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki zadania pn.

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” na kwotę 581 220,00 zł.

Umowa dotyczy robót zrealizowanych przez firmę Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. z Mławy na mocy umowy nr IN.IOŚ.272.4.2020 z dnia 20 października 2020 roku z aneksem nr 1 z dn. 30.03.2021 r. i aneksem nr 2 z dn. 21.06.2021 r. o wartości netto: 620 477,86  zł plus podatek VAT 23 % w wysokości 142 709,91 zł, co stanowi wartość brutto 763 187,77 zł.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostały:

  •  - sieć wodociągowa w miejscowości Myszyniec – Koryta, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Zdunek
  • - 11 przyłączy wodociągowych w miejscowościach Drężek, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Zdunek i 9 przełączeń istniejących przyłączy do nowo wybudowanej sieci w miejscowości Wolkowe
  • - sieć kanalizacyjna w miejscowości Wolkowe
  • - 8 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolkowe.  
     

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec”
dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, w formie pożyczki,
w kwocie 581 220,00 zł