PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza gruntów wiejskich i budynków komunalnych.

3.   Sprawy różne.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji:

 /-/  Robert Rydel