droga

Burmistrz Myszyńca informuje, iż Gmina Myszyniec znalazła się  na liście podstawowej zadań rekomendowanych przez Wojewodę Mazowieckiego i zatwierdzonej przez Premiera RP do dofinansowania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 1 267 670,07 zł, zaś dofinansowanie z RFRD wynosi 887 369,04 zł, tj. 70% kosztów całkowitych.

Pas drogowy zostanie odkrzaczony i wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa szerokości 5,5 m na długości 1 226 m, obustronne pobocza oraz oznakowanie poziome i pionowe.

W najbliższych dniach zostanie wszczęte postępowanie przetargowe.

Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.