Myszyniec, dn. 24.05.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01 czerwca 2021 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Wybór przewodniczącego Komisji.
  2. Ocena stanu technicznego ulic miejskich, chodników i dróg gminnych po okresie zimowym. Ocena oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim – posiedzenie wyjazdowe.
  3. Sprawy różne.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                        /-/  Sławomir Archacki