Myszyniec, dn. 02.12.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY   KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

Z A W I A D O M I E N I E
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Analiza projektu budżetu na  2022 rok.

2.   Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/  Marek Trzciński