Myszyniec, dn. 26.09.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XLI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
  5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
  6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029,

6.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2023 rok.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 /-/  Sławomir Archacki