Mieszkańcy gminy Myszyniec,

       W związku z ubieganiem się przez Gminę Myszyniec o dotację na "usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Myszyniec" informuję, że mieszkańcy posiadający  wyroby zawierające azbest mogą składać wnioski w  Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

pok. nr 1.

Wnioski należy złożyć do dnia 16 maja 2019 r.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania, które mają zdemontowane wyroby azbestowe.

 

Pobierz: