Burmistrz Myszyńca informuje o wydłużeniu terminu składania Wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane do odwołania.                          

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej gminy