Z przyjemnością informujemy, że  Gmina Myszyniec uzyskała dofinansowanie  w ramach Konkursu Grantowego
- Zdalna Szkoła  na realizację projektu „Zdalne szkoły Gminy Myszyniec” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
.

            W ramach dofinansowania zakupione zostaną laptopy wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu, na łączną kwotę do 70 000,00 zł. Komputery w najbliższym czasie zostaną przekazane szkołom, które użyczą je uczniom nie posiadającym sprzętu do nauki zdalnej.

Po zakończeniu okresu nauki zdalnej sprzęt pozostanie do dyspozycji Publicznych Szkół Podstawowych  z terenu Gminy Myszyniec.

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                         Burmistrz Myszyńca

                                                                                                                                                                     /-/ Elżbieta Abramczyk