SDS w Białusnym Lasku

Środowiskowy Dom Samopomocy

Białusny Lasek 19
07- 430 Myszyniec

Telefon/ fax: 29 77 21 080

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Typ: A i B, Liczba miejsc: 25

Placówka funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w
godzinach  7.30 – 16.00


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada
lecz przez to, kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku został powołany Uchwałą Nr XX/140/97 Rady Gminy w Myszyńcu z dnia 27 marca 1997 roku.

Jest placówką dziennego pobytu i przeznaczony dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi:

w tym;

 1. Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 2. Typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Osoby zainteresowane przyjęciem do ŚDS zgłaszają się bezpośrednio do placówki, gdzie zostają poinformowani o warunkach przyjęcia. Uczestnik i jego opiekun mają możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania ośrodka, zwiedzenia pomieszczeń. Kierownik lub pracownik  przedstawia ofertę Domu – rodzaje prowadzonych terapii, treningów, usług a także prawa i obowiązki uczestników.

Celem Domu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dziennego pobytu w placówce, polegającego głównie na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Ważnym elementem pracy  Domu jest integracja osób ze społecznością lokalną poprzez ich aktywizację. Jako placówka włączamy się do aktywnego udziału i współorganizacji imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie naszej gminy m.in. Miodobranie Kurpiowskie, festyny, kiermasze. Organizujemy wycieczki, wyjazdy do kina, spotkania z rodzicami, opiekunami i władzami gminy. Pomagamy uczestnikom w dotarciu do lekarzy, poradni specjalistycznych. Wyjazdy te niejednokrotnie łączymy ze zwiedzaniem lub korzystaniem z atrakcji danego miasta.

Jedną z atrakcji dla naszych uczestników są rowery, które wykorzystujemy w okresie wiosenno – letnio – jesiennym. Korzystamy również z bogactwa otaczających nas lasów. I tak wyjeżdżamy na zbiór jagód, grzybów czy innych darów lasu np.  szyszki czy mech do terapii zajęciowej. Oprócz tego posiadamy działkę wokół budynku, która jest dla nas podłożem do prowadzenia zajęć, jak też spędzania czasu wolnego, mały warzywnik. Mamy też  miejsce do wspólnego grillowania czy pieczenia kiełbasek na ognisku.

W ciągu roku wielokrotnie wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego na różnego rodzaju zawody, spartakiady, turnieje i imprezy integracyjne.

Środowiskowy Dom Samopomocy zaadaptowany jest z części budynku Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku. Teren od strony frontowej budynku zagospodarowany jest zielenią niską i wysoką, komunikacja wewnętrzna jest utwardzona kostką betonową. Usytuowanie ŚDS zapewnia spokój i bezpieczeństwo jego uczestnikom. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia Domu są funkcjonalne i pozwalają na swobodne poruszanie się w nich osobom niepełnosprawnym.


W Środowiskowym Domu Samopomocy w Białusnym Lasku dla uczestników typu A i B świadczone są następujące usługi o których mowa w § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Obejmują w szczególności:

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, który obejmuje:

 • trening umiejętności praktyczno – technicznych, w tym: trening prania, prasowania, konserwacji obuwia i odzieży, przyszywania guzików i naprawy odzieży, trening sprzątania i dbania o rośliny.
 • trening kulinarno – budżetowy, w tym: nauka estetycznego nakrywania do stołu, nauka przygotowywania prostych posiłków, poznawanie nowych przepisów kulinarnych i zasad zdrowego odżywiania się, nauka obsługi sprzętu AGD, planowanie zakupów na cały dzień, weekend  lub tydzień, pogadanki nt. sposobów i form oszczędzania. W ramach tego treningu Uczestnicy Domu wraz z opiekunem przygotowują gorący  posiłek, który jest konsumowany przez wszystkich obecnych w placówce.
 • trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny – celem tych zajęć jest uświadomienie uczestnikom swoich potrzeb oraz konieczności dbania o własną higienę osobistą.

2. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, czasopismami, audycjami telewizyjnymi, radiowymi, Internetem, grami i zabawami edukacyjno – towarzyskimi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wspólne spacery, wyjazdy na wycieczki i imprezy.

3. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

4. Trening interpersonalny i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury.

5. Poradnictwo psychologiczne - zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej.

6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

8. Niezbędną opiekę, w szczególności uczestnicy z niepełnosprawnością sprzężoną.

9. Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

10.Zajęcia relaksacyjne  - realizowane są poprzez aromaterapię, bajkoterapię, muzykoterapię, wizualizacje, koloroterapię.

Dodatkowo codziennie prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe.


W placówce prowadzona jest również terapia zajęcia w następujących pracowniach:

 1. pracownia ceramiczno – stolarska, w tym: praca z gliną, gipsem, sklejką i drewnem, wycinanie elementów  i tworzenie z nich prac, wypalanie w sklejce.
 2. pracownia edukacyjno – komputerowa, w tym: nauka i utrwalanie pisowni i czytania, obsługa podstawowych programów komputerowych, urządzeń biurowych, korzystanie z Internetu.
 3. pracownia robótek ręcznych, w tym: wyszywanie serwetek, robienie na drutach, wyplatanie z wikliny papierowej, robienie kwiatów z bibuły, nauka szycia ręcznego i na maszynie.
 4. pracownia plastyczna, w tym: wyklejanie, ozdabianie różnych przedmiotów, tworzenie kartek okolicznościowych, wykonywanie prac z masy solnej i papierowej.

 Dodatkową formą wsparcia dla uczestników naszego Domu  są zajęcia logopedyczne i dogoterapia.

Placówka dysponuje samochodem 9- osobowym marki Renault Trafic dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.


Kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku tworzą:

Kierownik – Elżbieta Józefowicz

Terapeuci i opiekunowie: Jadwiga Polak, Przemysław Osowiecki, Anna Kur, Monika Bruździak, Iwona Chorążewicz

Pracownik socjalny i ds. kadr – Sylwia Rolka

 


Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku 19, 07-430 Myszyniec
 2. Inspektorem ochrony danych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.el. 507 054 139
 1. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w celu realizacji pomocy społecznej, działając na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom. Zbieranie dodatkowych danych osobowych (jak np. wizerunek) odbywa się na podstawie zgody, która jest dobrowolna i może być odwołana. Kwestie wykorzystania wizerunku reguluje dodatkowo art. 81 Prawa autorskiego.
 2. Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.
 3. Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy oraz instytucje, których udostępnienie wynika z przepisów prawa.
 4. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawienia, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 5. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO)
 6. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.