Burmistrz Myszyńca oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu informuje że w dniu 12.12.2019 o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu przy Placu Wolności 60 ( I piętro), odbędzie  się

spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania darmowej pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Myszyniec 

w nowo powstałym Centrum Usług Społecznych przy ul. Plac Wolności 61 w Myszyńcu.

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/19 Burmistrza Myszyńca, dzień 24 grudnia 2019 roku (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę  14 grudnia 2019 roku, tego dnia Urząd będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00.

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY,

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA

 O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Przedsiębiorczości I Rolnictwa i Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Przyjęcie protokołu.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji:

 /-/   Robert Rydel