Aktualności

Uprzejmie informujemy, że trwają bezpłatne badania tarczycy dla mieszkanek powiatu ostrołęckiego. Badanie możliwe po wcześniejszym umówieniu pod wskazanym na plakacie numerem telefonu. Zostały...

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że trwa nabór do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego. Uczestnictwo w Radzie to nie tylko doskonała forma aktywności społecznej, ale również okazja do...

Po raz piąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Zapraszamy rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z gminy Myszyniec na dedykowanej stronie Państwowej Komisji Wyborczej...

Dwa projekty Gminy Myszyniec biorą udział w konkursie Lider Zmian. Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw, które zostały współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu...

Kultura, sport, edukacja

22 listopada 2023r. Urząd Miejski odwiedziły dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Kolorowe Kredki” prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Podczas spotkania z Panią Burmistrz rozmawiano...

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia

Rada Miejska w Myszyńcu uchwaliła Odznakę Honorową Gminy Myszyniec oraz zasady i tryb jej nadawania i noszenia. Odznakę Honorową Gminy Myszyniec, nadaje się osobie fizycznej zamieszkującej teren...

Komunikaty i ogłoszenia

Rada Miejska w Myszyńcu uchwaliła Odznakę Honorową Gminy Myszyniec oraz zasady i tryb jej nadawania i noszenia. Odznakę Honorową Gminy Myszyniec, nadaje się osobie fizycznej zamieszkującej teren...

Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z zarządzeniem Nr 495/23 Burmistrza Myszyńca dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w zamian za dzień świąteczny ustawowo...

Komunikaty i ogłoszenia

Myszyniec, dn. 28.11.2023 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze...

Komunikaty i ogłoszenia

Firma KORNEX oferuje BEZPŁATNY odbiór zużytych folii rolniczych z terenu Gminy Myszyniec następującego rodzaju: czarnych i czarno-białych; folii po sianokiszonce - biała/zielona; folii tunelowej;...

Komunikaty i ogłoszenia

Myszyniec, dnia 24 listopada 2023 r. IN.GP.6220.29.2022 Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3...

Komunikaty i ogłoszenia

Myszyniec, dnia 23 listopada 2023 r. IN.GP.6220.27.2022 Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3...

INFORMACJE BURMISTRZA MYSZYŃCA O PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

PODPISANA UMOWA NA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2024 ROKU Dnia 23 października 2023 r. Burmistrz Myszyńca podpisała w imieniu Gminy Myszyniec umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w...

Komunikaty i ogłoszenia

Gmina Myszyniec poszukuje nowych domów dla dwóch porzuconych szczeniąt (suczek). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do dnia 27.11.2023 r. pod nr tel. 29 77 21 141 wew. 26

Kultura, sport, edukacja

22 listopada 2023r. Urząd Miejski odwiedziły dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Kolorowe Kredki” prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Podczas spotkania z Panią Burmistrz rozmawiano...