Herb Myszyńca

Miejsko-wiejska gmina Myszyniec położona jest w północno-wschodniej części naszego kraju - w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. Myszyniec tj. siedziba gminy, uznawany jest przez wielu za stolicę Kurpi Zielonych.


Sam Myszyniec założony został w 1654 roku jako osada misyjna przez Jezuitów - stąd też wzięła się nazwa miejscowości. Z czasem teren ten zaczął się znacznie rozwijać, powstała szkoła, karczma, organizowano również różnego rodzaju targi. Ludność zajmowała się m.in. rolnictwem, rzemieślnictwem, łowiectwem czy bartnictwem - odmianą pszczelarstwa leśnego. Piętno na regionie odcisnęły niestety wojny z okresu tzw. Potopu Szweckiego, szczególnie bitwa pod Kopańskim Mostem w 1708 roku, w której zasłynął Stach Konwa czy sporo później, już podczas Powstania Styczniowego, podczas bitwy pod Myszyńcem w 1863 roku z Zygmuntem Padlewskim na czele.

W 1798 roku Myszyniec otrzymał prawa miejskie, które zostały odebrane w 1869 roku m.in. z powodu wspomnianego wcześniej udziału w Powstaniu Styczniowym. Przywrócone zostały dopiero wiele lat później w 1993 roku.

Gmina z siedzibą w Myszyńcu jako jednym z głównych ośrodków regionu kurpiowskiego, silnie dba o zachowanie tradycji i kultury swoich przodków, która ze względu na swoją unikatowość cieszy się dużym zainteresowaniem przybywających w te rejony gości. Cyklicznie odbywają się tu różne wydarzenia połączone z propagowaniem folkloru kurpiowskiego i wszystkim, co z nim związane.