Program "CZYSTE POWIETRZE"

Logo programu Czyste Powietrze

Burmistrz Myszyńca zaprasza mieszkańców Gminy Myszyniec na 

spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

które odbędzie się w dniu 8 maja 2023 roku o godz. 19:00

w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu,  Plac Wolności 58.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec – stan na dzień 31.03.2023r.

 

Logo programu Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Myszyniec  – stan na dzień 31.12.2022r.

 

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

ostrołęcki

Myszyniec

242

222

69

2728938,91

 

 

 

Logo programuCZYSTE POWIETRZE WERSJA 3.0

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że Program Czyste Powietrze jest realizowany zbyt wolno, resort środowiska kolejny już raz zapowiada, że jego realizacja ma ulec usprawnieniu. Z możliwości dofinansowania do wymiany ogrzewania i docieplenia domu skorzysta więcej osób.

Logo programu Czyste Powietrze

15 lipca 2022 r. ruszyła nowa odsłona programu pod nazwą Czyste Powietrze Plus. Prefinansowanie dotyczy podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Właściciele bądź współwłaściciele budynków jednorodzinnych, którzy będą się ubiegać o dotacje na wymianę starego pieca – tzw. kopciucha – oraz ocieplenie domu, otrzymają prefinansowanie.

Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie nowelizacji uchwały antysmogowej, nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi. Przepis będzie dotyczył tylko budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r. Na wymianę źródła ciepła, bądź termomodernizację domu mogą Państwo otrzymać pomoc finansową w ramach Programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu można otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości 69 000 zł.

Plakat informacyjny - stary kocioł

Od 1 stycznia 2023 roku, użytkowanie niektórych pieców i kotłów na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Dotyczy to kotłów bezklasowych, które nie spełniają wymogów przynajmniej 3 klasy, które w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza.

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu  Miejskiego w Myszyńcu.