List Marszałka Adama Struzika do organizatorów i uczestników 45 . Miodobrania Kurpiowskiego