Podpisanie umowy umowę na zakup autokaru szkolnego

18 maja 2023 roku w siedzibie Delegatury Urzędu Mazowieckiego w Ostrołęce odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinasowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Gminy Myszyniec Elżbieta Abramczyk i Skarbnik Agata Kobus podpisały umowę na zakup autokaru szkolnego  w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego udzielił Gminie Myszyniec pomocy finansowej w kwocie 272 300,00 zł netto na realizację zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów
do szkół z terenu Gminy Myszyniec”.

Osobami reprezentującymi Samorząd Województwa Mazowieckiego były: Pani Elżbieta Lanc oraz Pani Ewa Orzełowska.

Serdecznie dziękujemy.