Spotkania szkoleniowo-informacyjne - LGD Kurpsie Razem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” organizuje cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego LSR z zakresu PREMII na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły na temat miejsc i terminów spotkań oraz zasady uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod linkiem: https://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Spotkania-szkoleniowoinformacyjne--sierpie%C5%84-2023-r.,5466,279