Podpisanie umów

15 lipca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle, Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk i Pani Skarbnik Agata Kobus, reprezentujące Gminę Myszyniec, podpisały umowę  z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego -  Panią Elżbietę Lanc i Panią Janinę Ewę Orzełowską w sprawie:

  1. udzielenia dotacji w kwocie 85 000 zł. na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Myszyniec – „Budowa drogi gminnej w miejscowości Olszyny”,
  2. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Krysiakach, w kwocie 4 350 zł na wydatki bieżące i 10 000 na wydatki inwestycyjne,
  3. pomocy finansowej udzielonej Gminie Myszyniec, w formie dotacji celowej w kwocie 30 000 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach.