Do góry

Załączniki do artykułów

Projekt zagospodarowania terenu
KARTA ZGŁOSZENIOWA uczestnictwa w „Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”
REGULAMIN „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” II edycja
DEKLARACJA DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC
Plan poszukiwań padłych dzików lub ich szczątków celem realizacji walki z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Drop
Regulamin i formularze zgłoszeniowe do Konkursu "Skierkowski 21"
Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 Koła łowieckiego ŻBIK
Dodatkowe polowania w sezonie 2021/2022 Koła Rozłoga
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,, Żbik” Szczytno w sezonie łowieckim 2021/2022 połączony z poszukiwaniami padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych
Zacznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 Koła łowieckiego "Modrzew"
Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 Koła łowieckiego "Rozłoga"
Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 Koła łowieckiego KURP
Formularz_zgoszeniowy_ konkurs_Barwy Wolontariatu_2021 1
Komunikat zaproszenie do współtworzenia programu współpracy na 2022
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Prezentacja - RAPORT O STANIE GMINY
KORONAWIRUS AKTUALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ulotka dotycząca przestrzegania zasad bioasekuracji w celu ochrony stad drobiu przez HPAI
Formularz zgłoszeniowy dla osób pełnoletnich
Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnoletnich
Pismo z prośbą o wykonanie ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec – Łomża na odcinku od ulicy Reymonta w Myszyńcu do km 3+500
Pismo w sprawie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m. Myszyniec wraz z obiektem mostowym w km 35+388
Pismo GDKiA w sporawie budowy mostu na rzece Rozoga
Aktualizacja planu zamówień publicznych - 08.04.2021
INFORMATOR DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW
 
 
Powered by Phoca Download