ON.KT.8410.1.2022                                      

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSZYŃCU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2023,

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

Myszyniec, 26.01.2022 r.

 

Sporządziła:

Anna Ślubecka

Koordynator ds. dostępności

 

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

/-/ Elżbieta Abramczyk