Inwestycje zrealizowane przez Gminę Myszyniec w latach 2003-2014
ochrona środowiska i gospodarka komunalna, drogownictwo, budownictwo, kultura, turystyka, sport i rekreacja