OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ W PRZASNYSZU

Ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz

Kontakt:

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

telefon kontaktowy - 297-534-481

Gabinet pielęgniarek czynny całodobowo

telefon kontaktowy - 297-534-366

Gabinet terapeutyczny

telefon kontaktowy - 297-534-361

Telefon kontaktowy do pacjentów - 297-534-484

Zasady przyjęcia do Ośrodka:

 • Rejestracja telefoniczna lub osobista na rozmowę kwalifikacyjną;
 • Wizyta w Poradni Leczenia Uzależnień – rozmowa kwalifikacyjna z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień: poniedziałki od godziny 11:00, wtorki od godziny 10:00, czwartki od godziny 11:00.
 • Ustalenie terminu przyjęcia do Ośrodka.

 Istnieje możliwość przyjęcia bez rozmowy kwalifikacyjnej, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z kierownikiem Ośrodka (bezpośrednio po odbytej detoksykacji).

 Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument zawierający numer PESEL,
 • karty informacyjne z dotychczasowego przebiegu leczenia,
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego (do Ośrodka Leczenia Uzależnień).

 

Oferowane jest profesjonalne leczenie przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną oraz medyczną dla osób uzależnionych od:

 • alkoholu - ze współistniejącymi innymi zaburzeniami (nie wymagającymi innych, specjalistycznych form leczenia);
 • leków, hazardu, narkotyków (w przypadku, gdy łączą się z uzależnieniem od alkoholu).

Uzależnienia z współwystępowaniem schorzeń somatycznych (nie zakłócających procesu leczenia i nie wymagającymi specjalistycznych świadczeń medycznych).

 Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom, które ukończyły 18 rok życia, są bezpłatne dla osób posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne rejestrowane w NFZ i dla osób nieubezpieczonych w NFZ z możliwością refinansowania ich przez Ministerstwo Zdrowia.

 Do Ośrodka przyjmowane są osoby, które dobrowolnie chcą podjąć leczenie lub zostały zobowiązane do leczenia odwykowego przez Sąd.

OFERTA

Podstawowy program terapii: program trwa 8 tygodni i podzielony jest na 2 czterotygodniowe etapy.

 I etap od I-IV tygodnia pobytu:

 • Wiedza o uzależnieniu
 • Czy jestem uzależniony/a?
 • Jak nałogowe zachowania wpłynęły na moje życie?
 • Na ile kieruję swoim życiem?
 • II etap od V-VIII tygodnia pobytu:
 • Czy uznaję siebie za osobę uzależnioną?
 • Jak zdrowieć ?
 • Jak zapobiegać nawrotom?
 • Jak planować zmianę?

Oferowane są ponadto dodatkowe zajęcia terapeutyczne:

 • treningi radzenia sobie ze złością
 • treningi asertywności
 • grupa dla kobiet
 • relaksacja

Wykłady:

 • Uzależnienie chorobą duchową
 • Uzależnienie od nikotyny
 • Planowanie zmiany
 • Przemoc

Pacjenci biorą udział w następujących zajęciach:

 • grupa OPT
 • społeczność terapeutyczna
 • psychoedukacja (wykłady, filmy, literatura)
 • treningi umiejętności
 • zajęcia relaksacyjne

Raz w tygodniu pacjenci mają możliwość udziału w mitingu Anonimowych Alkoholików (czwartek).

 Po zakończeniu podstawowego programu leczenia, absolwenci mają możliwość uczestniczenia w:

 • zjazdach absolwentów, które odbywają się w czwartą sobotę każdego miesiąca od godz. 9:30;
 • kontynuacji leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień znajdującej się przy OLU  (V piętro).

 INFORMACJE DLA PACJENTÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 Przyjęcia pacjentów odbywają się na Izbie Przyjęć – 10:00-12:00

 Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest:

 • Bezwzględna abstynencja od wszelkich środków zmieniających świadomość, (alkohol, narkotyki, leki) stan trzeźwości – co najmniej okres 10 dni.
 • Poddanie się badaniu alkomatem oraz badaniu toksykologicznemu na zawartość innych środków psychoaktywnych.
 • Okazanie podpisanego przez lekarza skierowania na leczenie do Ośrodka Leczenia Uzależnień SPZZOZ w Przasnyszu. Wyjątkiem są pacjenci skierowani przez Sąd.
 • Okazanie dowodu osobistego.
 • NIP zakładu pracy (do wystawienia zwolnienia).
 • Dokumentacja medyczna o stanie zdrowia.

 Pacjent w dniu przyjęcia do Ośrodka powinien mieć ze sobą:

 • Odpowiednio wygodne ubranie (np. dres) i obuwie;
 • Piżamę, dwa ręczniki, kapcie;
 • Przybory toaletowe, kosmetyki bezalkoholowe, proszek do prania;
 • Dwa zeszyty 60 kartkowe, przybory do pisania;
 • Kubek, sztućce, kawa, herbata, cukier;
 • Okulary w przypadku wady wzroku.

W Ośrodku nie wolno posiadać żadnych substancji alkoholowych, narkotyków oraz leków, które nie zostały zgłoszone przy kwalifikacji, odbiorników radiowych, telewizyjnych, laptopów, tabletów, walkmanów itp.

 • Leki należy przekazać do dyżurki pielęgniarek.
 • Pacjent zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć oraz do przestrzegania regulaminu Ośrodka.
 • Odwiedziny odbywają się w niedzielę i święta, od pierwszego dnia pobytu.
 • W ramach działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień organizowane są spotkania dla rodzin Pacjentów z terapeutą w pierwszą sobotę miesiąca - co dwa miesiące w ustalonym terminie.
 • W dniu przyjęcia wymagane są aktualne wyniki badań laboratoryjnych: rtg klatki piersiowej, morfologia, OB, glukoza, mocznik, kreatynina, transaminazy, ALAT, ASPAT, bilirubina, Hbs, WR, mocz - badanie ogólne.
 • Przy przyjęciu pacjenci są badani przez lekarza psychiatrę. Inne świadczenia medyczne - badania i konsultacje lekarskie wynikają z bieżących potrzeb stanu zdrowia pacjentów.
 • Uwaga!... Ośrodek nie świadczy pomocy medycznej w przypadku schorzeń przewlekłych, nie wymagających szybkiej interwencji medycznej.

Informacje uzyskane ze strony: http://www.szpitalprzasnysz.pl/start/index.php/szpital-men/psych-men/os-lecz-uz-men