Od 1 kwietnia 2020 roku dzieci oraz młodzież ucząca się do ukończenia 21 roku życia,  mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i psychoterapeutycznych. NFZ finansuje nowy rodzaj  usług medycznych: „Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży”.

Usługi te na I poziomie referencyjności są świadczone przez dwie placówki:

 1. Przychodnia Lekarska „Zdrowie”, 07 – 415 Olszewo-Borki, ul. 3 Maja 4,
 • tel. 29 761 35 00
 • tel. 29 761 32 63
 • tel. 506 350 323
 1. Fundacja ,, Promyk’’ Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci Młodzieży i Dorosłych - Poradnia Psychologiczno - Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży, 07 – 410 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 7 
 • tel.  506 754 402600075752
 • tel.   29 714 26 58    506-115-195   

Świadczeniodawca udziela świadczeń ambulatoryjnych oraz środowiskowych (również
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych) następującej grupie pacjentów:

 • dzieci poniżej 7 roku życia,
 • dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież z następującymi problemami:

 • zaburzenia psychiczne, lękowe i nerwicowe,
 • zaburzenia zachowania,
 • zespoły uzależnienia,
 • obniżony nastój i niska samoocena,
 • problemy emocjonalne,
 • długotrwały stres w szkole, w domu.

 W okresie pandemii proponujemy rejestrację drogą telefoniczną. Po ustaniu kwarantanny domowej, będzie można zgłaszać się również osobiście do rejestracji placówki świadczącej usługi.

Skierowanie nie jest wymagane.