Gminny Program Rewitalizacji

Burmistrz Myszyńca powołał Zespół do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Zespołu: Edyta Chmielewska – Drężek – Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej;
 2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Stanisław Ścibek – Zastępca Burmistrza Myszyńca;
 3. Sekretarz Zespołu: Natalia Kaczyńska – referent ds. inwestycji w ochronie środowiska;
 4. Członkowie Zespołu:
  1. Daniel Walijewski – Sekretarz Gminy,
  2.  Marta Wojciechowska – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
  3. Dariusz Kobus – informatyk Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
  4. Julita Dawid – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
  5. Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,
  6. Cecylia Bazydło – Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,
  7. Mirosława Gruszewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  8. Ewelina Pawłowska – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
  9. Cecylia Majewska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu,
  10. Marianna Gnoza – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu.

 Poniżej link do ZARZĄDZENIE NR 287/21 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030.

ZARZĄDZENIE NR 287/21 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030 (217.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument