Spotkanie

W dniu 16.09.2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, odbyło się spotkanie Zespołu do spraw opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Myszyniec na lata 2022 – 2030 oraz zaproszonych gości.

Na spotkaniu:

  • - omówiono potencjalne lokalizacje wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
  • - omówiono wybrane problemy społeczne na obszarze gminy,
  • - określono jednostki przyjęte do delimitacji obszaru gminy na potrzeby diagnozy GPR.