1280px-Riesenknoeterich
rdestowiec_ostrokonczysty_3
Reynoutria_japonica(Staude)
Previous Next Play Pause
1 2 3

Urząd Miejski w Myszyńcu mając na uwadze wspólne dobro naszej społeczności zwraca uwagę, że w ekosystemie na terenie gminy Myszyniec pojawiły się rośliny znajdujące się na liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski – mowa o rdestowcu ostrokończystym (r. japoński) – fotografia w załączeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnych stanów ekosystemów w celu zaprzestania rozprzestrzeniania się tych gatunków należy podjąć działania zaradcze. Dla efektywności tych działań konieczna jest współpraca wszystkich właścicieli nieruchomości, na których pojawił się rdestowiec ostrokończysty.

Stąd nasz apel, aby wszyscy właściciele nieruchomości zwrócili uwagę czy na ich terenie nie pojawił się wspomniany gatunek. Natomiast właściciele nieruchomości na których pojawił się rdestowiec ostrokończysty lub będzie pojawiał się ten gatunek roślin na bieżąco stosowali środki chemiczne lub środki fizyczne tj. wykopywanie, wyrywanie, koszenie, ścinanie, uszkadzanie, zbieranie lub zacinanie tych roślin, uszkadzanie lub zbieranie ich części, z których rośliny te mogą się rozmnożyć. Kategorycznie zabronione jest zbieranie części tych roślin na kompostownik, gdyż z nasion nastąpić może kolejny wysiew tej rośliny. Tylko wspólna praca przy zapobieganiu rozprzestrzeniania się tej rośliny uchroni nasze rodzime gatunki przed wyparciem z ekosystemu.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i  czystości na terenie gminy Myszyniec, właścicieli nieruchomości mają obowiązek utrzymania na bieżąco porządku i czystości na swoich nieruchomościach, w co wpisuje się również bieżące usuwanie chwastów, które zagrażają rozsiewaniem się ich nasion po okolicy, a zeschłe stwarzają możliwość pożaru.

Sprawę prowadzą:

Joanna Młynarska – insp. ds. gospodarki odpadami komunalnymi i obsługi przedsiębiorców tel.296499063

Emilia Nicewicz –  podinsp. ds. gospodarki nieruchomościami tel. 296499075