Zdjęcie drogi i mostu„Przebudowa drogi gminnej nr 250805W Wydmusy-Wykrot (przez Lipniak)”

(inwestycja w trakcie realizacji)

W dniu 27.03.2020r. zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej nr 250805W Wydmusy-Wykrot (przez Lipniak)” za kwotę 487 955,54 zł.  Wykonawcą prac jest Zakład Usług Inżynieryjnych s.c. P.J.K Dziekońscy z Grabowa k/Ostrołęki. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o szer. 5,5 m z kostki betonowej brukowej na długości 437,76 m. Termin wykonania: do 15 lipca 2020r.  Stan zawansowania robót na dzień 21.05.2020r. – 60 %.