„Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu”

(inwestycja zakończona)

W dniu 30.04.2020r. dokonano odbioru drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu.  Wykonano jezdnię z  kostki brukowej na długości ok. 160 m.  Wykonawcą robót była firma „KAFIL” z Łomży. Wartość inwestycji: 190 119,08 zł.